Hierdie week se boodskap

 

Tema: Jesus aan huis van ‘n sondaar

Skriflesing: Lukas 19:1-10

Boodskap: Het jy al gevoel dat mense jou oordeel oor die foute wat jy al gemaak het? Het jy al beleef dat jy nie goed genoeg is nie en mense jou nie aanvaar nie? Het jy al soos ‘n uitgeworpene gevoel wat klaar deur ander mense veroordeel, skuldig bewind en afgeskryf is?

Dan is hierdie gedeelte in besonder vir jou bedoel.

Tollenaars was glad nie geliefde mense gewees nie. Baie keer was tollenaars Jode gewees wat met die Romeinse regering onderhandel het om tollenaar te mag wees. Tollenaars was bekend daarvoor dat hulle mense uitgebuit het en baie meer gevra het as wat nodig was. Die Jode het tollenaars wat van Joodse afkoms was, gehaat en was vas oortuig dat hulle vir altyd verlore is en dat daar geen redding enigsins meer vir hulle moontlik is nie.

Ons teks vertel die verhaal van Saggeus wat se naam “Skoon” of “Onskuldig” beteken. Hy was egter glad nie skoon of onskuldig nie. Hy was die hooftollenaar en baie ryk. Ons kan dus met sekerheid aflei dat hy heeltemal deur die ander Jode verstoot en gehaat is. Veral omdt hy nog die hooftollenaar was, was sy sonde so groot in die oë van die Joodse gemeenskap dat dit as onvergeeflik gesien is.

Saggeus was ‘n kort persoon gewees maar wou graag Jesus te siene kry. Daarom klim hy in ‘n boom omdat hy nuuskierig is oor die Jesus van wie hy al gehoor het. En dan gebeur die wonderlike. Jesus gaan staan onder die boom en roep Saggeus op sy naam en Saggeus se hele lewe verander wanneer Jesus by hom aan huis gaan. Hierdie eens verlore mens beleef God se genade en redding. Saggeus word dit wat sy naam beteken in die teenwoordigheid van Jesus.

Dalk het jy jou ook al daar bevind. Dalk ervaar jy dat die mense om jou dink die foute, die sonde wat jy gedoen het is net te veel of te groot. Dalk beleef jy ook die verwerping van ander mense. Dalk wonder jy self of die Here jou sal vergewe en of jy nie dalk al te ver is vir God se genade om jou te bereik nie. Dalk hou jy nes Saggeus Jesus van ‘n afstand dop om dat jy voel jou foute is net te veel.

Maar weet verseker Jesus roep jou ook op jou naam, sag maar dringend, net soos wat Hy Saggeus op sy naam geroep het. Jesus sê ook vandag vir jou dat Hy graag by jou wil kom bly. Jesus is lief vir jou en wil graag deel van jou lewe wees al is jou lewe dalk baie deurmekaar. Hy wil ook jou lewe soos Saggeus sin kom nuut maak en jou help om ontslae te raak van dit wat skeiding maak tussen jou en Hom. God is ‘n God van tweede kanse.

Moenie dat hierdie kans deur jou vingers glip om weer opnuut Jesus in jou lewe in te nooi en Hom beheer te gee om jou lewe te kom nuut maak nie.

Gebed: Dankie Here dat U my ook op my naam ken en lief is vir my. Dankie dat U ‘n God van tweede kanse is. Here ek wil vandag U weer opnuut in my lewe innooi en U vra om vir my te wys as daar iets in my lewe is wat moet verander. Help my Here om met U krag en genade om te besef as daar iets is wat skeiding maak tussen my en U. Amen

Klik hier om na die volledige boodskap te luister.

Knie-Aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

  • Ria Lourens
  • Marie Pretorius
  • Annatjie Minnaar
  • Louise Combrink
  • Ciska Le Roux
  • Phyllis Meyer

Elize Steenkamp

Bid asb vir lidmate wat tans in die hospitaal is:-

  • Deon ( familielid van Zelda en Vernon Paul )

 

Medelye

Meegevoel word betuig met:

  • Marietjie De Bruyn en kinders na die afsterwe van Jim.
  • Martie Scholtz en kinders na die afsterwe van Fanie.