18 April 2018


Midweek Boodskap

Teks: Heb. 11:1

Tema: Geloof…

Boodskap: Koos du Plessis het ‘n lied geskryf genaamd “Woorde”. Dit is ‘n treffende lied waarin hy ons daarop wys dat ons soms woorde gebruik wat hulle trefkrag verloor het. Soms sê ons veels geluk, maar bedoel dit nie, soms sê ons ek dink aan jou om net kort daarna van daardie persoon te vergeet.

Ongelukkig gebeur dit ook binne ons geestelike beweegruimte. Ons gebruik maklik woorde soos liefde, hoop, verlossing en vergifnis, ja selfs geloof sonder om die inhoud daarvan te besef. Dit raak ook so maklik soos Koos du Plessis skryf, dis alles woorde net leë woorde op vals akkoorde en almal sing dit.

As ons die word “geloof” neem dan kan ek vir jou vra: wat glo jy? Jy sal dalk sonder om te dink vir my die Apostoliese Geloofsbelydenis kan opsê, want dis wat jy geleer het. Jy sê dit immers baie Sondae saam met duisende gelowiges oor die wêreld heen op. Het jy al mooi gedink oor daardie woorde wat jy bely? Het jy al oor die inhoud nagedink?

Geloof kan vinnig ontaard in leë woorde op vals akkoorde. Geloof het inhoud. Geloof is die sleutel wat jou lewe saam met Jesus Christus ontsluit. Geloof is jou verbintenis met die geesteswêreld. Geloof is dus meer as net woorde.

Ons gaan in die Gemeente die volgende 8 weke stilstaan by die Geloofsbelydenis. Kry gerus vir jou ‘n boekie by die kerk (R10) en stof jou belydenis weer af. Gee weer betekenis aan jou geloofswoorde.

Gebed: Vader help my om nie net leë woorde vir ander te gee nie, maar woorde met inhoud, woorde wat Lewe gee. Amen

Groete & seënwense,

Jean, Louis en Johan


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.