Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Leef vreesloos gelowig

Teks: 1 Petrus 2:18-25 + 3:8-18

Boodskap:

Almal van ons het gewoonlik een of ander vrees. Iets waarvoor ons bang is en wat ons probeer vermy. Soms is dit fisiese goed soos byvoorbeeld spinnekoppe of hoogtes. Ander kere is dit dalk gedagtes soos byvoorbeeld die toekoms of situasies buite ons beheer. Almal van ons het gewoonlik iets waarvoor ons bang is in die lewe.

Oor die eeue heen was mense ook bang gewees om hulle geloof uit te leef.
Die Bybel is vol van voorbeelde van mense wat ook maar bang was om hulle geestelike roeping uit te leef – Moses, Jona, Jeremia en so sal ons kan aangaan. Die vroeë Christene het vervolging en lyding op verskillende maniere beleef. Dit het sommiges bang gemaak om hulle Christenskap uit te leef. Wanneer Petrus die brief 1 Petrus skryf, skryf hy aan hierdie vroeë Christene dat hulle nie moet bang wees nie en sorg dat hulle stewig vashou aan hulle geloof.

As ons eerlik met onsself is, is ons ook maar baie keer bang om ons Christenskap volheid uit te leef. Die presiese redes lyk dalk ietwat anders as in die Bybelse tyd, maar die beginsels daar agter is maar dieselfde.

Die volgende is van die vrese wat maak dat mense nie hulle geloof volheid uitleef nie:

Bang vir Lyding

Ons as mense hou nie daarvan om swaar te kry nie. Gewoonlik doen ons alles in ons vermoë om lyding en swaarkry te vermy. Tog kom waarsku verskeie gedeeltes in die Bybel ons dat as ons ernstig is oor ons geloof, ons lyding hier op aarde gaan beleef. Hier gaan dit nie oor al die lyding wat ons beleef nie, maar spesifiek lyding omrede ons getrou aan God bly.

Bang vir die reaksie van mense.

Ek dink baie keer is ons bang oor hoe ander mense gaan reageer wanneer ons beginselvas is. Hoe gaan ander mense teenoor my optree wanneer ek opstaan vir my geloof? Hoe gaan dit my verhouding met ander beinvloed as hulle weet ek voel sterk oor die uitleef van my geloof. Dit gaan waarskynlik gebeur dat mense jou gaan uitskuif en jy dalk nie heeltemal welkom by hulle is nie.

Bang wat ons gaan verloor of moet opoffer.

Om volheid vir die Here te leef beteken dat ons dalk goed in ons lewens gaan moet opoffer. Daar is dalk goed in my lewe wat te belangrik is en skeiding maak tussen my en God. Goed my terug hou en verhinder om volheid my Christenskap uit te leef. Baie keer is ons bang oor dit wat ons gaan moet opoffer om ons geloof volheid uit te leef. Niks wat ons egter moet opoffer is ooit belangriker of kan van meer waarde wees as om Jesus Christus te volg nie.

Die uitdaging vir ons elkeen is om so te leef, ook wanneer ons lyding ervaar en mense op ons tone trap, dat ander Christus in ons manier van leef kan raak sien en Jesus in ons woorde ervaar. Wanneer ons meer tyd in die Here se teenwoordigheid spandeer en toe laat dat Sy Gees ons lewe al hoe meer volmaak met Sy liefde en genade, sal ons al minder bang wees om ons Christenskap volheid uit te leef.

“Die Gees wat God ons gegee het, maak ons simmers nie lafhartignie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing.” 2 Tomoteus 1:7

Gebed: Here Jesus, dankie vir al die lyding wat U in my plek moes deur maak. Dankie dat U my vrese ken en my help en my die krag gee om dit te oorkom. Help my deur U Gees om vreesloos volheid vir U te leef. Amen

Verdere Denke/Studie:

(Veral gesinne met kleiner kinders kan saam as gesin hieroor gesels)

1. Dink mooi na oor hoe duidelik Christus in jou lewe sigbaar is by:

a. Die kerk
b. Jou huis/familie
c. Jou werk/skool
d. Jou sport
e. Sosiale geleenthede.

2. Wat is die redes waarom Christus nie oral ewe duidelik in jou lewe sigbaar is nie? Wat is dit wat jou verhinder of maak dat jy nie volheid vir God leef nie?

3. Lees die volgende gedeeltes en dink na oor wat die redes was waarom hierdie persone aanvanklik huiwerig was om hulle roeping volheid uit te leef.

a. Moses – Eksodus 3 en 4:1-17
b. Gideon – Rigters 6:13-18 + 6:36-40
c. Jeremia – Jeremia 1:4-9
d. Jona – Jona 4

4. Wat kan jy/julle alles doen sodat Jesus en Sy liefde en genade meer sigbaar sal word in jou/julle lewens? Hier is ‘n paar tekste wat sal help.

Psalm 1:1-3
Matteus 16:24-26
Filippense 3:7-15
Romeine 12:9-21
1 Korintiërs 15:58

5. Dink na oor die implikasies van die volgende gedeelte: Matteus 10:32-33

Volledige opname van hierdie boodskap, klik hier.

 

Knie-aksie:

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

 • Hugo Hamilton
 • Lettie Myburgh
 • Marietjie de Bruin
 • Baba MJ Erasmus

   

   

   

   

   

   

  Beste wense vir die res van die week!

  Vriendelike groete,
  Jean, Louis en Gerrit