Hierdie week se boodskap 

 

 

Tema: Is ek regtig vergewe?
Teks: Markus 2:1-12

 

Boodskap:  Ons kyk so maklik vas teen die aardse behoeftes, sorge en probleme wat ons het. Ons fokus daagliks op die aardse behoeftes wat aan die verby gaan is en verloor soms perspektief oor die nood en behoeftes wat ewigheidswaarde het.

In vandag se verhaal lees ons van ‘n man wat verlam was. Hy het die begeerde dat Jesus sy behoefte, sy gebrek sal aanspreek. Hy het goeie vriende wat hom help om by Jesus uit te kom. Jesus weet dat die man eintlik ‘n groter, meer ernstige probleem het. ‘n Behoefte waarvan hy self dalk nie eers mooi van bewus is nie.

Jesus weet dat die man se groter nood sy sonde is. En dat hy ‘n behoefte aan vergifnis het. Fisiese, aardse uitdagings is tydelik en kan ons op ‘n manier oorkom word, maar die effek van sonde lê op ‘n ewigheids vlak en ons as mense kan dit nie self oorkom nie. Sonde bring skeiding tussen ons en God en sonder vergifnis van sonde kan ons nie die ewige lewe erf nie.

Net soos met hierdie verlamde man, het ons ook ‘n belangrikker en dieper behoefte waarvan ons soms vergeet. Ons elkeen het die behoefte aan ‘n Verlosser wat in ons plek vir ons sondes kan betaal. Jesus is die enigste een wat vir ons vergifnis kan bewerk omrede Hy volkome God is maar ook volkome mens geword het. Geen mens kan vir hulle eie sonde probeer betaal en dit oorleef nie.

Hierdie vergifnis is nie iets wat ons kan verdien nie. Inteendeel ons verdien dit glad nie. Dis nie iets waarvoor ek kan werk nie. Dis nie iets waarvoor ek Jesus kan terugbetaal nie. Dis suiwer weens God se oneindige liefde en genade dat Hy deur Sy Seun, Jesus Christus, hierdie vergifnis verniet vir ons aan bied. Hierdie vergifnis word vir ons veniet as genade aangebied, maar dit is nie goedkoop nie. Dit het het Jesus die Golgotapad gekos, Sy lewe gekos, om hierdie vergifnis vir my en vir jou moontlik te maak.

Hierdie vergifnis kom bied Hy vir ons elkeen aan. Maak nie saak hoe sleg jou verlede lyk nie. Maak nie saak hoeveel foute jy al gemaak het nie. Maak nie hoe erg die sonde wat jy al gedoen het vir ander en/of jouself is nie. God bied Sy vergifnis ook vir jou aan.

Ons het net nodig om ons sondes eerlik en opreg voor God te bely en Jesus Christus aanvaar as ons Verlosser en ons Saligmaker. Sy vergifnis vir ons te aanvaar en ons eie te maak.

“Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.” – 1 Johannes 1:9

As ons werklik begin om te verstaan wat dit Jesus gekos, sal ons nie anders kan as om ‘n lewe van dankbaarheid te leef nie. So te leef dat ander in my lewe sal kan sien hoe dankbaar ek teenoor Jesus Christus is.

Gebed:
Dankie Jesus Christus dat U vir my vergifnis as genadegawe kom aanbied. Help my dat ek eerlik en opreg my sondes voor U sal bely. Heilige Gees help my asseblief om ‘n lewe van dankbaarheid te leef.

 Klik HIER vir die volledige preekopname

Verdere Nadenke:

Wat is Sonde? Hoe sal jy dit aan iemand verduidelik?

 • Dink so bietjie na oor jou eie lewe en watter sondes jy dalk mee sukkel.
 • Sonde kan iets wees wat jy doen, sê, dink of wat jy nalaat om te doen of te sê.

Waarom dink jy moet sonde gestraf word en kon God nie maar net die mens se sonde oorgesien het nie?

Lees Romeine 3:20.

 • Waarom is dit nie moontlik om deur wetsonderhouding vergifnis te ontvang nie?
 • Watter ander redes is daar hoekom ons as mens nie self vir ons sondes kan betaal nie?

Lees Romeine 5:1-11

 • Wat is die gevolge van Jesus se vryspraak/vergifnis?
 • Hoekom sê Paulus dat hulle hulle oor swaarkry verheug?

Lees Romeine 6:11-14

 • Wat leer die gedeelte ons oor wat ons nou moet doen?
 • Hoekom is dit baie keer vir ons moeilik om dit volledig reg te kry?

Hoe lyk ‘n lewe van Dankbaarheid?  Wat doen jy alles om vir Jesus te wys dat jy dankbaar is teenoor Hom?

Lees 2 Petrus 3:9

 • Is daar dalk iemand met wie die Here graag wil hê jy Sy goeie nuus van Sy vergifnis moet gaan deel?
 • Hoe gaan jy dit aanpak?

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, tans in die hospitaal is, die wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.
 • Marietjie Craig
 • Hantie Koch
 • Lidmate wat tans Covid het en ook vir die wat familie het wat tans Covid het.

Medelye

Medelye word betoon met die familie, na die heengaan van Andries Esterhuizen.

 

Program vir die week

Woensdag 13 Oktober

06:00 Broodbreek

10:00 Bybelstudie Dr Jean Strydom

Donderdag 14 Oktober

17:00 Grief Share Dr Jean Strydom

18:00 PHOS Tieners Ds Gerrit Vosloo

18:30 Delf in die Woord – Keingroep Ds Louis Pienaar

Dinsdag 19 Oktober

10:00 Naomi (Senior) Kuier

18:00 Mannegroep Ds Louis Pienaar

 

 

 

 

Katoen Uitreik

Projek van Hoop
Op Saterdag 16 Oktober vind daar weer ‘n Uitreik plaas na Katoen. Katoen is ‘n plot net buite Rocky’s Drift waar hoofsaaklik arm mense gehuisves word.
Indien jy graag iets wil skenk, hier is ‘n lys van behoeftes:
 • Battery ligte wat met krag of Sonkrag herlaai.
 • Kruiwa
 • Tuingereedskap
 • Tuinslang
 • Saad vir Groentetuin.
 • Gereedskap
 • Skroewe, spykers ens.
 • Wol, Materiaal, Garing, Krale
 • Kinderboeke – Veral Kleuterskool en Laerskool.
 • Legkaarte – Kleuterskool en Laerskoolkinders.
 • Skryfbehoeftes
 • Shampoo
 • Kos – Kan grootmaat blikke/houers wees.
 • Vars Groente/Vrugte
 • Saad vir HoendersProjekte word vir die toekoms beplan om inwoners vaardighede te leer asook om infrastruktuur te help verbeter.

 Indien jy vrae het of op ‘n ander manier wil betrokke raak, kontak Ds Louis Pienaar – 082 878 1743

 

 

 

 

Beste wense vir die res van die week!

  Vriendelike groete,
  Jean, Louis en Gerrit