Boodskap vir die week

Boodskap:  In die Christelike lewe is daar verskillende dissiplines wat ons op ‘n plek bring waar die Heilige Gees ons kan verander om meer soos Jesus te word. Daar is gebed, Bybellees, vas, mediteer oor die Skrif, diensbaarheid, alleentyd en nog vele meer. Van al hierdie is die belangrikste Bybellees. Die rede hoekom ons onfiks in ons geestelike lewe is, is omdat ons nie oefen om Bybel te lees nie. Geen ander geestelike dissipline het so groot invloed op ons morele en sosiale gewoontes nie. Bybel lees is anders as ander boeke. Die Bybel is lewend, dit is die plek waar ons meer van God leer, ons ontmoet Hom binne die blaaie van die Bybel. Die Heilige Gees maak dat die woorde van die Bybel “lewend” word. In die Bybel ontmoet ons God en ontwikkel ons verhouding met Hom. Daarom is dit so belangrik om die Bybel self te lees en nie staat te maak op iemand anders se tweedehandse inligting nie. Hoe meer jy die Bybel lees, hoe meer sal jy geestelik groei en sal jy ook leer om God te vertrou met jou lewe.

In ons teks lees ons hoe Johannes die boek moet opeet en dan ook dit gaan verkondig. Ons weet ook dat Esegiël en Jeremia dit ook moes doen. In 2 Tim 3:14-17 skryf Paulus aan Timoteus die volgende: Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.

Vanuit die gedeelte kan ons die belangrikheid van die Woord sien. Die Bybel is lewend en kragtig. Die Bybel het krag om jou lewe te verander, om jou daarop te wys wat verkeerd en wat sonde is, maar dit wys jou ook hoe om verkeerdhede reg te stel. Begin sommer vandag om die Woord weer prioriteit in jou lewe te maak. “Eet” die Woord, laat dit jou verander en gaan verkondig die Woord aan elkeen

Gebed: Vader dankie dat ek U kan leer ken vanuit die Woord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groete & seënwense,

 

Jean, Louis & Gerrit