20 Junie 2018


Boodskap

TEKS: Hebreërs 6:13-20

TEMA: Beloftes wat hou.

Ek dink meeste van ons het al beleef dat beloftes wat mense maak, nie altyd realiseer nie. Beloftes wat nie realiseer nie, stel teleur, dit maak seer, dit skend vertroue. Beloftes wat baie keer nie realiseer nie maak mense skepties.

As ons mooi daaroor dink, is dit soms ons eie skuld dat ons teleurgesteld staan in mense. Soms is ons verwagtinge van mense onrealisties en ons raak baie keer oorhaastig. Ons leef in ‘n kultuur waar ons alles dadelik gedoen wil hê. Ons leef in ‘n kits kultuur. Kits koffie, kits pap, kits kos, drive thru’s en so meer. Ons het in die algemeen mense geraak wat baie ongeduldig is.

Ongelukkig is dieselfde baie keer ook waar oor wat ons van God verwag. Ons verwag dat God ook vir ons kits antwoorde en kits oplossings moet gee. Hy moet in ‘n kits ingryp as ons Hom nodig het.

Self in die Bybelse tyd het mense oorhaastig begin raak as hulle gevoel het God neem te lank. Dink maar aan die verhaal van Abraham, Sarai en haar slavin Hagar in Genesis 16. Ons kan verstaan dat Abraham gedink het God se beloftes gaan nie realiseer nie, want menslik gesproke was dit nie meer fisies moontlik nie. Ons kan verstaan dat Hy begin hoop en moed verloor het. Maar vir God is die onmoontlike moontlik.

Dit is dan ook die verhaal van Abraham wat in Hebreërs 6 as voorbeeld gebruik word. Hierdie gedeelte wat vir ons kom sê dat ons nie Hoop moet verloor nie. Dat ons nie moet moet verloor as dit vir ons voel dat God se beloftes te lank vat om te realiseer nie. Die gedeelte kom sê vir ons dat ons kan vashou op God se beloftes. Sy beloftes realiseer altyd op tyd. Nooit te vroeg nie, maar ook nooit te laat nie.

Kom ons hou vas aan Sy beloftes.

GEBED: Hemelse Vader, dankie dat U altyd U beloftes nakom. Dankie Here Jesus dat U bereid was om aan die kruis te sterf om die belofte van ‘n ewige lewe en die hemel vir ons moontlik te maak. Dankie dat U beloftes vir ons ‘n onbeweeglike anker is tydens elke lewensstorm.  Amen

 

Leraar / Jeugwerker

Ons gemeente het ‘n behoefte aan ‘n derde persoon om deel te word van ons span sodat die bediening in die gemeente meer effektief kan funksioneer.

Graag gee ons aan gemeentelede ‘n geleentheid om name aan ons deur te gee van moontlike kandidate

Die behoefte in die gemeente is die volgende:

1. Iemand jonger as 35 jaar oud.
2. Beskik oor die nodige Teologiese kwalifikasies.
3. Ervaring het in Jeugbediening en Gesinsbediening.
4. Baie goed in ‘n span kan saamwerk.
5. ‘n Energieke persoon wat ander kan motiveer.
6. ‘n Dinamiese persoon wat selfstandig en onafhanklik kan funksioneer.
7. Lewende verhouding met die Here het.
8. Iemand wat bereid is om op ‘n langtermyn hom/haar tot die gemeente te verbind.

Indien jy van so iemand weet, wat jy dink sal kan inpas by ons gemeente, vra ons jou om die persoon se naam en kontakbesonderhede deur te gee aan die Kerkkantoor voor 9 Julie 2018.

Hulp benodig

Die gemeente het ‘n behoefte aan ‘n persoon wat ons kan help met die volgende:

  • Die opdatering en instandhouding van die gemeente se webblad
  • Samestelling en versending van die Midweek, die gemeente se weeklikse elektroniese nuusbrief
  • Ontwerp van advertensies en verskeie bemarkingsmateriaal
  • Die plaas van videos op youtube
  • Om inligting op alles sosiale platforms te plaas
  • Om Sondae se afkondigings op PowerPoint te doen
  • Om alle projekte en aksies te bemark en terugvoer te gee

Indien jy weet van so persoon kontak asseblief vir Dr. Jean by 083 572 4886

 

Juventas Kwartaal Afsluiting

Kom kuier Donderdagaand lekker saam vanaf 18:00 tot 21:00.

Ons gaan games speel, DVD’s kyk, ons gaan Marshmellows braai en daar gaan heerlike Boerewors rolletjies wees. Bring jou eie koeldrank en lekkergoed saam.

Raai wat? Die Marshmellows en boereworsrolle word gratis voorsien.

Sien jou daar!

Vir meer inligting:

Ds Louis Pienaar 082 878 1743

 

Seniorbediening

Dinsdae-kuier

Ons herinner alle seniors van alle ouderdomme om deel te word van die Dinsdagoggende kuier wat om 10:00 by die kerk gehou word. Ons brei, hekel, maak mooi goedjies en kuier heerlik saam. Ons kan ook reël vir vervoer as u nie self tot by die kerk kan kom nie.

Ons kom nie bymekaar in die skoolvakansies nie, verrigtinge neem weer ‘n aanvang op 17 Julie. Kom kuier, kom ruil resepte en patrone uit, kom met idees en baie geesdrif!

Verjaarsdae

Oom Jan Combrick het 82 op 12 Junie geword. Oom Jan is ‘n groot inspirasie vir oud en jonk, hy is nog baie aktief en het altyd ‘n glimlag en wysheid om te deel.

 

Besoek by Huis Betlehem

‘n Paar van die bedieningspan het besoek afgelê Vrydag 15 Junie by Huis Betlehem in Nelspruit. Van die gebreide kombersies is uitgedeel en die kinders is heerlik bederf met soetgoed en koeldrank.

Groete & seënwense,

Jean & Louis


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.