Hierdie week se boodskap

 

 

 

Tema: Jesus en heiligheid

Skriflesing: Lukas 11:37-46

Boodskap:

Jesus is weer na ‘n fariseër se huis genooi vir ete. Sommer met die intrap-slag kom Jesus nie die gebruiklike hande en voetewassing na nie. Dadelik kyk almal Hom skeef aan. Dit skep die geleentheid vir Jesus om die gaste (Fariseërs en wetgeleerdes) aan te vat oor die wyse waarop hulle optree. Die Fariseërs was die morele en heilige voorbeeld van die samelewing en Jesus sê baie duidelik aan hulle dat hulle nie werklik voorgee wie hulle is nie. Hulle gee slegs voor dat hulle so heilig is, maar van binne is hulle “vuil”. Daar is nie veel heiligheid by hulle te sien nie. Hierdie beginsel van heiligheid kom reeds vanuit die Ou Testament in Lev. 19:1-2 waar God vir die Israeliete sê dat Hy heilig is en daarom moet hulle ook heilig wees.

Vir my en jou klink dit na ‘n onbereikbare “toestand”. Hoe kan ons heilig wees? Wel Jesus kom wys vir ons wat heilig is, bloot in Sy optrede teenoor ander mense sien ons dit raak. Volgens 2 Pet 1:3-4 staan daar dat God aan ons alles geskenk het wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. In die volgende vers volg die geweldige uitspraak…”daardeur kan julle deel kry aan die goddelike natuur”. Die Goddelike natuur is een van heiligheid. Hier staan dus baie duidelik dat heiligheid nie ‘n onbereikbare toestand is nie, maar ek en jy kan ook deel kry daaraan omdat God ons alles geskenk het wat nodig is om Hom te dien en in verhouding met Hom te lewe. Die gevolg daarvan is heilig wees.

Onthou heiligheid is nie net ‘n innerlike godsdienstige gevoel nie. Dis nie om net die regte dogmatiese uitsprake te maak nie. Dis nie net die nakom van bepaalde geestelike dissiplines nie. Dis ook nie net die afwesigheid van bepaalde dade of oortuigings of die hou van ‘n stel reëls nie. Dis baie meer as dit. Heiligheid het te doen met die konkrete manier waarop jy met ander saamleef. Kyk na Jesus as voorbeeld. Onthou heiliges is nie onwêreldse wesens wat met ‘n onnatuurlike stemtoon praat en nooit lag nie. Heiliges is doodgewone mense wat Christus ken en wat met hul leefstyl dit vir ander mense makliker maak om te glo dat God leef en dat Hy ons liefhet.

Om dus heilig te leef is nie iets buite ons bereik nie. Nee, jy kan heilig leef omdat jy reeds ‘n begenadigde is wat deur die bloed van Christus geheilig is (afgesonder vir God is).

Mag jy deur die volheid en die werking van die Heilige Gees, heilig leef en so leef dat ander deur jou optrede iets van God se heiligheid ervaar.

Gebed: Here, dankie dat ek begenadig en geheilig is. Help my om deur die werking van die Heilige Gees heilig te leef. Amen.

Klik hier om na die volledige boodskap te luister.

Knie-Aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

  • Ria Lourens
  • Marie Pretorius
  • Annatjie Minnaar
  • Louise Combrink
  • Ciska Le Roux
  • Phyllis Meyer

Elize Steenkamp

Bid asb vir lidmate wat tans in die hospitaal is:-

  • Deon ( familielid van Zelda en Vernon Paul )
  • Ronel Botha