telike Oorlog

Teks: Efesiërs 6: 10 – 18

Boodskap: Paulus skryf in die laaste hoofstuk van die brief aan Efesiërs dat elke gelowige in ‘n geestelike oorlog gewikkel is. Hy sê ons moet nie onkundig moet wees oor die stryd waarin ons gewikkel is nie. Ons stryd is beslis nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Voorts maak hy aanbevelings wat ons help om gereed te wees vir hierdie oorlog waarin ons gewikkel is.

Hy sê eerstens waar jy jou krag vandaan moet kry ten einde die geveg te veg tot die einde toe. Hy begin deur te sê dat jy jou krag in die Here moet soek, want die Here se krag is baie sterk en Sy mag en outoriteit het reeds die duiwel aan die kruishout oorwin toe Jesus vir ons sondes gesterf het. Reeds daar het God deur Jesus die stryd gestry teen die bose en dit oorwin. Paulus sê dat ons nie die oorlog uit eie krag moet aandurf nie, maar slegs ons krag by die Here en in sy groot mag moet vind.

Hy sê voorts dat ons nie selektief moet wees in die wapens wat ons kies vir die oorlog nie, Hy sê dat ek en jy die volle wapenrusting moet aantrek wat God jou bied. Dit sal jou beslis help om as oorwinnaar uit die stryd te tree.

Die wapens wat God jou gee vir die stryd teen die bose is die volgende:

 • Waarheid
 • Vryspraak / geregtigheid
 • Bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig
 • Geloof
 • Verlossing
 • Woord van God

Hierdie is ses wapens wat deel van jou oorlogsmondering moet wees. Sonder dit sal jy nie staande bly nie. Kyk gerus na die volledige videoboodskap by

https://www.youtube.com/watch?v=iPE76pp6LcM  vir meer detail.

Gebed: Here dankie dat ek vir die geestelike oorlog my krag in U kan vind en dankie vir die wapens wat U my gee om die stryd tot die einde toe te veg.

Vrae vir verdere studie:

 1. Watter maatreëls het jy in plek om jouself in die lewe te beskerm?
 2. Hoekom dink jy beveel Paulus aan dat ons juis ons krag in die Here en sy groot mag moet gaan vind vir hierdie stryd en nie op ‘n ander plek of in iets anders nie?
  1. 2:15
  2. 14:12
  3. 10:19
 3. Hoekom dink jy dis nodig om die volle wapenrusting aan te trek en nie net sekere wapens te kies nie?
 4. Lees 2 Kor. 10:3-5 wat bevestig teen wie ons stryd is
 5. 8:38-39 bemoedig jou binne hierdie oorlog. Mag die waarheid van hierdie vers jou dra in moeilike tye.
 6. Kyk na die wapens wat God vir jou gee binne die geestelike oorlog:
  1. Watter verskil gaan “waarheid” maak binne jou geestelike oorlog teen die vader van die leuens? (Joh. 10:10; Joh. 14:6)
  2. Watter verskil maak die feit dat jy as wedergebore kind van God “Vryspraak / geregtigheid” ontvang het, binne hierdie oorlog? (Rom. 3:28, 4:5)
  3. Bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig (2 Kor. 5:17-20)
  4. Geloof in God maak ‘n verskil. Geloof is kennis en vertroue. Dat God jou sal bystaan tot die einde toe in hierdie oorlog (Heb. 11:1)
  5. Die duiwel probeer ons oortuig dat ons nie waarlik die Verlossing ontvang het nie. Maar vanuit ons verlossing deur Jesus Christus is daar vir ons oorwinning en ons verlossing is die hoop dat God ons veilig bewaar (1 Pet. 1:3-5)
  6. Woord van God (Heb. 4:12)
 7. Efesiërs 6:18 herinner ons dat al hierdie dinge in biddende afhanklikheid moet gebeur. Hoekom dink jy speel gebed so belangrike rol in die proses? 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat ongesteld is, herstel na operasies of tans in die hospitaal is:  

Marie Pretorius

Homer Neethling  

Magda Meyer

Mathys Bezuidenhout

Loubeth Piek

Baba Aiden Theart

Koos Verwey

Bid asb ook vir lidmate wat siek is. 

Mag elkeen, elke dag die Here se Sorg en Liefde ervaar.

Vriendelike groete,

Jean, Louis en Gerrit