Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Uitdagende omstandighede? Jesus bid vir jou!

Skriflesing: Johannes 17:6-19

Boodskap:  Ons leef binne uitdagende omstandighede.

Jesus sê in Joh. 16:33 baie duidelik dat ons dit nie aldag maklik sal hê nie. Hy gee egter die wonderlike troos dat ons verbondenheid aan Hom veroorsaak dat ons nie kop onderste bo hoef te lewe nie. Hy het reeds namens ons die oorwinning behaal. Die gedagte moet jou vrede in jou gemoed bring. Die ander troos vanuit ons teks is dat Jesus spesiaal vir jou bid. Ja, Hy bid vir Sy kinders. Jou naam is op Sy lippe. Jou naam word genoem in die gesprek tussen Hom en die Vader. Wat ‘n wonderlike wete!

Hoekom bid Jesus vir jou?

  • Eenvoudig omdat jy nog in hierdie wêreld agterbly. Jy moet al die uitdagings soos versoekinge ens. trotseer.
  • Hy bid ook vir jou spesifieke bewaring in die naam van Jesus Christus, die een wat die oorwinning behaal het.
  • Hy bid ook vir jou omdat jy nie tot hierdie wêreld behoort nie, dus is dit nie jou tuiste nie. Hy weet dat die wêreld jou haat, daarom het jy spesiale beskerming nodig.
  • Hy bid ook dat jy toegewy sal wees deur die waarheid. In die Grieks bid Hy dat jy geheilig sal word in die waarheid (Woord / Bybel). Hy bid dus dat die Bybel ‘n groot veranderingsrol in jou lewe sal speel. Dat dit deur die werking van die Heilige Gees veroorsaak dat jy toegewys sal wees en nie in dwaalleer sal verval nie.
  • Hy bid ook dat jy Sy blydskap in al sy volheid sal ervaar. Die tipe blydskap wat jy tot oorlopens toe moet ervaar kom van binne, vanuit jou verhouding met Hom en nie vanuit uiterlike dinge en omstandighede nie. Hy is die brons van die blydskap wat jy nie ervaar, daarom dat die vrug van die Gees ook blydskap is.
  • Laastens bid Jesus vir jou omdat Hy jou uitstuur in die wêreld om Sy getuie te wees. Deur jou getuienis, verheerlik jy Hom.

Mag die wete dat Jesus vir jou bid ‘n verskil maak in jou lewe, mag dit vir jou vrede en hoop bring.

Gebed: Jesus baie dankie dat my naam op U lippe en in U gedagtes is. Dankie dat U vir my bid. Amen

 

 Volledige Bybelstudiegids oor die reeks uit Joh. 17: https://ngnelspruitsuid.co.za/

 

Eredienste

 Vanaf Sondag is daar 2 eredienste per Sondag waarvoor daar bespreking nodig is.

 

 Knie-Aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, ook vir diegene wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.

  • Hugo Hamilton
  • Leon Steenkamp

 

 

 

 

Beste wense vir die res van die week!

Vriendelike groete,
Jean, Louis en Gerrit