18 Oktober 2017


Welkom by ons Midweek-nuusbrief!

Hierdie week is dit sommer ‘n elle-lange nuusbrief, tjokvol nuus oor gebeure in ons gemeente.

Geniet dit!


Boodskap vir die week

Tema: Rentmeester: Alles behoort aan die Here

Teks: Psalm 24:1-2

Boodskap: Dink vir ‘n oomblik aan alles wat jy besit. Dit sluit jou persoonlike besittings, jou huis, motor, geld in jou bankrekening, jou besigheid, jou gawes en talente ens. in. Hoe langer jy daaroor dink hoe meer besef jy hoe bevoorreg jy is. Het jy al daaraan gedink dat al hierdie dinge waaraan jy nou gedink het, dat jy nie ‘n enkele een daarvan kan saamneem na jou ewige tuiste by God nie?

Psalm 24:1-2 sê vir ons baie duidelik dat ALLES aan die Here behoort. Hoekom? Want Hy het alles gemaak (Gen. 1 en Kol 1:15-18). Hy is die eienaar van alles. Ek en jy behoort nie eens aan onsself nie (1 Kor. 6:19-20). Ek en jy is maar net bestuurders van God se eiendom. Die word in die Grieks daarvoor is oikonomos (oikos=huis, nomos=bestuurder), dit beteken bestuurder van die huishouding. Ek en jy is aangestel om dit wat God aan jou toevertrou het te bestuur. Nêrens word daar gepraat van besit nie. God het die alleenreg oor alles.

Sodra jy dit besef, sal dit jou lewe verander. Dan sal jy mooi dink hoe jy jou huisgesin bestuur, jou besigheid bestuur, jou geldsake bestuur, want ALLES behoort aan Hom.

Gee vandag opnuut jouself en jou besittings oor aan God en wees jy net die verantwoordelike bestuurder daarvan.

Gebed: Vader, vandag gee ek alles oor aan U. Dankie vir dit wat U aan my toevertrou het. Help my om ‘n verantwoordelike bestuurder van U eiendom te wees. Amen

 

Bybelstudie oor Rentmeesterskap: Alles behoort aan die Here

 • Kyk na die volgende videogreep oor die 2 babas. Gesels bietjie met mekaar daaroor, of dink op jou eie na oor dit wat jy hier raaksien. (https://www.youtube.com/watch?v=s_Le6PwhssI)

 • Dink jy dat ‘n mens anders optree as jy iets besit as wanneer jy net iets namens iemand moet bestuur?
 • Lees weer Ps. 24:1-2 , Gen. 1:1-2:1, Kol 1:15-18. Gesels oor die feit dat God alles besit. Dink jy mense besef dit?
 • Wat dink jy verwag God van ons in terme van ons rentmeesterskap? Hoe moet ons Sy eiendom bestuur?
 • Lees die volgende teksgedeeltes en gesels daaroor (Deut. 10:14; Lev. 25:23; Hag. 2:8; Ps. 50:9)
 • Lees 1 Kron. 29:12-14. Die gedeelte moet jou laat besef hoe bevoorreg ek en jy is. Gesels hieroor.
 • Kyk na die volgende video en dink bietjie na daaroor. Dit is die moeite werd om te kyk. (https://youtu.be/EIJqtWUiUCs)

 • Lees 1 Kor. 6:19-20. Wat sê die gedeelte vir jou oor jouself?
 • Lees Luk 16:10-12 en gesels daaroor
 • Hoe kan jy ‘n beter rentmeester wees? Watter veranderinge moet jy maak en hoe gaan jy dit regkry?

 

Eredienste

 • 08:30 – Oggenddiens – Ds Louis Pienaar.
  Tema: Rentmeesterskap van my tyd
 • 18:00 – Koinonia byeenkoms

 

Fees-Vrydag: 3 November 2017

 

Die Mini Vleisfees- Maxi Kuierfees Fees-Vrydag op 3 November 2017 maak ons opgewonde. Ook hier stap die Here met ons op ’n nuwe geloofsreis en totaal nuwe inslag. Ons wil Hom allereers dank en loof vir dit wat Hy vir ons beplan. As jy enige plek wil help met die voorbereidings, kontak ons asb. – hierdie is ook ’n hart- en geloofsaak. Ons vertrou die Here om gewillige hande te stuur.

