a: Waarop fokus jy?

Boodskap: Ds Louis Pienaar 

SKRIFLESING: 1 Tessalonisense 5:14-18 + Romeine 8:26-30

Ons leef toenemend in ‘n wêreld wat baie ondankbaar geraak het. Daar is so baie goed wat mense deesdae as hulle reg beskou. So baie goed wat mense maar as vanselfsprekend aanvaar.

Hierdie ondankbaarheid word vererger omdat ons daagliks gebombaardeer word met advertensies wat insunieer dat ons die produk wat hulle verkoop, nodig het. Dat die produk ons sal help om ‘n beter, gelukkiger lewe te leef. Dit alles maak dat ons baie gefokus is op wat ons nie het nie en wat ons dink ons kort in die lewe. Dit maak dat ons nie volkome in afhanklikheid van God leef nie en ook nie waarlik ‘n lewe van Dankbaarheid leef nie.

As ons eerlik met onsself is, kom ondankbaarheid ook maar ongesiens by ons nesskrop. As ons eerlik met onsself is, dan kyk ons ook baie keer vas teen wat ons nie het nie.

Ons behoort egter meer gefokus te wees op wat ons reeds het en minder op wat ons nie het nie, dan sal ons gelukkiger en meer dankbaar wees.   

In die 1 Tessalonisense 5:16-18 wat ons gelees het vind ons 3 opdragte.

Hierdie is nie maar opdragte wat ons kan volg as ons lus is of wanneer ons so voel nie.

Hierdie is opdragte wat elke Christen moet probeer nakom. Nie een keer in hulle lewe of net op Sondae nie. Nee, dit behoort deel te word van ‘n lewensingesteldheid elke dag.

Hierdie eerste 3 opdragte is met mekaar verweef en die die een beïnvloed die ander een.

Gebed, geluk en dankbaarheid kan nie van mekaar losgemaak word nie.

In die eerste opdrag van vers 16 word ons opgeroep om “altyd bly” te wees.

Hierdie vreugde, lê gesetel in ons verhouding met God. Die diepste grond van hierdie blydskap, hierdie vreugde is die genade wat God deur Christus aan ons bewys het.

Hierdie gedeelte sluit sterk aan by Galasiërs 5:22 waar “vreugde” gelys word as deel van die vrug van die Heilige Gees. Daarom word hier nie gepraat dat blydskap of vreugde ‘n opsionele ekstra is vir Christene is nie.

Die tweede opdrag is om “gedurig te bid.” Daar staan letterlik in die Grieks dat ons “onophoudelik” moet bid. Gebed is om in gesprek met God te tree. Dis om met God oor alles te praat. Om ons diepste behoeftes en vrae met Hom te deel. Om Hom te loof en te dank vir al sy weldade. Om vir ander voorbidding te doen. 

Gebed is een van die maniere waarop ons ons verhouding met God sterk hou.

Die derde opdrag is dan juis om “in alle omstandighede dankbaar te wees.”

Die gelowiges word opgeroep tot danksegging, ongeag die omstandighede waarbinne hulle, hulle bevind. Ons as gelowiges dank in die eerste plek nie God vir die omstandighede nie, maar dat die Here in alle omstandighede daar is vir ons.

Danksegging aan God, is ‘n wesentlike deel van die verhouding tussen ons en God . Dis ook ‘n sleutelelement van die Christelike gebed.

God se genade en liefde help my dat ek nie sal vaskyk in wat ek kort of nie het nie, maar help my om raak te sien wat ek alles voor dankbaar kan wees.

Net soos my brein geleer het om nie teen my neus vas te kyk nie, so moet ek leer om nie vas te kyk teen my uitdagings, probleme en te korte nie.

Kom ons elkeen kies vandag om opnuut ‘n lewe van dankbaarheid te leef.

Gebed:

Dankie Hemelse Vader dat U so baie vir my gee vanuit U onbegrensde genade en liefde.

Help my om elke dag ‘n lewe van dankbaarheid te leef.

Amen

Kyk gerus na die volledige videoboodskap by https://www.youtube.com/watch?v=_u5WJW5OxCw

Gebed: Vader baie dankie vir ‘n nuwe lewe. Help my om my dankbaarheid teenoor U altyd en in alle omstandighede uit te leef.

Verdere nadenke:

  1. Dink na/gesels saam oor waarom ons maklik met mekaar kan gesels oor alles wat fout is

  in die wêreld/land maar sukkel om te gesels oor alles waaroor ons kan dankbaar wees?

 

  1. Dink bietjie mooi na oor die rol wat advertensies en die huidige samelewingsnorm

  (keeping up with the Jones’s) in jou lewe speel. Wees eerlik met jouself.

 

  1. Hoe verskil dit wat vir die wêreld belangrik is met dit wat vir God belangrik is?

  Wat leer Filippense 3:3-14 ons?

 

  1. Lees Filippense 4:8. Wat leer die vers ons oor wat in ons gedagtes aangaan?

  Hoe help hierdie ingesteldheid ons om meer ‘n lewe van dankbaarheid te leef?

 

  1. Lees Lukas 17:11-19. Wat leer die verhaal jou?

  Watter nagevolge is daar wanneer ons nie in dankbaarheid leef nie?

 

  1. Dink bietjie hoe kan julle as gesin/groep/vriende mekaar help om meer te fokus op dit

  waaroor elkeen dankbaar kan wees. Dink lekker prakties oor bv. hoe julle negatiewe

  denkpatrone en gesprekke meer positief kan draai.

 

  1. Wat kan julle as gesin/groep/vriende hierdie Christusfees tyd doen om julle dankbaarheid

  prakties te gaan uitleef deur ‘n verskil in iemand anders se lewens te gaan maak?

 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat ongesteld is, herstel na operasies of tans in die hospitaal is:  

Marie Pretorius

Homer Neethling  

Lettie Minnie

Helette Pretorius

Lex Bester

Bid asb ook vir lidmate wat siek is. 

Mag elkeen, elke dag daarbaar leef.

Vriendelike groete,

Jean, Louis en Gerrit