13 Junie 2018


Boodskap

Tema: Ek glo aan die vergewing van sondes

Teks: Matteus 18:21-35

Boodskap: Om te vergewe of nie te vergewe nie. Vir ‘n Christen is daar nie ‘n ander keuse nie. Jy moet vergewe. Dit is onder andere in jou eie belang dat jy vergewe. Dit is wat God van ons verwag. Om te vergewe is nie sommer net iets ligtelik wat jy vanuit jouself kan doen nie. Vergifnis is ‘n Goddelike opdrag en beginsel. Dit is God wat eerste na die mens uitgereik het om hom te vergewe. Vergifnis is die vryspraak van ‘n oortreding wat begaan is. Die oortreding beïnvloed gewoonlik die verhouding tussen mense. God het ons kom wys wat beteken vergifnis, omdat die verhouding tussen Hom en die mensdom belangrik is. In Jesus Christus het ons die perfekte voorbeeld van vergifnis.

Jesus het ook tydens Sy aardse bestaan verskeie kere na vergifnis verwys asook die belangrikheid daarvan. In ons teksgedeelte wys Hy vir Petrus daarop dat ‘n mens nie daarvan kan boekhou nie. Jy is nie veronderstel nie, want God hou nie boek van die kere wat Hy jou vergewe nie. Jy moet vergewe in samewerking en in afhanklikheid van die Heilige Gees. Hierdie Goddelike sleutel van vergifnis kan jy nie op jou eie doen nie.

God vra dat jy moet vergewe omdat Hy jou vergewe het. Moet jy iemand vergewe? Jy moet dit doen in afhanklikheid van die Heilige Gees. Moet nie die proses op jou eie aanpak nie. Vra sommer vandag dat die Here jou hiermee sal help?

Gebed: Vader dankie dat U my vergewe het en help my om ook my medemens te kan vergewe. In Jesus Christus se naam. Amen


Dit is weer tyd vir ons jaarlikse Geloofsoffer-projek. Dis ‘n projek waarin ons die Here ten volle vertrou om te voorsien in die gemeente se finansiële behoeftes. In 2017 het die Here ons geseën met meer as wat ons verwag het.

Vir 2018 vertrou ons die Here om R800,000 in te samel. Ons sal weereens ‘n persentasie aan behoeftige persone / instansies gee. Vir ons begroting om te klop moet ons ‘n minimum van R400,000 insamel.

Maak hierdie ‘n persoonlike gebedsaak tussen jou en die Here. Vertrou dat die Here jou seën sodat jy weer ‘n seën vir ander kan wees.

Koeverte is by die kerk se deure beskikbaar. Saam met die koevert is daar ‘n begeleidende brief met al die inligting daarop.

Besie dankie vir jou gehoorsaamheid. Mag die Here ‘n wonderlike geloofsreis saam met jou stap en mag jy Sy grootheid, almag en guns beleef.


 

Gemeentebediening

Die gemeentebediening het ten doel om diensbaarheid uit te leef deur geleenthede daar te stel om betrokke te raak by ander, welkom te laat voel en gasvryheid te vestig. Ons wil liefde uitleef na buite.

Hier is baie geleenthede om betrokke te raak:

  • Opneem van kollektes. Jy kry slegs twee beurte per jaar
  • Voorbereiding , bediening en opruim met Nagmaal, slegs een maal per jaar
  • Nuwe intrekkers verwelkoming
  • Groet by deure, so dikwels soos u verlang
  • Voorbereiding en skink van tee/koffie na eredienste, jy reël self hoeveel beurte
  • Hulp met gemeentekamp

Kom help ons met ‘n “ek behoort” gevoel te skep in die gemeente!

Raak betrokke! Skakel vir Belinda by 083 635 5480 of stuur ‘n e-pos na bpotgieter@mweb.co.za

Hierdie foto is geneem met Moedersdag waar die gemeentebediening die gemeente met heerlike eetgoed verras het saam met die koffie/tee.

 

Jeugbediening

Juventas

inVia

 

Huis Betlehem Uitreik

Kan jy dalk ‘n handjie bysit?

Saterdag 16 Junie vanaf 10:00-14:00

Daar is verskeie praktiese goedjies waarmee ons Huis Betlehem mee gaan help.

  • Daar is klere en speelgoed wat uitgesorteer moet word.
  • Daar is trapfietse wat herstel moet word.
  • Die tuin kan doen met ‘n paar groen vingers.

Bring ‘n stukkie wors saam om te braai so tussen die werkery deur. Vir meer inligting:

Johan Kok – 084 657 4851 of  Mariaan Lourens – 079 490 5095

Tot volgende week, mooiloop!

Groete & seënwense,

Jean & Louis

Groete & seënwense,

Jean & Louis


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.