Boodskap vir die week

Teks: Matteus 13:45-46

Tema: ‘n Kosbare Pêrel

Boodskap: Passievolle mense is inspirerende mense. Hulle maak lewensenergie by ons los. Hulle entoesiasme is aansteeklik. Passie is die dryfveer agter baie van die beste musiek, kuns, drama en literêre werke. Passie maak die onmoontlike soms moontlik. Sonder passie word die lewe monotoon en slegs roetine. Iemand wat passievol was oor die Koninkryk van God was Jesus. Hy het toe Hy op aarde gewandel het, alles in Sy vermoë gedoen om die Koninkryk aan mense bekend te stel. Hy het mense genees, gelykenisse vertel, hongeres gevoed, natuurkragte onder beheer gebring, dooies opgewek en uitgereik na randfigure. Dit was om mense te wys en te vertel dat die Koninkryk van God ‘n realiteit is en dat dit daar is vir hulle. Dat die Koninkryk van God ‘n beter opsie is as die Koninkryk van die wêreld. Hy was passievol daaroor tot die dood. In hierdie gelykenis vertel Hy ons hoe ‘n handelaar alles verkoop ten einde daardie kosbare pêrel te kan koop. Die Koninkryk is soos hierdie pêrel en as jy eers dit ontdek het sal jy ook alles prysgee ten einde dit te bekom. Diegene wat die Koninkryk ontdek het se lewens is almal verander, onmiddellik. Ek dink aan die dissipels wat alles gelos het en Jesus gevolg het, die vrou by die put van Jakob, die blindes wat genees is, die verlamdes wat weer kon loop, diegene wie se sondes vergewe is, tollenaars, ‘n besetene. Hulle ontdekking het veroorsaak dat alles in hulle lewe verander. Hoe het jou lewe verander die dag toe jy deel geword het van die Koninkryk van God? Hoe passievol is jy oor die Koninkryk van God? Leef jy dit? Verkondig jy dit? As Jesus passievol is daaroor, dan moet ek en jy dieselfde gesindheid toon.

Gebed: Here dankie dat ek kan deel wees van U Koninkryk. Heilige Gees kom verander my waar nodig sodat ek passievol kan leef vir U. Amen

 

Om na die klankopname van die preek te luister, klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groete & seënwense,

 

Jean, Louis & Gerrit