17 Oktober 2018


Hierdie week se boodskap

 

Teks: Gen. 1:26-28 / Ef. 2:10 / Jer. 1:5 / 2 Pet 1:3 / 1 Pt. 2:9 / Joh. 15:5

Boodskap: Het jy al ooit gewonder hoekom jy op aarde is? Hoekom jy jouself bevind waar jy tans is? Volgens Jer. 1:5 droom die Here reeds voor jou geboorte oor jou lewe. Hy is die een wat ‘n plan en doel met jou lewe het. Volgens Gen. 1:26-28 het God (Vader, Seun en Heilige Gees) besluit om die mens te maak as Sy verteenwoordiger en tweedens om te heers. Hiermee saam het Hy die mens geseën ten einde hierdie opdrag uit te voer. Hy wil dus dat ek en jy diensbaar sal wees. Die hele Woord is vol van die feit dat ons diensbaar moet wees. In 2 Pet. 1:3 staan daar dat Sy Goddelike krag ons alles geskenk het wat ons nodig het om Hom te dien. In Ef. 2:10 staan daar dat ons ons lewe moet toewy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.

Dis alles goed en wel dat Hy ons bestem het om diensbaar te wees, maar ons vergeet so vinnig die belangrike beginsel om nie goed op eie stoom / krag te doen nie. Jesus het duidelik gesê in Joh. 15:5 dat ons sonder Hom niks kan doen nie. Om dus diensbaar te wees verg gehoorsaamheid aan God se wil. Dit vra dat ek stil word en God se stem eers sal hoor voordat ek begin doen. Ons doen te maklik en verwag dat God by ons planne moet inval. Begin sommer vandag jou invalshoek om jou diensbaarheid verander. Luister eers en dan begin jy doen.

Gebed: Here help my om fyn ingestel te wees op U. Ek wil U stem hoor voordat ek doen. Ek wil slegs U wil doen en nie my eie nie. Amen

Damestee 13 Oktober ‘n reuse sukses!

Dr Janine Delport

Dié damestee was spoggerig en werklik iets besonders om by te woon.

Die dames is deur Dr Janine Delport (links) toegespreek met die tema “Waar pas jou legkaartstuk in by die Meester se legkaart?”

Ons het ‘n aantal foto’s van die geleentheid op ons webblad gepubliseer.

 

KLIK HIER OM NA DIE FOTO’S TE KYK

 

 


 

Vleisfees: 2 November 2018

Wil jy ook graag betrokke wees by hierdie wonderlike geleentheid?  Op ons webblad is ‘n vorm wat jy kan aflaai om aan te toon hoe en waar jy betrokke kan raak.

Kinderkerkafsluiting Sondag 28 Oktober

Ons gaan bokskar-inry hou!

Maak saam met pappa en mamma jou eie bokskar en bring dit saam op 28 Oktober.

Ons voorsien springmielies en koeldrank!

 


Jeugbediening

Belydeniskamp

Die jaarlikse belydeniskamp het die afgelope naweek plaasgevind wat deur 28 tieners bygewoon is.

Die groep lê belydenis van geloof af op 28 November.  Hiermee ‘n paar foto’s wt tydens die kamo geneem is.

 

Rubicon Uitreik

Die senior jeug gaan Sondag 21 Oktober uitreik na Rubicon Aftree oord.

Die ouers word versoek om die kinders tussen 8:00 en 8:30 oppad kerk toe by Rubicon af te laai waarna die kinders weer 10:00 opgetel kan word.

Die uitreik is om Diensbaarheid werklik te beleef en vir die ouer mense daar n bietjie geselskap te gee.

Die kinders hoef niks saam te bring nie en moedig ons die ouers aan om asseblief hulle kinders te bring.

 

 

 

 

Groete & seënwense,

Jean & Louis


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.