Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Die Waardes van God se Koninkryk: Barmhartigheid.

 Skriflesing: Lukas 10:25-37

Barmhartigheid is ‘n word wat deesdae maar min gehoor word. Die word klink amper vreemd vir ons op die oor en meeste kinders het nie ‘n idee wat die word beteken nie. Tog staan hierdie word vir ‘n belangrike waarde wat deel van elke Christin se lewe behoort te wees. As ons deel is van God se Koninkryk, dan moet die waarde van barmhartigheid al hoe meer groei in my lewe.

Maar wat beteken die woord Barmhartigheid?

Die HAT gee die volgende verklaring: met meegevoel, medelydend; sag; liefdevol

Barmhartig beteken dus: jy voel iets vir mense in nood. Dit kan emosionele, geestelike of fisiese nood wees. Hulle leegheid of tekort is iets wat jou raak in jou binneste, wat jou aangryp en waaraan jy iets doen vanuit liefde. Barmhartigheid lê ook naby aan genade, want ‘n daad van Barmhartigheid verwag nie dat die persoon dit moet kan verdien nie.  Dit belangrik om te besef dat barmhartigheid deel is van God se wese, net soos liefde en genade deel is van Sy wese. Barmhartigheid gaan ook hand aan hand met liefde en genade. Ons lees al reeds in verskeie Ou Testamentiese tekste van barmhartigheid. Psalm 103:8 “Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde.”

Daarom behoort Barmhartigheid ook deel van my lewe te word, deel van my wese te word. Barmhartigheid is nie iets wat ek net uitoefen wanneer dit my pas of ek in die bui is om barmhartig te wees nie. Dis is ‘n lewensingesteldheid, ‘n waarde wat ten alle tye geld. Barmhartigheid moet al meer deel word van wie ek is.

Barmhartigheid kan ook rofweg ingedeel word in 3 maniere waarop ons dit aan diegene om ons behoort te bewys.

Eerstens met ons Woorde. Ons leef in ‘n wêreld waarin meeste mense met ‘n stuk seer rondloop. Seer waarvan ons baie keer nie eens eers van bewus is nie. Daarom behoort ons woorde altyd te getuig van deernis en begrip wanneer ons met mense praat of oor mense met ander praat. Deel van barmhartigheid is om bereid te wees om na mense se verhale te luister en hulle te help om te probeer sin maak uit alles wat moeilik is in hulle lewe.

Tweedens met ons Dade. Die samaritaanse man kies om om betrokke te raak by die man in nood en doen self fisies iets daaraan. Hy versorg die man se wonde en neem hom na ‘n herberg. Ons het ook die keuse of ons mense in nood gaan raaksien en of ons met dade hulle gaan probeer help. Baie keer is dit klein dade wat ‘n groot verskil in ander se lewe maak. ‘n Hand van deernis op iemand se skouer en ‘n helpende hand kan ‘n groot verskil maak.

Derdens met ons Middele. Die Samaritaanse man gebruik ook die middele wat hy besit om ‘n verskil te maak. Hy behandel die man se wonde met dit wat hy besit en betaal dan ook die nodige kostes van die herberg. Die Here gee ook vir elkeen van ons goed wat ons kan gebruik om weer in mense in nood se lewe ‘n verskil te kan maak.

As ons naby aan die Here leef en sensitief is vir die leiding van die Heilige Gees, sal ons weet waar en hoe die Here dit op ons hart druk om mense in nood by te staan. Sal ons weet wanneer mense ons lewenspad kruis en die Here deur ons in hulle lewe graag ‘n verskil wil maak.

Kom ons vergeet nie Jesus Christus se woorde in Matteus 25 nie. Jesus wat ons kom leer dat wanneer ons barmhartig is aan die geringstes, is dit net so goed asof ons dit aan God self gedoen het.

Kom ons kies om die waarde van barmhartigheid meer en meer te laat groei in ons lewens. Kom ons kies om Galasiërs 6:2 prakties uit te leef.

