16 Januarie 2019


Hierdie week se boodskap

TEKS: Jakobus 1:19-25; Johannes 10:27

TEMA: Luister na God en jou Geloofsfamilie

Stilte is iets wat ons in vandag se tyd moeilik beleef. Ons leef in ‘n wêreld vol van geraas. Ons word daakliks gebombardeer met ‘n magdom van geluide en stemme. Dis nie net fisiese geluide nie maar ook visueel wat ons gebombardeer word. Ons het so gewoond geraak aan ‘n besige wêreld, dat stilte vir ons baie keer oorverdowend raak. Baie mense beleef ‘n stuk ongemak met stilte. Stilte het die geneigdheid om ons met onsself te konfronteer.

Verder is daar deesdae so ‘n groot klomp verskillende opinies en stemme oor alles, dat dit soms vir ons moeilik is om te onderskei watter stemme om na te luister.  Dit veroorsaak dat ons baie keer afgestomp raak en nie meer weet hoe om behoorlik na God en mekaar te luister nie. Ons hoor, maar ons luister nie werklik nie.

Om werklik behoorlik na God en mekaar te luister het ons stilte en onverdeelde aandag nodig. Selfs Jesus Christus het gereeld stilplekke, weg van die skares, opgesoek as Hy met Sy Vader wou praat en wanneer Hy sy dissipels geleer het.

As jy graag in 2019 God se stem beter wil hoor, as jy graag wil erns maak met jou verhouding met die mense die naaste aan jou, gaan jy moet leer om weer behoorlik te luister. Dit gaan van jou fokus, onverdeelde aandag en momente van stilte vra.

Prakties beteken dit die volgende:

  • Beplan tyd waarin jy rustig kan stil word voor God en op Hom alleen kan fokus.
  • Beplan tyd met die belangrike mense in jou lewe waar jy op hulle alleen fokus.
  • Skakel TV’s, Radios, Selfone, Rekenaars af en fokus ongestoord op God of die persoon met wie jy gesels.
  • Kry ‘n plek waar jou aandag nie die heeltyd afgetrek gaan word deur beweging nie.
  • Moet nie gejaagd wees nie. Diep gesprekke gebeur nie in enkele minute nie.
  • Luister na meer as net woorde. Mense praat ook deur lyftaal en stemtoon.

Baie keer is dit wat juis nie gesê word nie die belangrikste.

God praat met ons deur Sy woord, deur ander mense, deur gebeurtenisse, deur die Natuur en ook deur ons gedagtes met ons.

Kom ons maak die jaar 2019 die jaar waarin ons opnuut leer om werklik aandagtig te Luister.

GEBED:
Hemelse Vader, ons moet erken dat ons in so ‘n besige en raserige wêreld leef, dat ons nie meer behoorlik na U en diegene naby aan ons luister nie. Dankie Jesus Christus dat U vir ons ‘n voorbeeld kom stel het toe U op aarde was. U het altyd gefokus geluister na die Vader en na mense om U. Heilige Gees help ons om die nodige aanpassings in ons lewens te maak sodat ons weer gefokus na God en diegene naby aan ons kan luister.

 

Belangrike gebeure

 

 

 

Geloofsfamilie

Hierdie maand wil ons graag fokus op die feit dat ons almal saam ‘n familie is. Ons is mekaar se Geloofsfamilie. ‘n Familie wat mekaar ondersteun, mekaar help, mekaar bou, saam met mekaar lag en huil, saam die Here dien en as Ligdraers ‘n verskil maak waar ons ookal gaan. Deur die loop van die jaar gaan on sook aandag hieraan gee.

Om ons met hierdie wonderlike metafoor te help, vra ons dat elke gesin vir ons ‘n onlangse gesinsfoto sal stuur. Indien jy enkellopend is, moet jy groot asseblief ook vir ons ‘n foto van jouself stuur. Gesinne kan ook individuele fotos stuur indien julle nie ‘n onlangse gesinsfoto het nie. Ons wil graag hierdie foto’s gebruik sodat ons as familie mekaar beter kan leer ken. Julle foto’s gaan dus by die kerk gebruik word. Maak asseblief seker dat jy vir ons julle Van en almal wat op die foto verskyn, se Nameduidelik sal aandui. Jy kan hierdie foto na enige een van ons 3 leraars Whatsup of dit vir ons Epos.

Ons wil baie graag VOOR die einde van Januarie ALMAL se fotos hê. Julle fotos gaan gebruik word om op ‘n simboliese manier uitdrukking te gee aan ons as Geloofsfamilie.

Hoe ons dit gaan doen……………….. is ‘n verrassing.

Indien jy onseker is, kontak Ds Louis Pienaar 082 878 1743

 

Groete & seënwense,

Jean, Louis & Gerrit


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.