Hierdie week se Boodskap

Tema: Geloof, hoop en liefde

Teks: 1 Korintiërs 13:13 en Romeine 5:1-11

Boodskap:

Volgens Paulus is Geloof, hoop en liefde van die belangrikste aspekte van Christen wees.  Die drie is ook hier op aarde nie werklik losmaakbaar van mekaar nie. Die drie behoort vervleg met mekaar te wees in elke kind van God se lewens.

Hierdie drie is dan ook die basiese kenmerke van ware kind van God wees.

Ek kan byvoorbeeld kind van God wees sonder dat ek my gawes ten volle benut.  Dit maak my ‘n ongehoorsame kind, maar ek is steeds sy kind.  Maar as ek nie Geloof, Hoop en liefde, soos God dit bedoel het, uitleef nie, kan ek beswaarlik na myself as kind van God verwys.

Geloof sonder liefde is Wetties. Dit is wat die probleem van die Farisieërs was. Hulle het hulle geloof uitgeleef sonder enige mate van liefde. Omdat hulle geloof liefdeloos was, het dit ook die hoop doodgedruk. Hulle geloof was maar net ‘n kop-ding gewees. ‘n Kognitiewe beoefening van hulle Godsdiens.

Hoop sonder liefde is Selfgesentreerd. Hoop, sonder liefde gaan net oor jouself. Dan fokus jy net op jou eie behoeftes en op alles wat jy nodig het sonder om ander in ag te neem. Dink maar net aan die Dissipels wat met mekaar gestry het oor wie die belangrikste is. Hulle het elkeen gehoop dat hy die belangrikste is. As hulle Hoop met liefde gevul was, dan sou hulle anders daarna gekyk het. Dieselfde gebeur baie maklik in vandag se tyd met ons.

Geloof sonder hoop is dood. As jou geloof nie vir jou hoop bring nie, dan is dit ‘n sinnelose geloof. ‘n Geloof wat jou nêrens gaan bring nie. Ware geloof bring tog Hoop. Hoop vir die toekoms maar ook hoop vir hier en nou. Dis juis hierdie hoop wat maak dat jy in alle omstandighede aan God vasgryp. Dis wat jou op ‘n noue manier aan God verbind.

Liefde sonder Geloof en/of hoop is suiwer humanisties. Om simpatie/empatie te hê vir ‘n bepaalde verdienstelike saak of behoeftige groep, maak nie noodwendig van jou ‘n kind van God nie. Jy moet waarlik in God en in Jesus Christus se verlossingswerk glo en daarop hoop.   Liefde kan humanisties van aard wees.  

Paulus kom leer ons dat ‘n ware Christen erns maak met Geloof, Hoop en Liefde en dit dan ook uitleef hier op aarde.

 

Gebed 
Hemelse Vader, help my om onder leiding van U Gees selfondersoek te doen. Om my eie Geloofslewe te ondersoek en weer opnuut te kies om Geloof, Hoop en Liefde die regte plek in my totale menswees te gee. Dankie Jesus Christus dat U dit vir ons moontlik gemaak het.
Amen

Klik hier om na ‘n opname van die preek te luister 

 

Daniël Konferensie 2019

NG Nelspruit Suid

 

 

Wat is ‘n Daniël Konferensie?
 • Konferensie waar MANS die geleentheid kry om oor MAN-dinge te gesels
 • Konferensie waar MANS bemagtig word vir hulle rol as pa en hoof van die huis
Waaroor gaan ons gesels?
 • Verhouding tussen pa en seun
 • Jou geloofslewe
 • Jou rol as man in die huwelik
 • Jou rol as pa
 • Vergifnis
 • Vryspraak
 • Dinge waarmee manne sukkel, onder andere:
  • Humeur
  • Teleurstellings
Ons verwag van ons mans om:
 • Die priester van die huis te wees.
 • ‘n Rolmodel te wees vir ons en ons kinders.
 • Ons te beskerm.
 • Ons te lei en raad te gee.
 • Om finansieel te voorsien.
Hulle reaksie:
HOE MOET EK DIT REGKRY??
Die druk neem toe en die ondersteuning word al hoe minder. By die Daniël Konferensie word jy bemagtig – jy kry die “tools” om aan al hierdie vereistes te voldoen.
Jy kry die geleentheid:
 • Om met ander mans te gesels wat dieselfde “probleme” ondervind.
 • Om met al jou “probleme” na God toe te gaan en dit voor sy voete neer te lê.
 • Om met nuwe krag en ywer terug te gaan huis toe om ook daar ‘n verskil te maak.
 • Om jou rol as man en pa te vervul.
Wat behels ‘n Daniël Konferensie?
Sessies word gehou:
 • Vrydagaand: 18:00 – 21:00
 • Saterdagoggend: 08:00 – 15:00
 • Lofprysing
 • Aanbidding
 • Besprekings
 • Tyd vir gebed
Wie is die sprekers?
Braam Grobbelaar van Moreletapark. Hy het al meer as 26 000 mans by Daniël konferensies toegespreek.
Ander sprekers: Johan Claassen & Piet Albertyn
Net weer…
Datum: 12 -14 April 2019
Tyd: Vrydag 18:00; Saterdag 08:00
Plek: NG Nelspruit-Suid – 93 Ehmke Str.
Prys: R100 per persoon
Bespreek by:
NG Nelspruit-Suid Kerkkantoor
Tel: 013 744 1925
Faks: 013 744 0543
Email: ngnelspruitsuid@telkomsa.net

Jy MAG dit nie misloop nie!