Hierdie week se boodskap

 

Tema: Dankbaarheid
Teks: Verskeie

Boodskap: Paulus sê aan die gemeente van die Tessalonisense, “Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag”. – 1 Tess. 5:16-18

Ook in aan die gemeente in Efese skryf Paulus, “… en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus”. – Ef. 5:19-20

Aan die gemeente van Kolossense noem Paulus hierdie tema drie keer in ‘n paar kort verse, “En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom”. – Kol. 3:15-17

Daarom as gelowiges moet dankbaarheid so deel van ons lewens wees, dat ons sal uitstaan.

Daar is vier vlakke van lewe. Mense in die laagste vlak kla konstant. Dit is mense wat nors en kwaai is eerder as nederig en dankbaar te wees. Die tweede vlak is net so effens hoër. Dit is nie mense wat die heeltyd kla nie, dis die mense wat net nooit dankbaar is vir enige iets nie. Hulle aanvaar dinge as vanselfsprekend. Die derde vlak is die mense wat dankbaar is teenoor God vir die voor die hand liggende dinge in hulle lewe wanneer alles goed verloop. Die vierde vlak, die hoogste vlak, is die mense wat altyd dankbaar is vir alles in hulle lewe. Dit is die gesindheid wat jou lewe sal verander. Dankbaarheid veranker ons in die nou. Volgens enige iemand se standaarde was 2020 en 2021 baie moeilike uitmergelende en uitdagende jare gewees. Ek neem deel aan baie gesprekke met kerkleiers in ons sinode waar mense of vooruit kyk of terug kyk. As ons terug kyk, besef ons, ons weet nie eintlik hoe goed ons dit gehad het nie?

Ons het dit as vanselfsprekend ervaar dat ons op Sondae met ‘n vol kerk sit, ‘n vol etenstafel met familie en vriende, of om te gaan kuier by geliefdes of om iets eenvoudig te gaan doen soos om te stap of aktief te wees. Dit is aanloklik om oor ons skouer te kyk na die manier van hoe dinge was. Maar Prediker 7:10 leer ons: “Moenie sê in die ou dae was dit beter as nou nie; dit is nie wysheid dat ‘n mens so sê nie”.

Nog iets wat ons doen is om vooruit te kyk. Ons praat van hoe dit gaan wees wanneer al hierdie dinge verby is. Waarheen gaan ons? Wat gaan ons doen? Wie sal ons gaan besoek? Dit blyk positief om te hoop vir goeie dinge. Maar dit is selfs meer kragtig om dankbaar te wees vir wat ons vandag het. Ons vertraag ons eie blydskap deur te wag vir een of ander toekomstige gebeurtenis. Dankbaarheid bring vreugde in die hede in. Paulus sê mos ons moet dankbaar wees in alle omstandighede, nie na die omstandighede nie. Dit is God se wil.

COVID of nie COVID nie, hierdie is die dae. Gister is ‘n gekanselleerde tjek en môre is ‘n promesse. Die lewe is te kort om dankbaarheid uit te stel tot ‘n ander dag. Hierdie is die dae. Die beste manier hoe ons God kan eer en verheerlik, is deur vir Hom dankie te sê – dankbaar te leef ten alle tye, in alle omstandighede.

Vir volledige videoboodskap klik hier

Vir verdere ontdekking

In plaas van ‘n Bybelstudie doen oor vandag se boodskap, probeer om die volgende te doen… mag dit jou lei tot ‘n lewe van dankbaarheid en mag God daardeur verheerlik word.

Van al die maniere om God te aanbid, is dankbaarheid waarskynlik die een wat die meeste misgekyk word. Van die miere tot die olifante, sien ons hoe God sy seëninge op al sy skepsels uitgestort het, maar slegs die mens beskik oor die vermoë om deur woorde en verbeelding uiting te gee aan dankbaarheid. ‘n Lewe van dankbaarheid lyk egter anders as om bloot goeie maniere te hê en dankie te sê. Die gawe van dankbaarheid word deel van ons lewe wanneer ons ten volle besef wat God vir ons uit genade gedoen het en dit ons dryfkrag word om elke dag vanuit dankbaarheid te leef.