Galasiërs 6:2 “Dra mekaar se laste, en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus.”

Gebed: Hemelse Vader, dankie dat U ‘n barmhartige God is. Dankie dat U genade, liefde en barmhartigheid aan my bewys. Help my om ook al hoe meer ‘n lewe te leef wat gekenmerk word deur barmhartigheid. Amen

Klik hier om na die volledige boodskap te luister.

Om na ‘n opname van hierdie boodskap (asook vorige boodskappe) te kyk, klik hier

 

Bedanking

Dankie aan Charles Harmse van The Cleaning Specialists wat die kerk reeds twee keer, gratis ontsmet het vir ‘n begrafnis.

Knie-Aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

 • Ria Williams het steeds gebedsondersteuning benodig.
 • Ria Lourens wat behandeling ontvang.
 • Marie Pretorius sterk tuis aan met hartprobleme
 • Annatjie Minnaar wat behandeling ontvang.
 • Lulu Pelser is steeds in die hospitaal met hartversaking
 • Louise Combrink is weer in die hospitaal opgeneem.

Bid asb vir lidmate wat tans in die hospitaal is:-

 • Fanie Sholtz is weer in die hospital
 • Ciska le Roux (Fransien Taljaard se ma) is in Hoësorg weens infeksie

 

Jeug: Regte probleme vir ons kinders in Covid-19

Goeie dag liewe ouer(s)/voog(de)

Die afgelope paar weke tree ek baie in gesprek met kollegas, wyd en suid verspreid oor Suid-Afrika, en selfs met ‘n paar in die buiteland. Die nommer een onderwerp, is natuurlik die Covid-19 pandemie, met al die uitvloeisels van ‘n verskeidenheid sub-onderwerpe wat daaruit vloei. ‘n Onderwerp wat nie so baie aandag geniet in die nuus en op die verskeie media-platforms nie, is die welsyn van ons kinders. Van my 3-jarige dogtertjie tot ‘n matrikulant, ons kinders gaan deur ‘n buitegewone vreemde ervaring, wat nie een van ons as volwassenes al ooit ervaar het nie. Dit hoef nie net sleg te wees nie. En daarom hierdie skrywe van ‘n paar punte wat ek graag met julle wil deel, wat hopelik vir ons as volwassenes so bietjie perspektief sal gee, op die real issues wat ons kinders in hierdie grendel-tyd mee worstel.

