Hierdie week se Boodskap

Hierdie week se boodskap is ‘n samevatting van Vrydag en Sondag se preke tydens Paasfees 2019.

Goeie Vrydag – “Dit is volbring” & Opstanding Sondag – “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook”

Skriflesing uit Johannes 19:28-30 en Lukas 24:32-34

Die Donderdagaand voor Jesus se kruisiging, wanneer Jesus saam met sy dissipels Paasfees vier, net voor hulle eet, met die instelling van die Nagmaal, sê Jesus in Lukas 22:18: Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie.”

Jesus sal eers weer wyn of iets van die wingerdstok drink as die koninkryk ten volle gekom het! Het dit al gebeur? Het die koninkryk al ten volle gekom? Wel, het Jesus al weer wyn gedrink? Johannes 19:28-30 gee vir ons die antwoord.

Dis GOEIE Vrydag!!! Die verlossing het op Goeie Vrydag aangebreek!

Maar wat beteken dit vir my? As ek in Jesus glo, dan: Is dit vir my volbring – my sondes is betaal, my oorwinning is behaal, my dood is oorwin. Is daar geen skeiding meer tussen my en God nie. Ek kan enige tyd op enige plek na God toe gaan. Meer nog, Hy is in my! Ek is nou sy tempel!

Paulus bevestig dit ook vir ons in Kolossense 1:27; Romeine 8:10; Galasiërs 2:20.

Dis die boodskap van Goeie Vrydag! Dis GOEIE Vrydag, want Jesus is goed, want Hy maak my goed deur sy bloed, want ek leef goed vir Hom en deur Hom! Ek is skoongewas, ek is gered, ek is vergewe. Kom ons hou op om daaroor te bekommer en kom ons gaan dra Jesus se bloed en wat dit beteken in die wêreld in! Dis ook sy opdrag aan sy volgelinge nadat Hy opgestaan het uit die dood.

Daar is drie dinge wat daardie Sondag na die kruisiging gebeur het wat vir ons vandag belangrik is. Die eerste is dat ons weet dat Jesus daardie Sondag weer lewendig geword het, dat Hy uit die dood opgestaan het. Ons lees van die tweede belangrike ding wat gebeur het in Lukas 24:32-34.

32 Hulle sê toe vir mekaar: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?” 33Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die elf en die ander mense bymekaar, 34en dié sê: “Die Here het regtig opgestaan en Hy het aan Simon verskyn!”

Dit is Sondag. Vrydag is Jesus gekruisig, Vrydag het die oorwinning plaasgevind, Vrydag het verlossing aangebreek. Nou is dit Sondag. Jesus het opgestaan! Hy lewe! En wat doen Hy?

Hy gaan stap saam met sy dissipels! Hy vertel hulle wie Hy is. Hy inspireer hulle om op te staan en vir ander te gaan vertel. Wat doen Jesus? Hy begin die kerk! Want wat is die kerk? Die kerk is mense wat saam met Jesus lewe, wat leer wie Hy is en wat die nuus vertel: Die Here lewe!

Die kerk is mense wie se harte warm is, wat opstaan vir Jesus en vertel: Hy lewe! Dit wat Jesus daardie Opstanding Sondag gedoen het, doen Hy vandag nog.

Op Goeie Vrydag het Jesus die oorwinning behaal. Op Opstanding Sondag het Hy geboorte gegee aan sy kerk, aan ons. Op Goeie Vrydag beleef Jesus, God se koninkryk en oorwinning, op Sondag gaan dit oor op die gelowiges, op die kerk. Op Sondag begin Jesus die pad loop saam met sy dissipels en word sy dissipels diegene wat God se koninkryk die wêreld in dra.

Sondag is die eerste dag, die eerste dag van die kerk, die eerste dag van die week, die eerste dag waarop my en jou verantwoordelikheid begin.

Wat is die derde belangrike ding wat daardie Sondag gebeur het? Luister na Johannes 20:19-21 – 19Daardie Sondagaand was die dissipels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: “Vrede vir julle!” 20Nadat Hy dit gesê het, wys Hy sy hande en sy sy vir hulle. Die dissipels was baie bly toe hulle die Here sien. 21“Vrede vir julle!” sê Hy weer vir hulle. “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”

As Jesus oorwin het voor sy dood, waarom het Hy doodgegaan? Om te bewys dat Hy die dood oorwin het, om aan ons, sy kerk te bewys dat die sonde oorwin is, dat die dood oorwin is, dat wat Hy gesê het werklik gebeur het! Hoe weet ons Jesus het die dood oorwin? Hyself! Sy hande, voete en sy sy is die bewyse.

Hoekom is Sondag so belangrik vir ons? Want Sondag doen Jesus twee dinge: Hy bewys dat Hy oorwin het, bewys dat God se koningsheerskappy gekom het. Hy begin sy kerk. Sy dissipels kry die Heilige Gees en begin ’n nuwe lewe, ’n lewe waar ons saam met Jesus stap, deur Hom geïnspireer word, opstaan en vir ander vertel: Jesus leef!

Sondag is ons geboortedag, dis ons verjaarsdag! Op Vrydag het Jesus gewen; op Sondag het Jesus dit bewys en die kerk begin! Goeie Vrydag is verby, daarom kan daar Sondag wees. Sondag is nou, daarom is daar hoop vir die wêreld. Want die kerk dra die hoop, die kerk dra Jesus die wêreld in.

Gebed: Here Jesus aan U kom al die lof en eer toe. U wat is die perfekte Paaslam vir ons gesterf het, U het ons skoon gewas van ons sonde en gered van die ewige dood. Ons is vry en kan nou al reeds deel hê aan U koningsheerskappy, want U het die finale oorwinning behaal. U het uit die dood uit opgestaan en dit vir ons bewys en aan ons U volgelinge die opdrag gegee om die goeie nuus van U opstanding en oorwinning te gaan verkondig aan die hele wêreld. Gee ons die krag en leiding deur U Heilige Gees om daagliks daarin te volhard, sodat ons U ligdraers kan wees. Amen.

 

Daar word fluks gebrei!

Baie dankie aan almal wat wol geskenk het en ook aan al die dames wat fluks gebrei of gehekel het.

 

Die musse, komberse, serpe en handskoene wat uitgedeel gaan word, sal beslis iemand warmer hou in die winter. Ons benodig egter nog wol, gee asb enige oorskiet wol af by die kerkkantoor.

 

 

Jeugbediening

Ons kinderkamp is om die draai! Bespreek nou.