Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Lewe Geesbeheersd en Geenvervuld

(Boodskap van Sondag 10 Mei 2020)

 

Byna al die skrywers in die Nuwe Testament praat van ‘n Geesvervulde lewe en dat dit baie belangrik is dat ons so moet leef.

Baie Christene is bewus daarvan maar leef dit nie. Dit bly net kopkennis en vind nie neerslag in hulle daaglikse handel en wandel nie. Dit is altyd ‘n uitdaging om te beweeg van kopkennis na praktyk. Om dit reg te kry moet ons eers kyk na ‘n lewe wat nie Geesbeheerd is nie. Hoe lyk so lewe en hoekom lyk so lewe soos wat dit lyk.

In Ef. 2:1-3 praat Paulus met die gelowiges oor hulle vorige lewe. Dit was gekenmerk deur ‘n lewe wat op die eie ek geskoei was en wat onder beheer van die vors van die onsigbare magte was. Daar was dus geen ruimte vir die Heilige Gees nie. Paulus skryf in Kol 3:5 dat dit belangrik is om so lewenswyse en die dade daaraan verbonde dood te maak. Dit moet glad nie sigbaar wees in jou lewe nie. Petrus skryf in 1 Pt 1:14-16 dat ons in ons in ons hele lewenswandel heilig moet wees, want Christus ons voorbeeld en Verlosser is heilig.

Voordat ons kom by die praktyk is dit belangrik om na Jesus se lewe te kyk asook dit wat Hy gesê het oor die Heilige Gees. Hy begin in Joh. 5 om dit duidelik te maak dat Hy funksioneer slegs in afhanklikheid van die Vader. Hy doen niks uit sy eie nie. Dis die eerste sleutel tot ‘n Geesbeheerde en Geesvervulde lewe, jy moet in afhanklikheid van die Vader leef. Die eie ek moet sterf en Christus moet meer word in jou lewe. In Joh. 14-16 praat Jesus oor die Heilige Gees en dit is baie bemoedigende woorde. Hierdie Gees wat na ons gestuur word is daar om ons by te staan, om ons in die waarheid te lei en om Christus te verheerlik. Dus sal die Heilige Gees deur my werk sodat ek Christus verheerlik.

Onthou, jou verbintenis bepaal jou uitkoms. As ek nie aan die Heilige Gees verbind is nie, dan kan ek nie die vrug van Sy werking in my lewe verwag nie. As jy na jou dade kyk, sal dit jou ‘n goeie aanduiding van jou verbintenis gee.

Nadat die dissipels deur die Heilige Gees vervul is, was hulle optrede beduidend anders. Hulle het vrymoedigheid gehad om die Evangelie te verkondig, daar was omgee, mededeelsaamheid, en meelewing. Gebed het ’n prioriteit in hulle lewe geword en deur die funksionering van die Heilige Gees het daar wonders plaasgevind.

Alles begin deur in jouself te sterf en dus ruimte te maak vir die Heilige Gees. Onthou Hy is ’n persoon en daarom is dit belangrik dat jy in verhouding met Hom moet staan.

Gebed: Jesus, dankie dat U vir ons die Heilige Gees gestuur het. Heilige Gees ek wil dat U al meer deur my sal werk en U vrug al meer in my lewe sigbaar sal word. Amen

Om na ‘n opname van hierdie boodskap (asook vorige boodskappe) te kyk, klik hier

Midweek Nuusbrief

U sal merk dat die inhou en formaat van die weeklikse Midweek anders lyk tydens die tyd van inperking. Die doel daarvan is om effektief met almal in ons Geloofsfamilie te kommunikeer.

 

Knie-Aksie

Bid asseblief vir die volgende lidmate wat tans in die hospitaal is:

  • Fred Kinnear wat in Pretoria-Oos opgeneem is, hy sal later die week ‘n nekoperasie ondergaan.
  • Jakkie van Heerden het ‘n hartomleiding ondergaan.
  • Jessica Smit is in die hospitaal opgeneem met hartprobleme
  • Oom Hendri Gerber ondergaan Woensdag ‘n neusoperasie.

 

Meegevoel

Die leraars en kerkraad wil graag hul meegevoel betuig teenoor:

  • Carien Craig met die afsterwe van haar ma
  • Helen Ellis met die afsterwe van Dave