Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Jesus en nuwe lewe

Skriflesing: Fil 3:7-14

Boodskap:

Ons is tans in lente. Dit is een van die mooiste tye van die jaar. ‘n Seisoen wat gekenmerk word deur bloeisels aan die bome en warmer weer. Bloeisels is eintlik profeties in die feit dat hulle iets vertel van nuwe lewe en die vrug wat gaan kom. Die nuwe lewe wat ek en jy in Christus ontvang het is ook profeties. Ek en jy moet ook deur ons nuwe lewe iets van Jesus as Verlosser verkondig en so leef dat mense die nuwe lewe in ons kan sien.

Jesus het oral waar Hy gegaan het mense probeer begelei na nuwe lewe. Die vraag is wat beteken jou nuwe lewe wat jy in Christus ontvang het. Kom ons kyk na ‘n paar aspekte van jou nuwe lewe.

 1. Jy is vrygespreek van die mag wat die sonde oor jou het, want Jesus het die mag van Satan verbreek. Rom 6:11 is op jou van toepassing…”julle moet dis altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus”
 2. Tweedens het jy die voorreg dat Jesus tans besig is om vir jou ‘n plek by die Vader voor te berei en as jou plek gereed is sal Hy jou kom haal. Hieroor kan jy meer lees in Joh. 14.
 3. ‘n Ander wonderlike voorreg is die dag toe Jesus opgevaar het was ons verseker dat Hy ons nie wees sal agter laat nie, maar dat Hy vir ons ‘n ander voorspraak stuur, naamlik die Gees van die waarheid. Die heilige gees. Hy begelei ons om te groei in ons nuwe lewe en die mens te word wat God vir ons in gedagte het.
 4. As nuwe mens het jy dan ook die verantwoordelikheid om vas te hou aan Jesus, om in verbondenheid met Hom te leef. Die lentebloeisel bly vas aan die boom sodat hy kan ontwikkel en vrug kan dra. As nuwe mens, mag jy nie los wees van Jesus nie, want dan sal jy nooit groei in jou nuwe menswees nie. Jesus praat hieroor in Joh. 15.
 5. Jesus het oorwinning behaal oor jou lewe deur die magte van die duisternis te vernietig. Paulus skryf in Riom 5:17 die volgende vir elke nuwe mens: “deur die Een, Jesus Christus is veel meer bereik, die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. As nuwe mens kan jy dus weer voluit lewe en leef met outoriteit. Jy kan heers, soos God aanvanklik bedoel het in Gen 1 met die skepping van die mens. Paulus skry ook hieroor in Kol. 2:9
 6. Laastens is dit belangrik dat jy as nuwe mens vrug sal dra. Lees gerus Ef 2:10, Rom 7:14 en Tit 2:14 om duidelik te hoor dat jou nuwe lewe moet gerig wees om goeie dade te doen.
  Lees gerus wat Paulus skryf in Fil 3:7-14 oor sy nuwe lewe. Dit vat bogenoemde baie mooi saam.

Vir jou uitdagings as nuwe mens in 2020 gee ek vir jou Kol 3:1-3, dat jy jou gedagtes moet rig op die dinge daar bo asook Heb 12:1-3 dat jy Jesus Christus die begin en voleinder va jou geloof voor oë sal hou.

Gebed: Dankie vir my nuwe lewe. Jesus ek loof en prys U vir my nuwe lewe en ek beloof om my oë op U gerig te hou. Amen

Klik hier om na die volledige boodskap te luister.

Knie-Aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

 • Ria Lourens
 • Marie Pretorius
 • Ciska Le Roux
 • Phyllis Meyer
 • Hugo Hamilton
 • Louise Combrink 

Bid asb vir lidmate wat tans in die hospitaal is:

 • Deon ( familielid van Zelda en Vernon Paul )
 • Ronel Botha
 • Elize Steenkamp
 • Marie Haasbroek

Medelye

Meegevoel word betuig met:

 • Anette Wiid met die afsterwe van haar dogter Karin
 • Stefan Terblance en sy gesin na die afsterwe van sy pa