14 Maart 2018


Midweek Boodskap

Skriflesing: Johannes 10:1-10

Tema: Ek is die ingang

Boodskap: Diewe en Rowers is nie ‘n “beroep” wat onlangs ontstaan het nie. Nee, dit is al eeue oud. Die Bybel en Jesus self praat van diewe en rowers wat steel en verwoes. Ons is bewus daarvan en daarom beveilig ons, ons so goed moontlik. Die vraag is wie beïnvloed hierdie mense se gedrag? Dis is die owerste van hierdie wêreld (Ef. 2) wat mense beïnvloed. Ja, hy wil jou ook beïnvloed!

Hy wil dat jy deel word van sy “kudde”. Hy sal alles in sy vermoë doen om jou onder sy mag en invloed te kry. Hy sal dat die wêreld baie aanloklik lyk en kort voor lank het hy jou in sy vangnet. Dis eers as jy in sy vangnet is dat jy besef, jy is aan jou eie genade oorgelaat. Niemand versorg jou nie. Dit wat eens soos Utopia gelyk het is nou ‘n modderpoel tussen die varke. Vra maar vir die verlore seun.

Die wonder of dalk eerder genade van alles, is dat Jesus jou ook uitnooi om deel van sy “kudde” te word. Sy uitnodiging is aan almal. Hy wil niemand uitsluit nie. Hy sê in vers 9 dat indien jy deur hom ingaan en deel van Sy “kudde” word, jy gered sal word. Waarvan sal jy gered word? Jy word gered uit die destruktiewe mag van Satan (owerste van die wêreld), jy word gered van jou selfsugtige self. Hy is die enigste een wat jou kan red uit jou omstandighede.

Die wonder van Jesus is dat indien jy deel van Sy kudde word sal Hy omsien na jou. Hy bevestig dat Hy jou sal uitlei en dat jy weiding sal vind. Hy sal jou voed met lewende brood en water, want Hy is dit. Hy sal jou in die donker dieptes van die lewe nie alleen los nie, maar saam met jou daardeur gaan. Hoekom? Want Hy het met Sy lewe vir jou betaal. Jy is duur gekoop en jy behoort aan Hom. Hy wil net die beste vir jou hê. ‘n Lewe van oorvloed. Hy sal jou versorg en jou wonde verbind.

Kom ons gaan leef in afhanklikheid van Hom, word deel van Sy kudde, ten einde te groei in volheid.

Gebed: Jesus ek kies vandag weer om net aan U te behoort. Lei U my na groen weivelde en waters waar daar vrede is. Genees my wonde en dra my deur die donker dieptes. Amen.

 

Erediens Sondag 18 Maart

Tema: Ek is die opstanding en die lewe

Leraar:  Dr Jean Strydom

 

 


Vakature vir Lof en Aanbiddingskoördineerder

GEMEENTEPROFIEL:
• Nelspruit-Suid is ‘n dinamiese en groeiende gemeente met ‘n visie wat hierby pas:
Ons verheerlik God – Ons dien mekaar – Ons bereik die wêreld – Ons is Ligdraers van God

VEREISTES VIR DIE POS:
• Bekwame musikant met voldoende vaardighede en ervaring vir die begeleiding van lofprysing en aanbidding.
• Vokale en instrumentale leiding tydens oefeninge en eredienste.
• Gemaklik met bekende gemeenteliedere (klassieke styl) sowel as die aanleer van nuwe liedere in kontemporêre style;
• Noue samewerking met die erediensbediening, rekenaar- en klank tegnici, en ander musiekgroeplede;
• Bevordering van inter-generatiewe aanbidding;
• Verwerking en transponering van musiekstukke vir musiekgroeplede;
• Die ontwikkeling van die musikale talente van medewerkers;
• Goeie menseverhoudinge en die vermoë om in spanverband te werk;
• Iemand wat die gawe het om die gemeente te begelei tot ‘n ontmoeting met God.
.
AANSOEKE:
• Aansoeke moet ‘n volledige Curriculum Vitae met die volgende insluit:
Persoonlike besonderhede, ervaring en kwalifikasies
Gawes en belangstellings
Minstens 2 verwysings

VERGOEDING:
• Salaris pakket sal onderhandel word.
• Eie vervoer

BEGELEIDINGSBEURT:
• Kortlys kandidate sal gevra word om ‘n Begeleidingsbeurt tydens ‘n Erediens waar te neem.
• Diensaanvaarding so spoedig moontlik.

RIG AANSOEKE AAN:

Die Voorsitter
Diensverhoudinge
Posbus 19483
Nelspruit
1200

Die Kerkraad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak uit die aansoeke nie.

Faks: (013) 744 0543
e-pos: ngnelspruitsuid@telkomsa.net
NAVRAE: Ds L Pienaar: 082 878 1743
Kerkkantoor: (013) 744 1925 (tussen 07:30 – 12:30)Seniorbediening

Een keer ‘n kwartaal word die senior lidmate heerlik bederf en verlede Sondag was geen uitsondering nie. Die seniors het met ‘n koppie tee en liplekker skons saam met die gemeente gekuier.

Ons  herinner alle seniors om deel te word van die Dinsdagoggende kuier wat om 10:00 by die kerk gehou word. Ons brei, hekel, maak mooi goedjies en kuier heerlik saam. Ons kan ook reël vir vervoer as u nie self tot by die kerk kan kom nie.

Regs: Dinsdag se kuier by Yvette

 


 

Jong Volwasse selgroep

Is jy dalk ‘n jong avontuurlistige volwassene in hierdie wilde woeste wêreld? Is jy opsoek na ‘n plek waar jy net kan behoort?

By die jong volwasse selgroep kom dié wat klaar met skool en onder 30 is bymekaar om vriende te maak en om saam met ander – wat dieselfde dink – te praat oor God se Woord. Natuurlik kuier ons saam met mekaar en saam met die Here.

Join ons op Dinsdae aande om 18:30 in die lapa by die kerk. Kontak Johan Koen 082 393 2944.

Bybelskool

Bybelskool word gerun op ‘n “vir die tieners – van die tieners” basis. So is jy dalk tussen die ouderdom van 13 en 18? Hier is vir jou ‘n geleentheid om te hoor wat die Here sê en om ook jou insette te lewer tussen mense wat na jou gaan luister.

1 Timoteus 4:12 en 14 sê: “Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges ‘n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid.” “Moenie die genadegawe wat jy het, verwaarloos nie…”

Juventas

Ons nooi al die Gr. 1-6 ouers uit om op Donderdae aande hulle kinders Lapa toe te bring om saam te kom speel, die Here te loof en Prys en te hoor wat sê die Bybel.

Ons wil ook Juventas se veiligheid opskerp, daarom vra ons elke ouer om die kinders te registreer sodat julle kan weet dat julle kinders veilig is.

Dit is so belangrik dat ons die kinders leer van Jesus want Hy het self gesê “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.” (Lukas 18:16)

ALLE TIENERS: NEEM KENNIS!

 


 

Pastorie te koop

 

 


 

Sondag 25 Maart: Ons neem afskeid…

Ons neem Sondag 25 Maart tydens die oggenddiens afskeid van 3 besondere amptenare wat vir jare diens gedoen het in ons gemeente. Dit is Martina Strydom, Dave Ellis en Patrys Norris.

Ons nooi jou uit om na die oggenddiens saam ‘n koppie tee en koffie saam met hulle te kom drink. Daar sal verversings na afloop van die erediens in die saal wees. Kom deel die spesiale oomblik saam met hulle.

Groete & seënwense,

Jean, Louis en Johan


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.