 • Vrees: Ons kinders leef in vrees. Onthou ons vrese is ook en word ook ons kinders se vrese. Sosiale media help ook nie om ons kinders se aandag af te trek van die realiteit waarin ons leef nie – sosiale media is al hoe meer vrees-gedrewe van aard. Dit is onseker en uitdagende tye (veral vir ons jong mense wat in matriek is en die wat studeer of jong werkendes is) vir ons. As ons sukkel met hierdie dinge as volwassenes, hoeveel te meer ervaar ons kinders en jongmense dit nie?
 • Verlies: Ons kinders ervaar verlies. Verlies loop hand aan hand met trauma. Ons kinders ervaar verlies aan skool, verlies aan vriende, ons matrieks verlies aan matriekafskeid. En die groot verlies is die verlies aan verhoudinge – wat lei tot isolasie (en nou is die isolasie geforseerd). Die gevolg van verlies is op en af rou emosies wat wipplank ry, onthou dit volgende keer as jou kind/tiener se gedrag nie vir jou sin maak nie. Juis in hierdie wipplank emosies moet ons ons kinders begelei en ondersteun.
 • Geestelike gesondheid: Ons krisis is post-Covid-19. Daarom moet ons nou al reeds met ons kinders praat oor hulle (en ons) vrese en verliese. Reis saam met jou kinders deur hierdie tyd en kyk vorentoe. Begelei jou kinders met ‘n gesonde roetine en struktuur, asook met goeie emosionele gesondheid (My riglyn aan ouers vir begeleiding aan julle kinders is altyd: “Gee vir hulle iets wat hulle nie geweet het hulle het dit nodig nie”).
 • Identiteit: Ons was hierdie afgelope kwartaal by die Jeugkerk juis besig met die tema van identiteit, waar ons ons jeug probeer leer het dat hulle ware identiteit word gevind in God Drie-Enig. Daar is nou identiteitsprobleme wat daar nie voorheen was nie. Die goeie rugbyspeler of hokkiespeler het hom/haar se identiteit gevind in die sport wat hulle beoefen het, nou is daardie sport weggeneem, “wie is ek nou?” Dit is in hierdie ‘vals self’ wat sosiale media en die samelewing vir ons kinders voorhou, dat hulle identiteit verkeerd gegrond word. Help jou kinders om hulle ware identiteit te ontdek in God – dit gee hoop en sekerheid in onseker tye. Ons kinders van God, wie se lewens en toekoms in God se hande is, nie die regering of ‘n pandemie sin nie.
 • Misbruik van tegnologie: Of ons dit wil hoor of nie, die media maak ons kinders groot. Instagram, Tik Tok, Facebook ens. vorm ons kinders se idees oor wat reg en verkeerd is, oor wat in en uit of lit is (lit is die nuwe woord vir cool). Ons kinders leef in valse wêreld/realiteit deur al die vorms van tegnologie. En dan praat ons nog nie eers van vrye toegang tot alles op die internet nie, waarvan pornografie die grootste verslawingsmiddel is ter wêreld. Ons kinders is soms verveeld, maar nou in die grendeltydperk het soms verander in heeltyd, met die vrye toegang tot enige iets in die wêreld a.g.v. die internet, is die versoekings van ons kinders soveel te meer as ooit van te vore. Begelei jou kinders reg, stel reëls op en probeer reguleer hoe hulle die internet gebruik.
 • Uitdaag: Ons moet ons kinders uit daag, dit is wat media en die wêreld doen. Daag jou kinders uit om te volhard, om te vertrou en om steeds te droom – ‘jou lewe wag op jou’, ‘moenie ophou leef nie’. Selfs toe Paulus in die tronk toegesluit was, het hy nie ophou leef nie.
 • Verantwoordelikheid: “Entitlement cultivates victimhood” het ‘n wyse persoon eens gesê. Veral in ons land, dink meeste mense hulle is geregtig op klomp dinge, wat aan hulle verskuldig is. Werk en bou aan julle gesinsverhouding. Leer jou kinders verantwoordelikheid en respek soveel te meer in hierdie tyd. ‘Doen jou skoolwerk’, ‘leer om na jou gesondheid te kyk’, ‘probeer om jou verskeie verhoudings aan die gang te hou’ ens.

Vir ons as ouers moet ons deurentyd eerlik wees met ons eie worstelinge. Ons uitstap uit ons eie gebrokenheid. Probeer jou kinders en tieners se harte beter te verstaan, deur in hulle wêreld in te klim. Onthou die Heilige Gees werk in ons almal, ons kinders is ook die kerk van vandag. God gebruik hierdie krisis om ons te gebruik in Sy koninkryk.

Hierdie tyd hoef nie vir ons sleg te wees nie, die ‘volgende normaal’, kan ‘n baie goeie ding word vir ons om soos Jesus te wees in hierdie wêreld.

Ek sluit af met Paulus se woorde aan die gemeente van die Tessalonisense: “Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus! Ons moet God altyd vir julle dank, broers (en susters). En dit is ook reg, want julle geloof neem sterk toe, en sonder uitsondering word julle liefde vir mekaar altyd meer. Daarom praat ons met trots van julle in al die gemeentes van God en vertel ons van julle volharding en geloof onder al die vervolging en lyding wat julle moet verduur.” – 2 Tess. 1:2-4

Van my huis tot jou huis … liefde en vrede soos die Here jou seën!

Groetnis
Gerrit Vosloo