Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Omgee as Koninkrykswaarde
Teks: Verskeie

Boodskap: Ons is besig om met mekaar te gesels oor die waardes binne die Koninkryk van God. Omgee is baie belangrik en maak ‘n verskil in die wêreld. Blaai ons deur die Bybel sien ons hoe die konsep van omgee vanaf die eerste tot die laaste bladsy van die Bybel uitstaan. Reeds in Adam se verhaal het God vir hom omgegee en vir hom ‘n maat gemaak, Eva. Toe beide van hulle oortree, het God omgegee en uitgereik na hulle. Ons sien ook God se bemoeienis met Israel en hoe Hy vir hulle omgee ten spyte van hulle ongehoorsaamheid. Binne die Nuwe Testament is die grootste voorbeeld Jesus se lewe. Hy was ingestel op omgee, om daardeur ‘n verskil te maak vir die Koninkryk van God. Sy omgee was vanuit Sy onvoorwaardelike liefde. Hy gee soveel om vir ons dat Hy ons nie wees agterlaat toe Hy terugkeer na die hemelse troonsaal toe nie, maar die Heilige Gees vir ons stuur. Ja, ook in die laaste boek van die Bybel sien ons God se omgee. God wat vir ons plek gereed maak vir as Hy finaal terugkeer en hoe Hy ‘n nuwe aarde wil vestig.

Die vraag is hoe kon Jesus dit regkry om elke dag so om te gee. Ons moet iets by Hom kan leer sodat ons dit ook kan doen. Jesaja 50:4 bied vir ons ‘n antwoord hierop. Die teks sê dat ons elke more by God se voete moet sit en luister soos ‘n leerling by sy leermeester luister. Ons sien dat dit presies is wat Jesus gedoen het. Gereeld het Hy wegbreektye gehad om by die Vader se voete te sit en weer vol te word. Tyd waarin God sy oë, hart en ore kon verander.

Dit is wat ek en jy ook moet doen. As ons omgee as waarde wil gaan leef dan moet ons eerstens self by God uitkom en toelaat dat Hy ons volmaak en verander sodat ons kan gaan uitdeel in die wêreld.

Ons kan OMGEE saamvat deur die volgende:
O – Onselfsugtig. Omgee gaan nie oor jou nie, maar oor die ander mense. Omgee laat my wegkyk van my eie lewe af.
M – Medemens. Dit gaan oor jou medemens, nie net sekere mense nie, maar almal wat oor jou pad kom.
G – Gereeld. Omgee vind voortdurend plaas. Dit word deel van wie jy is. Dis nie net ‘n eenmalige gebeurtenis nie.
E – Eenvoudig. Omgee kan ook in die eenvoudige dinge wees, soos ‘n glimlag of ‘n drukkie.
E – Eerste. God het eerste vir jou omgegee, daarom kan jy ook vir ander omgee. Deur jou omgee moet God altyd eerste kom, Hy moet altyd die eer kry.

Gebed: Here dankie dat U omgee, dankie dat U eerste vir my omgegee het. Help my om gereeld vir my medemens om te gee en so diensbaar te wees in U Koninkryk. Amen

Klik hier om na die volledige boodskap te luister.

Knie-Aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.
  • Ria Lourens
  • Marie Pretorius
  • Annatjie Minnaar

Louise Combrink

Bid asb vir lidmate wat tans in die hospitaal is:

  • Ciska Le Roux
  • Elize Steenkamp
  • Fanie Sholtz
  • Phyllis Meyer
  • Lulu Pelser
  • Deon – familielid van Zelda en Vernon Paul