Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Leef jou nuwe lewe!

Teks: Titus 2:11-3:8

Boodskap:

Sonder Jesus se kruisdood sou elkeen van ons nog vasgevang wees in ons eie sondige lewenswyse. Dis te danke aan die kruis en Sy lewe dat ons kan lewe. In ons teks lees ons dat die nuwe lewe net genade is en geen eie werke betrokke is nie. Die nuwe lewe wat deur die wedergeboorte bewerkstellig is, is deur die Heilige Gees aan ons gegee. Die Heilige gees is dan ook die groot bewerker van die nuwe lewe in elkeen van ons. Het jy al die nuwe lewe ontvang deur geloof in Jesus as jou Verlosser? Indien wel, kry jy dit reg om jou nuwe lewe voluit te leef? Gaan kyk gerus na die videoboodskap oor die tema en begin sommer vandag meer uit jou nuwe lewe in Christus te kry.

Gebed: Here, dankie vir my nuwe lewe in U. Help my om my nuwe lewe voluit te leef.

Vrae vir nadenke:

 1. Een van Jesus se kruiswoorde was: “Ek is dors”. Daardeur spreek Hy die menslike behoefte aan, omdat Hy volledig mens was aan die kruis. Lees Joh. 6:27, 35 en Joh. 7:37-39 en Jes. 55:1-3 en kyk hoe hierdie verse aansluit by Jesus se uitspreek aa die kruis.
 2. Jesus sê ook aan die kruis: “Dis volbring”. Hy het alles moontlik gedoen vir jou. Alles is opbetaal. Jy is verlos! Hoe laat die woorde jou voel en maak dit ‘n verskil in jou lewe?
 3. Lees weet Titus 2:11-14 en 3:4-8 en let spesifiek op na die volgende wat in die gedeelte uitstaan
  –  Jy is verlos en uit genade losgekoop
  –  Jy het die wedergeboorte ontvang wat die sonde afwas
  –  Die heilige Gees gee jou nuwe lewe en jy het die Heilige Gees in oorvloed ontvang om hierdie nuwe lewe moontlik te maak
 4. Let op dat jy as nuwe mens, nuwe verantwoordelikhede het. Dit is om goeie dade uit te leef. (Ef. 2:10 / Titus 2:14 en 3:8)
 5. Lees Kol. 3:16. Hoe kan jy hierdie vers waar maak in jou lewe?
 6. Wat kan jy doen om die nuwe lewe wat jy ontvang het ‘n groter werklikheid te maak asook daarin te groei?

Volledige opname van hierdie boodskap, klik hier.

 

Knie-aksie:

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

 • Hugo Hamilton
 • Jan & Louise Combrink se kleinkind Elmien
 • Lettie Myburgh
 • Marietjie de Bruin
 • Eddie Dednam
 • Kobus Craig
 • Baba MJ Erasmus

   

   

  Die Kanker-Bid-Kombersie Projek:

  Baie dankie aan almal se ruim skenkings van wol vir die Naomigroep se projek.

  Alhoewel die Covid-inperkings die groep seniordames verhoed het om Dinsdadoggende saam te kuier, het hul steeds fluks volgehou met hul projek.

  Die seniordames hekel en brei nie net ‘n kombersie nie, dis ook ‘n volgehoue gebedsgroep wat met elke kombers wat uitgegee word, nog ‘n persoon byvoeg op hul gebedslys. Die Naomi’s kry gereeld terugvoer vanaf pasiënte en wil graag net ‘n paar van die boodskappe met die gemeente deel.

  • Ek weet nie hoe om te begin nie. Ek het Woensdag vir die 1ste keer begin met Chemo, skaars gesit toe kry ek die pragtigste gehekelde kombersie wat deur die Naomi dames gehekel is. Dit het my sommer dadelik beter laat voel.  Vreeslik dankie vir al die liefde wat daarin gehekel is. Dankie vir julle omgee en opregte liefde. Ek waardeer dit vreeslik baie.
  • Ek was gister vir my eerste chemo sessie en tot groot vreugde word ek verras met ‘n pragstuk van die mooiste gehekelde kombersie. Wees verseker van my opregte waardering, net die ware Jakob vir die koeler aande wat voorlê. Mag julle hande Geseënd bly om hierdie projek van krag tot krag te laat gaan – alle eer aan Hom!
  • Ek wil graag die Naomidames bedank vir die pragtige gehekelde kombers wat ek ontvang het tydens my eerste IV-chemo. Ek waardeer hulle gebede en ondersteuning baie.

  Die Naomi’s rig ook weer ‘n versoek aan die dames van die gemeente om asb te help met hekel en brei. Weens die hoeveelheid pasiënte wat nuut bykom, kan die senior groep dames tans nie voorbly met die aanvraag nie.

  Baie dankie aan die dames wat so vlytig werk en ook hierdie pasiënte in gebed opdra. Uit die boodskappe van waardering, kom een stem na vore – in hierdie pasiënte se donker tyd, skyn julle Sy Lig as Ligdraers!

   

   

   

   

   

   

  Beste wense vir die res van die week!

  Vriendelike groete,
  Jean, Louis en Gerrit