Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Sien myself anders – soos God my sien

Teks: Psalm 139

Boodskap:

Wie is ek? Dis is ‘n vraag wat ons elkeen nou en dan behoort oor na te dink. Wie ek is word deur verskeie faktore bepaal. My genetika, omgewingsfaktore tydens my vormingsjare, my geloofsoortuigings, wat ander van my sê en my eie selfkennis speel alles ‘n rol.

Die persoon wat my natuurlik die beste ken is God. God is die een wat my geskep het. Hy is die een wat besluit het hoe my gelaatstrekke gaan lyk. Hy het vir jou bepaalde gawes en talente gegee. Hy het vir my ‘n bepaalde persoonlikheidstipe gegee. Hy het besluit waarmee sal ek goed wees en wat gaan my swakhede wees.

Ongelukkig laat ons baie keer toe dat die wêreld se stemme oor “Wie is ek” harder skreeu as God se stem. Ons laat baie keer toe dat die wêreld se opinies oor my, ‘n groter inspraak het op wie ek is as wat God se inspraak is. So baie mense kry seer omdat hulle toe laat dat die ander mense, omgewingsfaktore en hulle eie swak selfkennis hulle lewe bepaal. Dit is een van die moeilikste tronke om uit te ontsnap. Die tronk van vrees oor wat ander van my dink.

God kyk anders na ons as wat die wêreld en die mense om ons na ons kyk. Onthou God het elke mens met ‘n wonderlike potensiaal geskep. Hy het ons elkeen uniek gemaak. Ons is nie ‘n kopie van iemand anders nie. God het groot drome en ‘n plan met ons elkeen se lewens. God kyk nie vas teen ons swakhede en tekortkominge soos wat mense baie keer doen nie. Die kuns van die lewe is om al hoe meer die potensiaal te ontgin wat God in my in geskape het. Om al hoe meer te leer om na myself te kyk soos wat God my sien en nie soos wat die wêreld my laat voel nie.

God het jou lief opgrond van wie Hy is, en nie opgrond van wie jy is nie.
As God na jou kyk dan sien Hy iemand raak wat Hy geskep het na Sy beeld as Sy verteenwoordiger. Hy sien iemand vir wie Hy so lief is dat Hy Sy Seun in jou plek laat sterf sodat jy Sy kind kan word. ‘n Koningskind kan word. Jy is vir God baie spesiaal.

Gebed: Hemelse Vader, dankie dat ek U kind kan wees en dat U onverstaanbaar lief is vir my. Help my om weer opnuut na myself te kyk deur U oë. Help my dat ek opnuut sal besef dat U my geskep het en dat U opinie oor my, swaarder weeg as al die opinies in die wêreld. Amen

Om na ‘n klankbaan van hierdie preek te luister, klik hier.

Klik hier om na ‘n klankbaan van die preek te luister.

 

 

Nuwe Lidmate Tee

Nuwe lidmate het Sondag na die erediens mekaar en die leraars beter leer ken. Daar is saamgekuier en meer te wete gekom van die gemeente. Welkom aan elkeen, mag jul vining tuis voel in ons Geloofsfamilie!

Jeug

Roetemerkers Gr 8

Die Gr 8 kinders het Sondag tydens die erediens hul Roetemerkers ontvang.

 

 

Gr 1 Roetemerkers
Die Gr1 kinders het ook hul roetemerkers Sondag in die erediens ontvang.

 

 

 

 

 

Koffie@Suid

 

 

 

 

Elke Sondag, behalwe in skoolvakansies, bedien die gemeentebediening lekker filterkoffie, kitskoffie, tee en sap by Koffie@Suid. Dit is ‘n lekker kuier geleentheid na die erediens.

Die Gemeentebediening benodig egter helpers om Sondae suksesvol te funksioneer. As jy voel jy wil betrokke raak, kontak gerus vir Belinda by 083 635 5480 of stuur ‘n e-pos na bpotgieter@mweb.co.za.

 

 

Beste wense vir die res van die week!
Vriendelike groete,
Jean, Louis en Gerrit