10 Mei 2017


Ons vertrou jy geniet ook die heerlike herfsdae waarmee ons hier in die Laeveld bederf word.  As ons die weervoorspellers kan glo, wil dit lyk of die winter ons hier oor die naweek gaan bekruip!

Koud of warm, kom laat ons, ons lig en liefde soos ‘n soet geur deur die wêreld heen versprei!

 


BOODSKAP VIR DIE WEEK

Teks: Matteus 5:13-16

Tema: Sout en Lig

Boodskap: Hierdie uitspraak van Jesus is deel van die Bergrede en dit is van Jesus se belangrikste uitsprake. In hierdie gedeelte leer Hy sy dissipels om ‘n verskil in die wêreld te maak. Hy gee hulle die opdrag: “Wees sout vir die aarde”. Hierdie woorde suggereer dus dat daar fout is met die wêreld waarin hulle gewoon het en dan ook waarin ons woon. Die samelewing van destyds en vandag was en is gekenmerk deur korrupsie en baie sosiale euwels asook ‘n afwesigheid van God. Jesus sê aan sy dissipels en ons om sout te gaan wees. Sout maak natuurlik ‘n verskil as dit in kontak met voedsel kom. Dit gee smaak en kan selfs verrotting teenwerk. My en jou identiteit as gelowiges is ook in die “sout wees”. Jy is dus in staat om deur die krag van die Heilige Gees (Hand. 1:8) ‘n verskil in die wêreld te gaan maak. Jy is ‘n gestuurde om die samelewing te beïnvloed en nie dat die samelewing jou beïnvloed nie. Onthou sout se werking is stil en stelselmatig.

Aan die ander kant sê Jesus ook dat ek en jy lig moet wees. Ons moet Hom reflekteer in hierdie wêreld. Die getuienis van lig wees is effens anders as sout wees. Ja, beide maak ‘n impak en verskil in die samelewing, maar lig is meer wanneer jy met jou woorde getuig oor God se grootheid en almag en wie Hy is en wat Hy verrig in jou lewe.

Ek en jy mag nie stop om sout en lig te wees nie. Ons moet getuig deur ons lewe. Besluit sommer vandag dat jy weer, daar waar jy jouself bevind, sal getuig deur word en daad. Mag Christus die eer kry deur jou lewe.

Gebed: Here help my asseblief om sout en lig vir die wêreld te wees. Amen

 


Eredienste

Sondag 14 Mei

  • 08:30 – Oggenddiens – Ds Carel Pienaar
  • 18:00 – Koinonia byeenkoms

 


Ds Carel Pienaar – Afskeidspreek

Ons nooi almal uit na ds. Carel Pienaar se afskeidspreek op Sondag 14 Mei om 08:30. Daar sal ook ‘n funksie na die tyd in die kerksaal wees.

 


Vleisfees

Dagboek 1 en 2 September sommer nou!

Moenie uitstel om produkte vir die fees te begin maak nie.  Die koordineerders se name en kontaknommers sal eersdaags deurgegee word.  Kom ons begin die jaar vroegtydig!  Verlede jaar het 500 gemeentelede gehelp – kom ons verdubbel dit!

Indien jy enige idees, insette, voorstelle, ens. het rakende die Vleisfees, kontak asb. vir Dr Jean Strydom of Fransien Taljaard.

 


Hemelvaartdiens

‘n Hemelvaartdiens word op Donderdag 25 Mei om 18:30 vanuit ons gemeente aangebied.

 


 


Junior Kinderbediening

Die Kinderkamp is nou net om die draai!  Die inskrywingsvorms is by die kerkkantoor beskikbaar en is ook aan die kinders uitgedeel.  Dit is ook op die Facebookblad geplaas. Moenie hierdie wonderlike geleentheid misloop nie!

 


Junior Juventas

Vir ALLE Laerskoolkinders!

Elke Donderdag vanaf 18:30 tot 20:00.

Kom kuier en speel saam terwyl ons meer van die Here leer.

 


Huis Betlehem is opsoek na Huisouers

Het jy ‘n passie vir die versorging van kinders? Beskik jy oor ‘n rybewys?

Meer besonderhede rakende die pos:

  • Verkieslik ‘ n ouerpaar sonder afhanklike kinders met ‘ n bestuurslisensie.
  • PDP
  • Vorige ondervinding met kinders.
  • Registrasie as jeug-en kinderwerker sal tot voordeel wees.
  • Tussen 35 en 58 jaar met Christelike waardes.

Vir meer besonderhede kontak Mariaan Lourens by 079 490 5095 of stuur ‘n epos na betlehem@vodamail.co.za

Jy kan ook jou volledige CV stuur na bostaande epos adres.

Aansoeke sluit 18 Mei 2017

 


Piet Smit

Mpumalanga Frail Care bied aan…

Die geliefde Piet Smit!

Wanneer?: Vrydag 26 Mei om 10:00
Koste: Slegs R100 per persoon
Waar?: Hervormde Kerk, Belladonna Straat

Kaartjies beskikbaar by NG Suid Kerkkantoor.

 

 


“Lief-like” Katjies

 

Groete & seënwense,

Jean & Louis


 

Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.