2 Augustus 2017


Welkom my ons Midweek-nuusbriefie. Ons deel graag met jou die goeie Boodskap, hierdie week voorberei deur Dr. Jean Strydom.

Mag jy hierdie week geseën word met alles wat jy aanpak.


Boodskap vir die week

Teks: Hebreërs 11:1

Tema: Sola Fide (deur geloof alleen)

Boodskap: Geloof is deel van ons daaglikse lewe. Ons skakel die ligskakelaar aan en glo dat die ligte sal skyn. Ons neem die motor se sleutels en glo dat dit die motor sal aanskakel. Geloof is nie net iets waaroor gepraat moet word nie, maar soos Jakobus sê: geloof wat nie tot dade oorgaan nie is sonder meer dood. In die Grieks vind ons dat geloof ‘n werkwoord is, dus moet dit geleef word. Ons lees die Woord so baie en hoor wat God alles gedoen het, maar sodra ons ‘n geloofstreë moet gee dan glo ons nie. In Hebreërs 11:1 gee die skrywer ‘n definisie van geloof en in die res van die hoofstuk bevestig hy sy definisie aan die hand van die geloofshelde se verhale.

Die eerste komponent van geloof is die versekering wat God ons gee sodat ons oortuig kan word van Sy grootheid en almag en liefde vir ons. Jesus se lewe op aarde gee vir ons baie versekering soos dat Hy ons nooit sal verlaat of in die steek laat nie en dat daar vergifnis en genade is ens. Die versekering wat Jesus ons gee bewerk hoop by ons. Die tweede komponent is die oortuiging wat in ons hart gebeur o.g.v. die versekering wat Jesus gee. Wanneer die versekering en oortuiging in my hart bymekaarkom dan wek dit geloof op. Geloof kom deurdat ek na die prediking van die Woord luister (Rom. 10:17), want hierdeur hoor ek die versekering wat God my bied.

Hebreërs 11:6 sê dat dit onmoontlik is om God se wil te doen as ek nie in Hom glo nie. Kyk ons na die geloofshelde dan sien ons dat geloof is:

  • Om te glo al sien ek nie (Heb.11:7-8)
  • Om gehoorsaam te wees al verstaan ek nie (Heb. 11:7-8)
  • Om te gee al het ek nie (Heb. 11:4)
  • Om te volhard al voel ek nie so nie (Heb. 10:36)

Hoop is…om more se musiek vandag te hoor

Geloof is…om op die maat van more se musiek vandag te dans

Gebed: Vader dankie dat ek in U kan glo. Help my om op my geloofsreis U nog beter te leer ken. Amen

 


Eredienste

Sondag 6 Augustus

  • 08:30 – Oggenddiens – Dr Jean Strydom
  • 18:00 – Koinonia byeenkoms

Divorce Care: Die pad na herstel

Die volgende video gee meer besonderhede oor hierdie uitstekende kursus, kyk gerus!


Kom kuier en kamp saam! (8-10 September)

Die kamp vind hierdie jaar weer by Mankele plaas. Die gemeentekamp is vir almal – oud en jonk. ‘n Geleentheid wat u beslis nie moet mis nie! As u belangstel kontak vir Belinda by 0836355480 of stuur ‘n e-pos na bpotgieter@mweb.co.za vir verdere inligting.

Die lidmate wat nie wil kamp nie maar in die huisies wil bly moet self met Mankele reël by 0788010453.

Kom kamp saam!

 

Groete & seënwense,

Jean & Louis

Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.