Hierdie week se boodskap

Die Persoon, aard en wese van die Heilige Gees

 

Teks: Johannes 14: 15 – 26  

God is so groot dat Hy ons totaal omsluit, Hy is oor ons, by ons en in ons. Om God Drie-Enig ten volle te verstaan is moeilik, ons menslike taal het nie die woorde, metafore en begrippe om vir God in ons menslike kategorieë te plaas nie. Die Heilige Gees help ons om God en onsself beter te verstaan. Sonder die werking van die Heilige Gees in ons kan ons nie in ‘n persoonlike verhouding met God staan nie. Ons het die Gees nodig. Die Gees is ons lewenskrag en asem om as volgelinge van Jesus te leef. Indien jy onseker is oor die Heilige Gees, het ons vir jou goeie nuus. Ons gaan die volgende paar Sondae ‘n nederige poging aanwend om meer van die Heilige Gees te leer, om Hom beter te leer ken en te verstaan, sodat ons in totale afhanklikheid deur Hom gelei, bemoedig, toegerus en bemagtig word om te leef volgens die Here se wil.   

Die Heilige Gees is ‘n Persoon. Soos die Persoon van Jesus Christus is die Heilige Gees ewig en lewend. Wanneer Jesus van die Heilige Gees praat, dan doen Hy dit op ‘n persoonlike wyse wanneer Hy verwys na die ‘Parakletos’, die Parakleet, die Trooster, die Voorspraak, die Persoon wat ons bystaan, ons help (John. 14:16, 25; 15:26).

Die Heilige Gees tree op as ons Helper. Hy wil ons help om die volle waarheid van ons verlossing te verstaan en Hy wil ons leer van die Vader en die Seun. Die Heilige Gees is nie net ‘n bekendmaker van die waarheid nie, Hy ken ook die waarheid en Hy tree verstandig op soos wat Paulus dit vir ons daar in Romeine 8:26-27 verduidelik. Hierin is dit duidelik dat die Gees ons bystaan in ons swakheid en namens ons pleit by die Vader. Die Heilige Gees dra ons belange op die hart en tree namens ons op (sien John. 14:26). Die Bybel leer ons dat die Heilige Gees ook onderrig (Neh. 9:20); getuig (John. 15:26) en lei (John. 16:12-15).

Omdat die Gees ‘n Persoon is, leer ons ook dat die Heilige Gees het ‘n wil – ons sien met Jesus se Hemelvaart is die Heilige Gees in beheer van die kerk op aarde geplaas. Paulus skryf in 1 Kor. 12:11, “Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik ‘n gawe uitdeel soos Hy wil”. So ons as gelowiges staan onder die gesag van die Heilige Gees (sien Hand. 20:28; Op. 2:7).

Die Heilige Gees word ook geopenbaar deur gevoelens en emosies. Omdat die wese van God liefde is, is dit ook wat die Heilige Gees in en deur ons wil demonstreer in die wêreld. Liefde is meer as net ‘n karaktereienskap van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is liefde. Waar die Heilige Gees in beheer is, kom die vrug van liefde na vore (Gal. 5:22, Rom. 5:5). Die Heilige Gees het lief, is liefde en gee liefde (sien Rom. 15:30).

Kom woon die eredienste by, en in besonder ook ons Pinkster Bidure, bestudeer die gemeente boekie as individu, as omgee/kleingroep of as gesin en ontdek saam met ons wie die Heilige Gees is en hoe Hy ons lewens verander en vernuwe, tot bruikbare instrumente in God se koninkryk.

Gebed: Here, dankie dat U belowe het dat die Heilige Gees vir altyd by ons sal wees en dat U getrou was aan U belofte. Ons bid Here, dat U Gees oor ons sal kom en dat ons sal leef, werk en dien soos wat U Gees ons lei, en in ons en deur ons werk. Kom Heilige Gees en vat U beheer, van ons harte, woorde, denke, dade, voete en hande. Amen.

Vir volledige videoboodskap, klik hier

 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat ongesteld is, herstel na operasies of tans in die hospitaal is:

Homer Neethling
Japie Fourie 
Inge Van Biljon
 

Bid asb ook vir lidmate wat siek is. 

Program vir die week

Die gemeente ete vind Sondag na die erediens plaas. Besprekings sluit Donderdag om 12uur.

Lewenskets van Herman en Liesl Zietsman (Liesl is kerkraadslid met opdrag uitreike)

Herman en Liesl Zietsman en hul twee seuns, Ruaan en Tiaan, kom van Kemptonpark af en woon al veertien jaar in Nelspruit.

Herman bedryf ‘n houtwerkbesigheid naamlik Stellioprojects. Hulle spesialiseer in kombuise en ingeboude kaste. Liesl werk vir Avis Car Sales met ander woorde in die motorverkoopbedryf.  Ruaan werk saam met sy pa en Tiaan is ‘n kelner.

Die Zietsman-manne hou daarvan om sport te kyk en speel self ook gholf. Liesl geniet ‘n lekker storieboek. Die hele gesin geniet seevakansies en bos-wegbreeknaweke,

Hulle getuig dat hul gesin deur goeie en uitdagende tye slegs aan God vashou.

  

Baie dankie aan al ons donateurs, die werkspan en almal wat die hamburgerprojek ondersteun het.  Die verkope het ‘n wins van R24 000.

Mag elkeen in hierdie week God se Guns en Seën beleef.

Vriendelike groete,
Jean, Louis en Gerrit