Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: ‘n Ma na God se hart

Teks: 2 Timoteus 1:1-10 + 2 Timoteus 3:14+15

Elkeen van ons het ‘n ma gehad of het steeds ‘n ma wat ‘n bepaalde invloed, ‘n bepaalde rol in ons lewens speel.

‘n Ma wat baie opofferings vir ons gemaak het waarvan ons waarskynlik die helfte nie eens van bewus is nie. Sommiges het dan ook die voorreg om self ma te kan wees. As jy self ma is, dan verstaan jy baie beter wat die opofferings is wat ‘n ma maak. Verstaan jy beter die vreugdes maar ook al die bekommernisse en swaarkry wat hand aan hand loop met Moederskap.

Veral laasjaar was vir baie ma’s ‘n groot uitdaging gewees. Die inperkings maatreëls met skole wat toe was het hoë eise gestel. Ma’s wat moes worstel om balans te kry tussen hulle eie beroep, die kinders se skoolwerk, die huishouding en al die verwagtinge van die huismense.

Ons leef vandag ook in ‘n wêreld wat in seker opsigte, onrealistiese eise aan moeders stel. Veral in die media en op sosiale media word ‘n beeld voorgehou wat onbereikbaar vir meeste ma’s is.

Die beeld wat op sosiale media voorgehou word is ook nie werklik akkuraat nie, want mense is baie selektief met wat hulle op sosiale media plaas en dan skep dit ‘n beeld wat eintlik ver van die werklikheid verwyder is.

Die gevaar is dat ma’s so hard probeer om te voldoen aan dit wat die samelewing voorhou as die perfekte ma, dat hulle nie uitkom by dit wat God as belangrik ag nie.
Wat verwag God dan van ‘n ma?

Timoteus se ma en ouma is twee pragtige voorbeelde van ‘n ma en ‘n ouma wat verstaan het wat God van hulle verwag. Hulle het van kleins af vir Timoteus van die Here geleer. Hulle het self in ‘n lewende verhouding met God geleef en het ‘n voorbeeld vir Timoteus gestel in die uitleef van hulle geloof. Hulle het hom gehelp om God se roeping vir sy lewe te kon ontdek.

God verwag nie van ‘n ma om perfek te wees of nooit foute te maak nie. Ook nie om aan die samelewing se vereistes te moet voldoen nie.

God ken elke ma en weet wat hulle vermoeëns is en wat elkeen kan hanteer. Hy is die een wat krag, genade en liefde gee. Hy ken elke ma se hart.

‘n Ma na God se hart is een wat: Naby God leef; haar kinders van God leer, ‘n voorbeeld vir hulle stel en hulle onvoorwaardelik lief het.

Gebed: Dankie Vader vir elke vrou wat vir my ‘n moederfiguur was en is. Help elke mamma om naby U te lee fen hulle kinders van U te leer. Help dat hulle sal fokus op dit wat U van hulle verwag. Gee vir elkeen ‘n onvoorwaardelike liefde vir hulle kinders. Amen

Vir volledige videoboodskap klik hier

Vir verdere nadenke:

1. Vir baie mnese is dit nie net hulle biologiese ma wat vir hulle ‘n moederfiguur was of is nie.

 • Soms is dit ‘n ouma of dalk ‘n tannie of dalk ‘n onderwyseres.
 • Dink na oor wie almal in jou lewe vir jou moederfiguur was of is?
 • Wat se invloed het hulle op jou lewe uitgeoefen? 

2. Hoe lyk die perfekte ma aan die hand van wat die samelewing tans voorhou?

 • Wat is die onrealistiese verwagtinge wat deesdae aan ma’s gestel word?
 • Hoekom probeer so baie ma’s opleef teenoor dit wat in sosiale media uitgebeeld word?

3. Hoe lyk ‘n ma na God se hart?

 • Lees die volgende tekste: Eksodus 2:1-10; 1 Samuel 1:1-19 en 2:18-21; Jesaja 66:13
 • Wat sien jy in die gedeeltes is kenmerke van ‘n goeie ma?
 • Wat is die kenmerke van so ‘n ma?
 • Wat is so ma se fokus?

4. Lees Genesis 27

 • Wat kan ons leer uit die verhaal uit?
 • Hoe het Rebekka se optrede die verhouding tussen haar seuns beinvloed?
 • Op watter maniere gebeur dit vandag nog?

5. Lees Matteus 14:1-12

 • Oor wie en wie se behoeftes het dit gegaan vir Herodias?
 • Op watter maniere sien ons vandag nog dieselfde verkeerde beginsels?

6. Wat van as jou ma nie ‘n goeie voorbeeld gestel het nie en dalk nie naby die Here geleef het nie?

 • Wat moet jy doen as jou ma dalk nie die beste voorbeeld gestel het nie?
 • Wat vra die Here van jou om te doen indien jy voel jou ma het jou te na gekom?

7. Wat kan jy doen om ma’s wat uitdagende tye beleef te help?

8. Op watter maniere kan jy jou dankbaarheid wys aan almal wat in jou lewe vir jou ‘n moedersfiguur is?

 

 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

 • ​Hugo Hamilton
 • Delport Davel
 • Baba MJ Erasmus

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Moedersdag

  Baie dankie aan die Mannegroep wat die dames van SUID Sondag met Moedersdag so bederf het! Weens die Covid inperkings, kon KOFFIE@SUID vir ‘n lang tyd nie plaasvind nie maar James en Belinda Potgieter met hul span was weer Sondag terug op die stoep om koffie-en-tee na die erediens te bedien.

   

  Op Heilige Grond/On Holy Ground

  Marietjie Kriel se nuuste boek Op Heilige Grond/On Holy Ground kan direk by haar bestel word @R250 per kopie. Die boek bestaan uit die lewensverhale van ses-en-twintig Laevelders. Skakel haar by 082 705 7968.

   

   

   

   

  Beste wense vir die res van die week!

  Vriendelike groete,
  Jean, Louis en Gerrit