11 Julie 2018


Hierdie week se boodskap

Tema: Geloofsgroei

Teks: 1 Pet 1:6-7

Boodskap: Jy sal sekerlik saam met my stem dat die lewe nie aldag maklik is nie. Dit is soms ‘n groter uitdaging as wat ons dink. As gelowiges weet ons dat ons nie alleen binne hierdie stryd is nie. God is saam met ons. Tog, dra God ons aardse belange op die hart, maar wat vir Hom belangriker is, is die hemelse. Soos Paulus te reg skryf moet ons oë eerder op die onsigbare gerig wees want dit is ewig. Die sigbare dinge is tydelik.

Blaai jy deur die Bybel kom jy vinnig agter dat God jou voorberei vir die ewige. Om jou voor te berei moet Hy jou geloof toets. Daar is verskeie wyses waarop Hy jou geloof kan toets.

Hy toets om soms deur omstandighede. Ons leef in ‘n gebroke wêreld waarin die duiwel keer op keer probeer om ons verhouding met God te beïnvloed. Dis binne die moeilike omstandighede dat God ons help en ons geloof toets.

God toets ons deur opdragte. Soms gee Hy vir ons ook ‘n opdrag soos vir Abraham, Moses en Jona. Dit is nie aldag maklike opdragte nie, dit vra dan dat ons God moet vertrou. Binne die opdrag wil Hy jou spesifiek toets. Moet dan nie jou ore uitleen aan die wêreld nie. Vertrou God binne die proses. Hou jou oë gerig op Hom.

God toets ons deur ons Finansies. God maak jou ‘n rentmeester en verwag dat dit wat Hy jou gee goed bestuur moet word. Hy vra dat jy Hom vertrou met jou finansies. Hy sal genoeg gee en vra dat jy eerlik daarmee moet omgaan want as Hy jou nie met die aardse kan vertrou nie, hoe kan Hy jou ooit met die hemelse skatte vertrou.

God toets ons op ‘n daaglikse basies. Die rede daarvoor word mooi in die volgende teksgedeeltes deurgegee.

Jak 1:2-3 My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard.

1 Pt 1:6-7 Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle ‘n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus.


 

Geloofsoffer

Dit is weer tyd vir ons jaarlikse Geloofsoffer-projek. Dis ‘n projek waarin ons die Here ten volle vertrou om te voorsien in die gemeente se finansiële behoeftes. In 2017 het die Here ons geseën met meer as wat ons verwag het.

Vir 2018 vertrou ons die Here om R800,000 in te samel. Ons sal weereens ‘n persentasie aan behoeftige persone / instansies gee. Vir ons begroting om te klop moet ons ‘n minimum van R400,000 insamel.

Maak hierdie ‘n persoonlike gebedsaak tussen jou en die Here. Vertrou dat die Here jou seën sodat jy weer ‘n seën vir ander kan wees.

Koeverte is by die kerk se deure beskikbaar. Saam met die koevert is daar ‘n begeleidende brief met al die inligting daarop.

Besie dankie vir jou gehoorsaamheid. Mag die Here ‘n wonderlike geloofsreis saam met jou stap en mag jy Sy grootheid, almag en guns beleef.

 

Groete & seënwense,

Jean & Louis


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.