Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: In die Wêreld, maar nie van die Wêreld

Skriflesing: Johannes 17:6-19 + 1 Petrus 1:1-9

Boodskap:

Het jy al uit gevoel? Iewers opgedaag of iets bygewoon en gevoel jy staan soos ‘n seer oog uit? Jy pas nie in nie.

Ek dink almal van ons het al in ons lewens beleef dat ons uit voel. Voel ons pas nie in nie. Soms gevoel dat jy wens die aarde wil jou insluk of dat jy net ongemerk kan verdwyn omdat jy so uit voel.

Ons as mense hou nie daarvan om uit te voel nie. Of ons dit nou wil erken of nie, ons verkies maar om in te pas by die omgewing om ons. Ons wil nie graag uitstaan nie. Tensy dit is omdat ons opgehemel word, dan hou ons daarvan as ons uitstaan. Ons is maar baie keer soos ‘n verkleurmannetjie wat aanpas by sy omgewing.

Wanneer Jesus vir ons kom bid, kom bid Hy eintlik dat ons juis nie soos verkleurmannetjies sal wees nie. Dat ons juis nie sal bang wees om vir die regte redes, uit te staan nie.

Dis amper soos om ‘n Diplomaat te wees. ‘n Diplomaat bly in ‘n vreemde land met ander gebruike en gewoontes as waaraan hulle gewoond is. Baie keer ook ander waardesisteem en normes.

‘n Diplomaat verteenwoordig sy land in ‘n ander land. Daarom val die diplomaat steeds onder al die reëls en regulasies van sy eie land al is hy in ‘n vreemde land. Die verwagting is dat ‘n Diplomaat so sal optree, dat hy/sy nie sy land se naam in die skande sal steek nie. ‘n Hoë morele en etiese lewensstyl word van hulle verwag.

‘n Goeie diplomaat weet hoe om in te skakel by die ander land maar op so manier dat hulle nie hulle beginsels prysgee nie. Hy/sy weet hoe hulle hulle self moet handhaaf in hierdie ander land sodat hulle ‘n goeie, positiewe beeld uitdra van hulle land. Hy/sy weet wat om op vas te staan en wat onderhandelbaar kan wees.

Dis is hoe ons ook behoort te wees. Ons is in hierdie wêreld, hierdie sondige wêreld, maar ons is eintlik hemelse burgers. Daarom kan ons nie hier op aarde net leef soos ons wil nie. Ons kan nie maar toelaat dat ons aanpas soos ‘n verkleurmannetjie by ons omgewing nie.

Kom ons kies om eerder uit te wees, nie in te pas nie terwille van ons hemelse burgerskap as om toegewings te maak en Bybelse beginsels en waardes af te water net sodat ons kan inpas.

Kom ons wees goeie Christelike diplomate hier in die wêreld.

Volledige Bybelstudiegids oor die reeks uit Joh. 17:   https://ngnelspruitsuid.co.za/

 

Dis was Sondag ook Biddag vir Onderwys en Opvoeding gewees.

Kom ons bid oor die volgende sake vir almal wat in die Onderwys betrokke is:

 1. Geestelike, Emosionele en Fisiese Gesondheid van Onderwysers en Leerders.
 2. Vir almal wat by ‘n nuwe skool begin: Graad1 en Graad 8 en Universiteit.
 3. Wysheid en geduld vir onderwysers om elke kind reg te hanteer.
 4. Vir die met spesiale behoeftes en die wat angstig voel.
 5. Vir energie en toewyding
 6. Wysheid vir die Onderwysdepartement, skoolhoofde en beheerliggame.
 7. Kinders veilig sal voel en gemaklik sal kan aanpas by al die veranderinge.
 8. Geduld, verstaan en wysheid vir die ouers
 9. Tersiêre instansies, dosente en studente.
 10. Negatiewe inpak so min as moontlik sal wees.

 

Eredienste

Daar 2 eredienste per Sondag waarvoor daar bespreking nodig is.

 

 Knie-Aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

 • Hugo Hamilton
 • Leon Steenkamp

Medelye

Medelye word betuig met die familie van Yvonne Du Plessis.

 

Jeug

Die Kinderkerk en Jeugdiens sal onder die huidige inperkings, slegs aanlyn geskied. Op versoek van die ouers, sal Kleuterkerk nie aanlyn plaasvind nie.
Om deel te word van die Jeugbediening se WhatsApp groep vir Sondae se boodskappe en ander kommunikasie, volg asb die skakel van toepassing op jou kind:

 

 

 

 

Beste wense vir die res van die week!

Vriendelike groete,
Jean, Louis en Gerrit