21 November 2018


Hierdie week se boodskap

TEKS: Romeine 5:1-11

Dink so bietjie na vir ‘n oomblik, as jy vanoggend jouself moet meet op ‘n skaal van 1-10, waar sal jy jouself plaas rondom Positief wees?

Kom ons vat dit so bietjie verder. Hoe klink dit wanneer jy praat?

Hoe baie van wat jy sê is positief en hoeveel is negatief?
Hoe lyk jou denke as jy dit vanoggend sou evalueer?
Hoeveel daarvan is Positief en hoeveel is Negatief?

Ons leef in tye waarin ons vreeslik maklik fokus op die negatiewe. Ons gedagtes, ons woorde ons lyftaal spreek makliker van die negatiewe van die wêreld om ons, as wat dit van die positiewe spreek.

Negatiewiteit het die geneigtheid om ons van baie dinge te beroof.

Dit kom beroof ons van ons Vryheid, dit beroof ons van ons vreugde, dit beroof ons van ‘n vol lewe. Die ergste is seker dat dit ons HOOP by ons kom steel.

Ons as Christene het so baie redes waarom ons positief en vol hoop behoort te wees. In hierdie gedeelte vin d ons verskeie redes waarom ons vol hoop moet leef en nie moet toelaat dat ons hoop by ons gesteel raak nie. Ons is Vrygespreek, God gee vir ons genade, vrede en onmeetbare liefde. Verder gaan ons deel hê aan God se heerlikheid. Ons is Sy erfgename.

Daarom kan en behoort ons as gelowiges altyd positief en vol van hoop te wees ongeag dit wat om ons aangaan. Ja, al beleef ons swaarkry en seerkry moet ons hoop vind in God se teenwoordigheid binne in ons. Dis juis in swaarkry en seerkry tye wat ons God se draers van hoop moet wees vir ‘n stukkende wêreld.

Mag elkeen van ons kies om positief en hoopvol te leef want God maak dit vir ons moontlik.

Mag ons waarlik draers van hoop wees.

“In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ‘n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe.” 1 Petrus 3:15

GEBED:
Hemelse Vader, help my om asseblief meer positief en hoopvol te leef. Help dat ek nie sal vergeet van die hoop wat Jesus Christus vir ons gebring het nie. Help my dat ek die Heilige Gees sal toelaat om my te vul met U hoop al beleef ek soms swaarkry en seerkry tye. Maak my ‘n draer van U hoop aan ander.


 

Bevestiging van Ds Gerrit

Ds Gerrit Vosloo word deur Dr Jean Strydom bevestig.

 

Dr Jean Strydom stel Ds Gerrit aan die gemeente voor. Ds Louis Pienaar verwelkom hom in ons gemeente.

 

Afskeidswoord deur Marietjie Hattingh namens NG Ermelo

 

Ds Stephan van Greunen verwelkom Ds Gerrit namens die Ring van Barberton.

 

Oom Tobie Pretorius verwelkom Ds Gerrit namens die Kerkraad

 

Fransien Taljaard verwelkom Ds Gerrit namens die jeug.

 

Ds Gerrit, Mev Rinda, Femke en Ruah

 

Mev Rinda Vosloo antwoord op die gemeente se verwelkoming.

 

Ds Gerrit Vosloo antwoord op die gemeente se verwelkoming.

 

Ds Gerrit lewer sy intreepreek.

 


 

Belydenisaflegging 18 November 2018


 

Uitreik: Damaskus

Daar word ‘n Uitreik geleentheid beplan na Damaskus plaas waar behoeftige mense gehuisves word. Daar is ook ‘n kinderhuis. Die uitreik word beplan vir rondom 1 Desember.

Tydens die uitreik gaan daar geskenke gegee word vir die kinders asook ‘n ete vir al die inwoners.  Op hierdie manier wil ons Ligdraers gaan wees en God se hoop bring.

Indien die Here dit op jou hart druk is jy welkom om betrokke te raak of ‘n donasie te maak vir hierdie Uitreik.

Vir meer inligting: Esther Cronje (Projekleier) – 013 741 5009 / 082 752 6216


 

Projek 500

Groete & seënwense,

Jean & Louis


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.