11 Oktober 2017


Welkom my ons Midweek-nuusbriefie wat ten doel het om nuuswaardige brokkies inligting rakende gebeure in ons gemeente met jou te deel.

Mag jy hierdie week geseën word met alles wat jy aanpak.

Boodskap vir die week

Tema: Genade en Waarheid as heerlikheid van God

Teks: Johannes 2:1-12 (11); 1:14-16

Boodskap: Johannes 1:1-18 vorm die basis vir wat in die res van die Johannes Evangelie volg. In die eerste paar verse skryf Johannes dat die Woord mens geword het en onder ons kom woon het (1:14). As enigste Seun van die Vader het Hy die Vader se heerlikheid sigbaar kom maak. Die heerlikheid van die Vader was duidelik sigbaar in Sy genade en die Waarheid wat Hy uitgeleef het. Johannes skryf die res van die Evangelie om hierdie twee konsepte duidelik na vore te bring.

Jesus het genade kom uitleef en ons het dit ervaar. Hy het namens ons gesterf, ons sondes op Hom geneem, dis genade (Ef. 2:8-10; Rom. 5:8). In Christus sien ons die onbeperkte genade van God. God wil graag hierdie genade met ons deel. Christus was nie net vol van God se genade nie, maar het ook Sy Waarheid verkondig. Een van Jesus se bekendste uitsprake is in Joh. 14:6 waar Hy sê dat Hy die weg, die Waarheid en die Lewe is.

Om God se heerlikheid uit te leef beteken dat Genade en Waarheid teenwoordig moet wees in jou lewe. Ons kan nie net waarheid aanhang sonder genade nie. Dit is wettisisme en die sondaar word dadelik veroordeel. Ons kan ook nie net genade aanhang sonder die waarheid nie, want dan regverdig ons die sonde. Genade en Waarheid is dus nodig om die volheid van God uit te leef. Omdat die Gees van die waarheid en genade in jou woon, kan jy ook in die wêreld die heerlikheid (genade en waarheid) gaan uitleef.

Gebed: Here dankie vir U genade en waarheid wat deur Jesus na hierdie wêreld gekom het. Help my asseblief om ook U heerlikheid te laat skyn deur genade en waarheid uit te leef. Amen

 

Eredienste

  • 08:30 – Oggenddiens
  • 18:00 – Koinonia byeenkoms

Ons begin hierdie Sondag met ‘n nuwe reeks in die gemeente wat handel oor Rentmeesterskap.  Hieronder word die tema’s aangedui vir die komende weke:

Belydenisklaskamp: hierdie naweek, 13 – 14 Oktober

‘n Belydenisklaskamp vind plaas vir almal wat die jaar in die Belydenisklas is en graag in November Belydenis van Geloof wil aflê.

Navrae: Ds Louis Pienaar 082 878 1743

 

14 Oktober 2017: NG-Suid Dames Tee

 

NG Suid se Fees-Vrydag: 3 November

 

Op Vrydag, 3 November 2017, vier ons saam fees as gemeente en vriende.

Vleis teen lae-lae pryse, spitbraai, poeding, geskenke, pannekoek, speletjies vir oud en jonk en ‘n tuisnywerheid met verskeidenheid van items. Die teetuin is oop en ons gaan soos altyd ‘n heerlike saamkuier-aand geniet.

Jy kan vanaf Sondag 15 Oktober jou kaartjies vir die Spitbraai koop na die erediens of by die kerkkantoor gedurende weeksoggende. Jy kan ook Zapper gebruik om te betaal. Hou volgende week se Midweek dop vir meer breedvoerige inligting.

Navrae: Dr. Jean Strydom 083 572 4886

 

Geloofsoffer*

Waar staan ons nou?

Wonderlike nuus! Ons het ons doelwit hierdie week oorskry met R2,000!  Ons staan dus nou op R412,000.

 

*Vriendelike versoek t.o.v. geloofsoffer:

Inbetalings t.o.v die geloofsoffer moet asseblief gespesifiseer word sodat dit korrek geallokeer kan word.

Groete & seënwense,

Groete & seënwense,

Jean & Louis


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.