Boodskap vir die week

 

 

TEKS: Kolossens 2:1-15
TEMA: Verbondenheid aan Christus

Ons leef in ‘n wêreld wat baie opsies aan mense bied. Baie meer opsies as wat daar ooit voorheen was. Dink byvoorbeeld aan televisie. Hoeveel opsies was daar 15 jaar gelede gewees? Nou is daar ‘n verskeidenheid van van tv kanale wat 24 uur ‘n dag beskikbaar is. Of wat van eetplekke. Hoe groot was die verkeidenheid 20 jaar gelede in Nelspruit gewees en hoe groot is dit nou? Ek lees nou die dag dat daar so baie videos al op Youtube gelaai is, dat dit menslik onmoontlik is vir een persoon om in sy leeftyd na dit alles te kyk.

Dieselfde geld ook op godsdienstige en geestelike terrein. Daar verskyn al meer geestelike videos ook op Youtube en al hoe meer geestelike boeke op die rakke van winkels van ‘n verskillende skrywers wat elkeen sy eie opinies, idees en interpretasies het van God. Elke nou en dan hoor mens ook van ‘n “nuwe” kerk wat sy deure in Nelspruit oopmaak met elkeen sy eie interpretasie van wie God is en hoe ons God se Woord moet verstaan.

Ons keuses raak al hoe meer en dit raak al hoe moeiliker vir mense om te kies waarop om te fokus en wat nie. Wat is belangrik. Wat is die essensie van hierdie lewe. Wat is die waarheid en wat is nie? Wie is nou eintlik reg en wie is verkeed? Wat is kernsake en wat is randsake as dit by ons geloof kom. Wat is oorgelewerde godsdiens tradisie en wat is die kern van ons geloof. Al hierdie opsies en moontlikhede veroorsaak dat ons fokus van God afgetrek word.

Die gemeente in Kolosse het met ‘n klompie goed geworstel. Daar was verskillende opinies en teorieë oor God en hoe Hy gedien moet word. Asook ‘n klomp wettiese godsdienstige reëls. Paulus help hulle met die brief om weer hulle fokus reg te kry. Al die argumente rondom die goed het die gelowiges en die gemeente laat fokus verloor. Die fokus moet volledig op Christus Jesus wees deur wie God Homself kom openbaar het.

Paulus kom sê ons moet elke dag, elke oomblik in verbondenheid met Christus Jesus lewe. Die Griekse word beteken letterlik “wandel in Hom”. Om in verbondenheid met Christus te lewe, is vier aspekte belangrik:

  1. In Hom gewortel – Soos ‘n plant wat al sy voedingstowwe uit die grond trek en vrug dra.
  2. op Hom gebou – Elke aspek van ons lewe moet stewig op Christus Jesus as fundament gebou wees.
  3. vas in die Geloof – Ons moet waak daarteen dat ons nie kompromië met die wêreld aangaan nie.
  4. met dankbaarheid vervul – Ons hele lewe, optrede en woorde moet getuig van dankbaarheid.

Gebed:
Hemelse Vader, dankie dat Jesus Christus aarde toe gekom het en dit moontlik gemaak het vir ons om weer in verbondenheid met U te leef. Help ons dat ons elke dag op U gefokus sal lewe. Amen

 

Om na ‘n opname van die preek te luister, klik hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

Groete & seënwense,

 

Jean, Louis & Gerrit