Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: God wil jou kom vrymaak van jou verlede

Skriflesing: Johannes 8:1-11 + Hebreërs 12:1

Boodskap:

Wanneer ‘n mens ‘n rugsakstaptoer wil aanpak, is dit wat jy alles in die rugsak inpak, een van die belangrike keuses wat jy moet maak. As jy te veel onnodige items inpak, dan is jou rugsak onnodig swaar en gaan dit maak dat jy onnodig swaar dra op die staptog. ‘n Te swaar rugsak veroorsaak ook dat die staptog nie lekker vir jou gaan wees nie en dat dit moeilik en vreugdeloos gaan verloop vir jou. Dit maak dat jou fokus verskuif na die swaar rugsak en jy nie meer die mooi van die omgewing raaksien en behoorlik kan ervaar nie.Wanneer ‘n mens ‘n rugsakstaptoer wil aanpak, is dit wat jy alles in die rugsak inpak, een van die belangrike keuses wat jy moet maak. As jy te veel onnodige items inpak, dan is jou rugsak onnodig swaar en gaan dit maak dat jy onnodig swaar dra op die staptog. ‘n Te swaar rugsak veroorsaak ook dat die staptog nie lekker vir jou gaan wees nie en dat dit moeilik en vreugdeloos gaan verloop vir jou. Dit maak dat jou fokus verskuif na die swaar rugsak en jy nie meer die mooi van die omgewing raaksien en behoorlik kan ervaar nie.

Die lewe hier op aarde is soos ‘n reis of staptog. Elkeen van ons het ook ‘n figuurlike rugsak wat ons met ons saamdra op ons reis deur die lewe hier op aarde. Ongelukkig reis meeste van ons onnodig swaar deur hierdie lewe. Ons pak te veel goed in van ons verlede. Goed wat die Here ons graag van wil verlos. Ja, ons verlede sal altyd deel van ons hede bly, maar ons het nie nodig om onnodig swaar daaraan te dra nie. Dit kom steel die vrede en vreugde van vandag. 

Goed van ons verlede wat ons baie keer onnodig aan swaar dra is: Seerkry, Minderwaardigheid, Vernedering, Skande; Teleurstellngs; Berou; Verlies; Sonde; Verslawing; Haat en Bitterheid.

Jesus Christus wil graag jou ook van jou verlede verlos. Die dele van jou verlede wat jy wens eerder nie gebeur het nie. Hy wil graag dat jy ook oorwinning deur Hom sal behaal oor jou verlede. Die Here wil graag hê dat jy dit by Hom sal los sodat jy ligter deur die lewe kan reis. Hy wil graag hê dat jy die mooi van die lewe weer sal raaksien en beleef. 

Gebed: Hemelse Vader, help my dat ek sal besef dat ek soms onnodig swaar deur die lewe reis. Jesus Christus, dankie dat U vir my oorwinnig moontlik gemaak het oor my verlede. Heilige Gees, help my en wys asseblief hoe ek ligter deur die lewe kan reis. 

 

Verdere Studie:
“Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie.” Handelinge 4:12
a. Dink na oor alles waarvan die Here jou graag wil verlos?b. Wat in jou verlede het jy nog nie vir die Here gegee nie? 

Raak ‘n oomblik stil en lees Matteus 11:28-29 aandagtig deur.

a. Het jy al gevoel dat die lewe net te veel raak? Wat doen jy dan gewoonlik?
b. Wat in jou verlede verhinder dalk dat jy nie God se rus beleef nie? 
c. Wat is die “juk” wat Jesus wat ons op ons moet neem terwyl ons van Hom leer? 

Lees 1 Korintiërs 15:57 deur.

a. Waarom sukkel mense om oorwinning oor hulle verlede te kry?

b. Wat is die enigste manier waarop ons ons verlede kan oorwin?

Klik hier om na die volledige boodskap te luister.

 

 Knie-Aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

Ria Lourens
Marie Pretorius
Hugo Hamilton
Leon Brugman

Bid asb vir lidmate wat tans in die hospitaal is:-

Deon ( familielid van Zelda en Vernon Paul )
Christa Olivier se Pa

Medelye word betoon met:

Etta Bosman en familie na die afsterwe van haar ma.
Susan Jordaan en familie na die afsterwe van Sagrys.

 

Skoolverwisselingskamp 2021 vir Graad 7’s

Klik hier om die aansoekvorm af te laai.