Lees:
Markus 12:41-44 (DIE ARM WEDUWEE SE GAWE)

 Kyk:
• Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
• Hoe help dit jou om oor die tema van dankbaarheid te dink?
• Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:
• Dink terug aan ‘n tyd toe iets slegs met jou gebeur het en/of toe dit nie goed met jou gegaan het nie. Hoe was jou gebede en optrede in daardie tyd?
• Hoe daag die arm weduwee se gedrag jou uit?
• Lees vers 44 weer rustig deur. Wat wil God vir jou deur hierdie vers sê?
• Hoekom leef party mense meer dankbaar as ander?
• Wat is die motivering vir dankbaarheid, met ander woorde, hoe kan jy meer dankbaar wees?

Doen:
• Skryf die woord “dankbaar” op stukkies papier. Loop deur jou huis en plak dit op voorwerpe wat jy dikwels as vanselfsprekend ervaar, maar eintlik voor dankbaar moet wees. Hou die papiertjies so ‘n week op die voorwerpe en herinner jouself om dankbaar te wees elke keer as jy dit sien.

Bid:
• Maak ‘n gebedshouer met klippies of roomysstokkies waarop jy verskillende onderwerpe skryf soos familie, skool, kos, kerk, geld, sport, vriende, Bybel. Trek elke dag een onderwerp en dink oor een ding waarvoor jy kan dankie sê daaroor.

Tiener-fokus:
• Daag jou vriende uit om saam met jou ‘n “Pay it Forward-challenge” te begin. Elke keer wanneer julle iets ervaar waarvoor julle dankbaar is, gaan doen iets goed vir iemand anders sonder dat hulle dit verdien, verwag of vra.
• Maak ‘n akroniem met die letters “D”, “A”, “N”, “K”, “I” en “E” wat jou herinner aan dinge waarvoor jy dankbaar is.

Familie-fokus:
• Maak ‘n spaarbussie met die woord: “Dankbaarheid” op. Gooi gereeld saam ‘n geldjie daarin wanneer julle iets ervaar het waarvoor julle spesifiek dankbaar is. Wanneer die bussie vol is, gee dit aan jou gemeente. Vind uit of hulle ‘n dankbaarheidsoffer of iets soortgelyks het.
• Koop sjokolade-munte met jou sakgeld en gee dit vir lukrake mense om hul dag op te vrolik! Onthou telkens die weduwee se storie.
• Kies een van jou speelgoed of kledingstukke wat jy nog gebruik en gee dit weg vir iemand anders.

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, tans in die hospitaal is, die wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.
 • Marietjie Craig
 • Helen Ellis
 • Joye Crous
 • Juvé Geldenhuys
 • Jan Liebenberg
 • Aiden Theart
 • Lidmate wat tans Covid het en ook vir die wat familie het wat tans Covid het.

 

 

Program vir die week

Woensdag 17 November

06:00 Broodbreek Kerkkantoor 013 744 1925
10:00 Bybelstudie Dr Jean Strydom 083 572 4886
18:00 Bybelstudie Dr Jean Strydom 083 572 4886

Donderdag 18 November

17:00 Grief Share Dr Jean Strydom 083 572 4886
18:00 Delf in die Woord Kerkkantoor 013 744 1925
19:00 Keingroep Ds Louis Pienaar 082 878 1743

Sondag 21 November

8:30 Erediens, Kleuter- en Kinderkerk & Jeugdiens
18:00 Koinonia 082 555 1946

Dinsdag 23 November

10:00 Naomi (Senior) Kuier Susan Van Huyssteen 084 964 2847
18:00 Mannegroep Ds Louis Pienaar 082 878 1743

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste wense vir die res van die week!

  Vriendelike groete,
  Jean, Louis en Gerrit