DIE MINI-VLEISFEES

Vleisverkope sal vanaf 17:00 begin. Skaap-, vark- en beesvleis asook hoender sal te koop wees teen gewaarborg die laagste pryse in die stad. Kom koop jou vleis vir die Desembervakansie. Beperkte voorraad – hierdie is ’n mini fees. Kom dus betyds om teleurstelling te voorkom. Kontak Jean Strydom (083 572 4886).

 

MAXI-KUIERFEES

Ons gaan lekker groot tente en springkastele opslaan, vure aansteek, tafels dek, speletjies uitpak, en koffiemasjiene aansit. Alles reg om heerlik te kuier.

SPITBRAAI @ R60

Die ete sluit die volgende in: ’n ruim porsie vleis, bykosse en poeding. Jy hoef geen eetgerei te bring nie – alles word voorsien. Kom sit net aan by een van ons keurig gedekte tafels en kuier saam met ons.

Kaartjies kan op een van drie wyses vooraf gekoop word.

 • Gebruik die Zapper-Toep op jou foon en skandeer die kode.
 • Betaal per EFT met verwysing “SPITBRAAI” – stuur bewys van betaling aan die kerkkantoor.
 • Koop kontant Sondae na die erediens of weeksoggende by die kerkkantoor.

Alle kaartjies moet met bewys van betaling by die kerkkantoor of Sondae na kerk afgehaal word. Sonder jou geldige kaartjie, kan ons nie jou ete bedien nie. Koop asb. jul kaartjies ASAP teen 2 November 2017 ter wille van ons getalle berekeninge.

JONK VAN GEES @ SUID

Vir die kinders en die kleiner eters sal daar “Boeredogs” @ R20 beskikbaar wees. Stokbroodbraai en speletjies vir alle ouderdomme. Kontak Louis Pienaar (082 878 1743) of Johan Koen (082 393 2944) vir meer besonderhede.

KOFFIE @ SUID

Soos altyd sal daar koffie, tee en iets koel beskikbaar wees met ’n ekstra soetdingetjie by.

Alles is gratis , maar donasies is welkom. Kontak Prins Ferreira (081 504 0653) as jy iets wil bydra of help.

TAFEL VAN OORVLOED

Die Tafel van Oorvloed is nuut en anders as wat ons dit nog ooit gedoen het. Ons wil die jaar niemand vra om enige iets te maak nie. Ons vra net dat elke gemeentelid kyk na sy oorvloed en besluit waarmee hy/sy iemand anders kan seën. Hierdie items word dan vooraf of op die oggend van 3 November na die kerk gebring. Geen pryse sal op enige item aangebring word nie. M.a.w. alles op hierdie tafel is eintlik gratis en kom uit die harte van ons gemeentelede. Daar sal slegs ’n houer vir VRYWILLIGE donasies wees. Ons gee uit ons oorvloed.

Items wat u kan oorweeg om te skenk:

 • Gebak soos koek, beskuit, terte, lekkergoed vir die kinders
 • Handwerk, houtwerk, kuns of geskenke of speelgoed
 • Goeie, bruikbare (!!!) witolifante
 • Mooi serpe of krale of dasse wat jy nie meer dra nie
 • Enige iets wat die Here op jou hart lê!

Kontak Fransien Taljaard 084 602 1338 vir meer inligting.

NG-Suid Dames Tee: 14 Oktober

Hieronder ‘n fotobeeld van die dames-tee wat verlede Saterdag, 14 Oktober gehou is in ons kerksaal.  Soos dit duidelik uit die foto’s blyk, was dit ‘n spoggerige, maar gesellige geleentheid wat deur ieder en elk geniet is.

Nota: Klik op ‘n foto om ‘n vergrote weergawe daarvan te sien.  Aan die regterkant van die vergrote foto is daar ‘n pyltjie (>) waarop jy kan klik om na die volgende foto te kyk.  Indien jy deur die album geblaai het, kan jy die album toemaak deur op die X, regs-bo die foto, te klik.

Geloofsoffer*

Waar staan ons nou?

Wonderlike nuus! Ons het ons doelwit oorskry met R40,000!  Ons staan dus nou op R450,000.

 

*Vriendelike versoek t.o.v. geloofsoffer:

Inbetalings t.o.v die geloofsoffer moet asseblief gespesifiseer word sodat dit korrek geallokeer kan word.

Geloofsoffers kan tot en met 31 Oktober inbetaal word.


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.