21 Maart 2018


Boodskap vir die week

Teksgedeelte: Rom. 6:1-14; Joh. 11:25

Boodskap: Jy het seker al gesien die rimpel-effek wat ‘n klippie veroorsaak as jy dit in water gooi. Die Bybel praat van die invloed van Adam en Eva se oortreding op ons lewe. Ek en jy ervaar dit elke dag aan ons lywe. In Johannes 11:25 verklaar Jesus dat Hy die opstanding en die lewe is. As ek en jy onsself aan Hom verbind (glo), dan hoef ons, ons nie te laat onderkry deur die rimpel-effek nie.

Deur ons verbondenheid aan Christus is ons ou lewe saam met Christus begrawe en het ons ook saam met Hom opgestaan uit die dood. Ek en jy is deur Hom herskep. Totaal nuut gemaak, daarom verwag Hy van jou om ‘n nuwe lewe te lei.

In Ef. 2:10 stel Paulus dit duidelik dat Christus ons geskep (weer nuut gemaak) het om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het. As nuwe skepsel is jy bestem om anders te lewe. Romeine 6:11 bevestig dit deur te sê dat ons vir die sonde dood is, maar nou vir God lewe.

Hy help ons ook om hierdie opstandingslewe te leef. In 2 Petrus 1:3 sê Hy dat ons alles het wat nodig is om te lewe en Hom te dien. God het jou dus alles gegee wat jy nodig het om die opstandingslewe te leef. Daarom kan ek glo dat as Hy sê Hy is die opstanding en die lewe dat ek ook daaraan deel het deurdat ek in Hom glo.

Gebed: Jesus, dankie dat u die opstanding en die lewe is en dat ek ook deur my verbondenheid aan U deel het aan die opstanding en nuwe lewe.

 

Seniorbediening

Daar is hierdie week besoek afgelê by twee senior burgers wat verjaar het.

Tannie Audrey Vos het 86 geword op 14 Maart en tannie Julie Burger het op 16 Maart haar 80ste verjaardag gevier.

Ons herinner alle seniors om deel te word van die Dinsdagoggende kuier wat om 10:00 by die kerk gehou word. Ons brei, hekel, maak mooi goedjies en kuier heerlik saam. Ons kan ook reël vir vervoer as u nie self tot by die kerk kan kom nie.

Indien u wil betrokke raak by die seniorbediening, kontak Susan van Huyssteen by 0849642847.

 

 

Jong Volwasse selgroep

Is jy dalk ‘n jong avontuurlistige volwassene in hierdie wilde woeste wêreld? Is jy opsoek na ‘n plek waar jy net kan behoort?

By die jong volwasse selgroep kom dié wat klaar met skool en onder 30 is bymekaar om vriende te maak en om saam met ander – wat dieselfde dink – te praat oor God se Woord. Natuurlik kuier ons saam met mekaar en saam met die Here.

Join ons op Dinsdae aande om 18:30 in die lapa by die kerk. Kontak Johan Koen 082 393 2944.

 

Bybelskool

Bybelskool word gerun op ‘n “vir die tieners – van die tieners” basis. So is jy dalk tussen die ouderdom van 13 en 18? Hier is vir jou ‘n geleentheid om te hoor wat die Here sê en om ook jou insette te lewer tussen mense wat na jou gaan luister.

1 Timoteus 4:12 en 14 sê: “Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges ‘n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid.” “Moenie die genadegawe wat jy het, verwaarloos nie…”

 

Juventas

Ons nooi al die Gr. 1-6 ouers uit om op Donderdae aande hulle kinders Lapa toe te bring om saam te kom speel, die Here te loof en Prys en te hoor wat sê die Bybel.

Ons wil ook Juventas se veiligheid opskerp, daarom vra ons elke ouer om die kinders te registreer sodat julle kan weet dat julle kinders veilig is.

Dit is so belangrik dat ons die kinders leer van Jesus want Hy het self gesê “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.” (Lukas 18:16)

 

Pastorie te koop

 

 

Vakature vir Lof en Aanbiddingskoördineerder

GEMEENTEPROFIEL:
• Nelspruit-Suid is ‘n dinamiese en groeiende gemeente met ‘n visie wat hierby pas:
Ons verheerlik God – Ons dien mekaar – Ons bereik die wêreld – Ons is Ligdraers van God

VEREISTES VIR DIE POS:
• Bekwame musikant met voldoende vaardighede en ervaring vir die begeleiding van lofprysing en aanbidding.
• Vokale en instrumentale leiding tydens oefeninge en eredienste.
• Gemaklik met bekende gemeenteliedere (klassieke styl) sowel as die aanleer van nuwe liedere in kontemporêre style;
• Noue samewerking met die erediensbediening, rekenaar- en klank tegnici, en ander musiekgroeplede;
• Bevordering van inter-generatiewe aanbidding;
• Verwerking en transponering van musiekstukke vir musiekgroeplede;
• Die ontwikkeling van die musikale talente van medewerkers;
• Goeie menseverhoudinge en die vermoë om in spanverband te werk;
• Iemand wat die gawe het om die gemeente te begelei tot ‘n ontmoeting met God.
.
AANSOEKE:
• Aansoeke moet ‘n volledige Curriculum Vitae met die volgende insluit:
Persoonlike besonderhede, ervaring en kwalifikasies
Gawes en belangstellings
Minstens 2 verwysings

VERGOEDING:
• Salaris pakket sal onderhandel word.
• Eie vervoer

BEGELEIDINGSBEURT:
• Kortlys kandidate sal gevra word om ‘n Begeleidingsbeurt tydens ‘n Erediens waar te neem.
• Diensaanvaarding so spoedig moontlik.

RIG AANSOEKE AAN:

Die Voorsitter
Diensverhoudinge
Posbus 19483
Nelspruit
1200

Die Kerkraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak uit die aansoeke nie.

NAVRAE: Ds L Pienaar: 082 878 1743
Kerkkantoor: (013) 744 1925 (tussen 07:30 – 12:30)

Sondag 25 Maart: Ons neem afskeid…

Ons neem Sondag 25 Maart tydens die oggenddiens afskeid van 3 besondere amptenare wat vir jare diens gedoen het in ons gemeente. Dit is Martina Strydom, Dave Ellis en Patrys Norris.

Ons nooi jou uit om na die oggenddiens saam ‘n koppie tee en koffie saam met hulle te kom drink. Daar sal verversings na afloop van die erediens in die saal wees. Kom deel die spesiale oomblik saam met hulle.

Groete & seënwense,

Jean, Louis en Johan


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.