Boodskap vir die week

 

 Teks: Psalm 73

Ons leef in ‘n wêreld waar ons konstant vergelyk word met ander. Wanneer jy aan ‘n sportsoort deelneem word jou talente vergelyk met die van ander. Op skool word jou akademiese prestasies met ander sin vergelyk. Wanneer jy aansoek doen vir werk word jou kwalifikasies en vermoeëns met die van ander kandidate vergelyk. Ouers maak ook baie keer die fout om hulle kinders met mekaar te vergelyk of om hulle kinders met die van familie of vriende te vergelyk. So sal ons nog baie voorbeelde kan noem.

Geen wonder dat ons geneig is om onsself ook met ander te vergelyk nie. Ons vergelyk ons lewe en die kwaliteit van ons lewe met die van ander. Selfs die negatiewe vergelyk ons met mekaar. Wie het die grootste krisisse en probleme, die ergste terugslae in die lewe. Daar is wel iets positiefs daaraan om ons vermoeëns met die van ander te vergelyk, maar nie ons menswees nie. Elke mens is uniek en elke mens se lewe is uniek en daarom betree ons ‘n gevaarlike terrein wanneer ons ons menswees, ons lewe, met die van ander sin vergelyk. Wanneer jy jou lewe konstant met die van ander vergelyk, veroorsaak dit meestal ongelukkigheid of hooghartigheid.

Dis is dan ook wat met die Psalmdigter van Psalm 73 gebeur het. Hy het sy lewe met die van ander, veral goddeloses, vergelyk. Dit het tot gevolg gehad dat hy die lewe as onregverdig en sinneloos begin beleef het. Erger nog, dit het daar toe gelei dat hy sy geloof begin bevraagteken het en amper die pad byster geraak het. Gelukkig neem hy hierdie worsteling van hom na God toe. In God se teenwoordigheid gaan sy oë oop en hy kry nuwe perspektief. Hy besef dat hy sy lewe verkeerdelik teen die van ander gemeet het.

Wanneer ons ons lewe, ons menswees, met die van ander vergelyk, is ons besig met die breedte van hierdie lewe. Met ander woorde hoe breed het ek dit in die lewe. Vir God is dit egter baie belangriker dat ek diepte in die lewe sal hê. Diepte in my menswees. Diepte in my verhoudings. Diepte sal ontwikkel in die talente en gawes wat God vir my gegee het. Diepte in my verhouding met Hom.

Kom ons kies om op te hou om onsself met ander te vergelyk. Kom ons kies eerder om te fokus op dit wat diepte aan my lewe gee. Dit wat ewigheidswaarde het.

Gebed:
Hemelse Vader, dankie dat U ons elkeen uniek gemaak het. Help my om nie myself met ander te wil vergelyk nie. Dankie dat ek weet dat U my nooit alleen laat nie en my deur elke lewens uitdaging begelei. Help my om in diepte te groei in elke fasset van my menswees. Amen

 

 

 

Algemene Sinode Sitting

Die gemeente word versoek om voorbidding te doen vir hierdie belangrike byeenkoms wat gedurende die eerste week in Oktober plaasvind.

Bid asseblief ook vir die Belydenisklaskamp wat die komende naweek plaasvind.

 

 

Jeug

Daar sal hierdie en volgende week geen Bybelskool of Juventas wees nie.

 

 

 Groete & seënwense,

 Jean, Louis & Gerrit