Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Wanneer jy bang raak

Teks: Jesaja 41: 8-20

Boodskap: 

Wat maak jou Bekommerd die afgelope tyd?  Wat maak jou bang die laaste klompie maande?

Ons lewe in ‘n tydvlak waar die woorde bekommerd, benoud, bang, spanning en vrees al hoe meer in ons lewens kom nesskrop. Daar is al hoe meer dinge wat maak dat hierdie emosies al hoe meer permanente inwoners in ons lewens word.

Om bang of bevrees te wees is nie iets nuut nie. Dis ongelukkig iets wat met die Sondeval in die wêreld in gekom het. Voor die Sondeval was daar geen Vrees of bangwees gewees nie.  Daar was perfekte verhouding gewees tussen God en die Skepping, tussen God en die mens. Maar met die sonde het bangwees en vrees deel van ons lewens geraak.  En van daar af sien ons dat reg deur die Bybel, mense bangwees en vrees beleef. Van Genesis reg deur tot in OpenbaringDie woordjie “Bang” kom in meer as 300 versies in die 1983 Bybel Vertaling voor.

Met enkele uitsonderings sien ons dat al die Geloofshelde van die Bybel, op ‘n stadium in hulle lewe bang was en soms vrees beleef het. Daarom moet jy nie alleen voel as jy Bekommernis, Benoudheid, Bangwees, Vrees en so meer beleef nie. Amper al die Geloofshelde was ook al daar.

Die probleem met Bangwees, Vrees, benoudheid en al hulle saamlopers, is dat dit ons kom beroof van ‘n komp goed. Dit kom neem die Vreugde en Vrede in ons lewens weg. Dit neem die glans van die lewe weg. Dit maak ons onseker van onsself. Dit beinvloed verhoudings negatief. Dit maak dat ons nie volheid kan leef nie.

Gelukkig is dit nie net die woordjie Bang wat reg deur die Bybel voorkom nie.  Ook die woorde “Moenie bang wees nie” kom in meer as 95 verse in die 1983 Bybelvertaling voor. Van Genesis tot Openbaring ego hierdie woorde van God deur die Bybel.

In Jesaja vind ons verskeie beloftes wat die Here gee oor waarom die volk nie hoef bang te wees nie ten spyte van die uitdagende krisisse wat hulle ervaar.

Hoekom moet hulle nie bang wees nie?
Want God beloof die volgende:

 • Ek is by jou
 • Ek is jou God
 • Ek versterk jou
 • Ek help jou
 • Ek hou jou vas
 • Ek red jou
 • Ek verhoor jou gebed

Wanneer ons bang of benoud voel moet ons ook aan hierdie beloftes van die Here vashou.

Gebed:  Dankie Here dat U verstaan dat ek soms benoud en bang raak. Dankie dat ek aan U beloftes kan vashou wanneer ek so voel. Help my om al my kommer en vrese na U toe te bring.

Vir volledige video boodskap, klik hier

Vrae vir nadenke (persoonlik of in groepe)

1. Maak ‘n lys van alles wat jou benoud en bang maak.

 • Gaan dink na oor waarom dit jou benoud of bang maak.

2. Waarom dink jy hoef ons nie onnodig bang te wees nie?

3. Lees Joshua 1:1-9

 • Watter opdragte gee God alles vir Joshua?
 • Watter beloftes gee God aan Joshua?
 • Wat in hierdie gedeelte kan jou help om bekommernisse en vrese te hanteer?

4. Lees Matteus 14:22-33

 • Wie almal het bang geraak?
 • Waarom hoef hulle nie bang te wees nie?
 • Wat het gemaak dat Petrus bang raak?
 • Wat leer hierdie gedeelte jou oor bangwees?

5. Waarom is so baie mense bang om hulle Christenskap uit te leef?

6. Lees Lukas 22:39-46

 • Wat doen Jesus wanneer Hy doodangs beleef in Getsemane?
 • Wat moet ons doen wanneer ons bang is?

7. Wat alles kan jy nog doen wanneer daar goed is wat jou benoud en bang maak?

8. Hoe kan jy ander mense help wat worstel met bekommernisse en vrese?

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, tans in die hospitaal is, die wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.
 • Hugo Hamilton
 • Marietjie Craigg
 • Joe Meyer
 • Christo Strydom (Annetjie Briel se broer)
 • Lidmate wat tans Covid het en ook vir die wat familie het wat tans Covid het.

Medelye

Medelye word betoon met Die familie van André Swanepoel.

 

 

Projek van Hoop

Baie van julle is seker al bewus met die Bome van Hoop beweging wat in Lichtenburg onstaan het.

Die beeld van ‘n boom is gekies omdat bome deur seisoene gaan. In die Winter is bome vaal en baie verloor blare, maar in lente kry hulle nuwe lewe. Soms is daar ook droogte tye en dan neem dit langer voordat die bome weer nuwe lewe kry. Maar die moeilike tye hou nooit vir altyd aan nie.

So is dit ook met elkeen se lewe.

Ons as Christene is die wat ware Hoop het. Ware hoop is net te vind in ‘n Verhouding met God.

 

God roep ons ook om vir ander van hierdie Ware Hoop te vertel.

“Wees altyd gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ‘n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe.”  (1 Petrus 3:15b)

GEEL – Kleur van Hoop; God se teenwoordigheid; Oorwinning in Jesus.
Sonsopkoms – Geel, Oranje – Elke nuwe dag bring God se hoop

“Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees.” (Romeine 15:4)

Hoe kan jy ‘n verskil maak?

1. Sit ‘n Geel lap om ‘n boom by jou huis as simbool van God se Hoop.
2. Deel jou verhale van Hoop met mense wat dit nodig het.
3. Stuur via Sosiale media Boodskappe van Hoop en Bemoediging
4. Gaan bid saam met mense wat deur ‘n moeilike tyd gaan.
5. Pak ‘n mandjie met bederfgoed en ‘n boodskap van Hoop by.
6. Raak prakties by mense betrokke en vat vir hulle kos.
7. Kom skryf ‘n Teksvers/Gebed of ‘n boodskap van hoop op ‘n lappie en
kom sit dit op by die kerk se boom van Hoop. (Lappies beskikbaar by kerk)
8. Of enige ander manier waarop jy Hoop vir ander kan bring.

Iemand het dit vir my so mooi gestel: Ongelowiges het ‘n hopelose Einde; Gelowiges het Eindelose Hoop.

“Kom ons hou ook styf vas aan die hoop wat ons bely, want ons kan op God staatmaak; Hy sal doen wat Hy beloof het.” Hebreërs 10:23

Kom ons as Gemeente gaan leef daardie Hoop tasbaar uit in ‘n samelewing wat dit so nodig het.

 

 

 

 

Beste wense vir die res van die week!

  Vriendelike groete,
  Jean, Louis en Gerrit