10 Oktober 2018


Hierdie week se Boodskap

Hierdie week se Boodskap

Teks: Palm 63

Boodskap: Daar is ‘n groot verskil om na ‘n CD van ‘n sanger te luister en ‘n lewendige vertoning te gaan bywoon. Wanneer ‘n mens na ‘n CD luister is dit baie meganies. Die liedjie klink elke keer presies dieselfde en daar is geen interaksie met die sanger nie. Die CD kan in die agtergrond speel en jy neem nie noodwendig behoorlik notisie van die liedjies nie. By ‘n lewendige vertoning is daar net ‘n ander atmosfeer. Daar vind ook interaksie plaas tussen die sanger en die gehoor. Die liedjies klink ook nie elke keer dieselfde nie omrede dit ‘n lewendige vertoning is.

In Psalm 63 vind ons ‘n gebed van Dawid. ‘n Gebed wat hy bid terwyl die gebeure van 2 Samuel 15-18 waarskynlik afspeel. Dawid is op ‘n uidagende plek van sy lewe. Uit hierdie gebed van Dawid is dit duidelik dat hy in ‘n lewende verhouding met die Here staan. Sy gebed is nie maar soos ‘n CD wat gespeel word en elke keer dieselfde klink nie. Daar vind interaksie plaas tussen hom en God in hierdie gebed.

Dawid doen onder andere 4 dinge in hierdie gebed: Hy kyk eers na binne. Hy doen introspeksie. Hy kyk of sy lewe nog in lyn is met God. Hy erken en besef sy behoefte aan God en God se nabyheid. Dan kyk hy op. Hy soek sy hulp by God. Hy soek nie sy hulp in sy eie vermoeëns nie. Dan kyk hy terug. Hy dink na oor hoe God altyd daar was vir hom in die verlede en altyd uitkoms gegee het. Dit gee vir hom moed. En dan kyk hy vorentoe en sien dan kans vir wat voorlê omdat sy verhouding met God gesond is.
Hoe lyk jou geestelike lewe? Hoe lyk jou gebedslewe? Is dit soos ‘n CD wat oor en oor speel en dieselfde klink en daar nie werklik interaksie is nie? Of het jy soos Dawid ‘n lewendige verhouding met die Here waar daar werklik interaksie plaasvind?

Kom ons kies vandag weer opnuut om in lewende verhouding met God te leef.

Gebed: Hemelse Vader, help my om mooi na te dink oor my eie geestelike lewe. Help my om daarteen te waak dat my geestelike lewe nie maar net iets meganies word nie. Help my deur U Gees dat ek my verhouding met U lewend sal hou. Amen: Palm 63

Jeugbediening

 

Onthou die volgende datums!

 

 

Vleisfees: 2 November 2018

Dis reg, ons hou hierdie jaar weer ‘n Vleisfees!

 

Wil jy ook graag betrokke wees by hierdie wonderlike geleentheid? Op ons webblad is ‘n vorm wat jy kan aflaai om aan te toon hoe en waar jy betrokke kan raak.

Klik hier om die vorm af te laai

Groete & seënwense,

Jean & Louis


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.