Hierdie week se boodskap

 

 

Tema: Tamheid

Teks: Verskeie

Boodskap:  Die lewe eis sy tol op mense. Ons leef in uitdagende tye. Al hoe meer mense raak geestelik, emosioneel en fisies uitgeput. Mense het ook ‘n tekort aan hoop het. Dit veroorsaak ‘n toestand van tamheid.

Die vraag is hoe hanteer die wêreld tamheid? Die wêreld het nie tyd vir mense wat tam is nie. Die wêreld verwag dat jy selfversekerd, suksesvol, fiks en gesond moet wees. Die wêreld verwag van jou om in die “vinnige baan” te beweeg. Die wêreld stoot sulke mense eenkant toe. Ons voel dit aan ons eie lywe dat as ons tam is, die wêreld jou nie meer as nodig ag nie.

‘n Ander vraag is hoe hanteer God tamheid? Hy besef dis die gevolg van ‘n stukkende wêreld. God sien dit as ‘n geleentheid om nader aan Hom te beweeg. Hy stoot jou nie weg nie, maar sien dit as ‘n geleentheid om jou lewe weer in orde te kry.

Die belangrikste is om te erken dat jy moet erken dat jy broos is. Paulus skryf dat ons kleipotte is wat maklik breek en dat ons eintlik maar onsself in ‘n tentwoning bevind. Voorts is ek en jy blootgestel aan verskeie versoekinge. Daarom kan ons aansluit by Psalm 121 wat daarop wys dat God die een is wat ons te hulp snel. As ons tot Hom nader sal Hy tot ons nader.

Een van die mooiste beloftes wat jy in jou tamheid kan neem is Jesaja 40:28-30. Jesus sluit daarby aan as Hy ‘n uitnodiging aan mense rig in Matt. 11:28 “Kom na My toe almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee”.

Neem hierdie twee beloftes en kom sit by God se voete en laat toe dat Hy weer die middelpunt van jou lewe word. Leef vanuit Hom. Laat toe dat Hy jou persoonlik herstel.

Gebed: Here, dankie dat ek altyd na U toe gaan in my toestand van tamheid. Amen

Vir volledige video boodskap, klik hier

Vrae vir nadenke:

 • Wat is jou definisie van tamheid?
 • Wat dink jy is die oorsaak van tamheid in vandag se tyd?
 • Hoe sien die wêreld iemand wat tam is?
 • Watter verskil kan ‘n God-gesentreerde lewe maak in jou toestand van tamheid?
 • Lees Ps. 121. Watter waarde het hierdie Psalm vir iemand wat tam is?
 • Watter waarde het Heb. 12:1-2 vir iemand wat tam is?
 • Lees die belofte in Jes. 40:28-30. Gesels hieroor in die lig van tamheid
 • Lees ook Matt. 11:28 en 2 Kor. 12:9. Watter verskil kan hierdie verse in jou lewe maak?
 • Watter raad sal jy vir iemand wat tam is kan gee?

 

 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat tuis herstel na operasies, tans in die hospitaal is, die wat steeds behandeling kry vir kanker en dan ook hulle wat tans ongesteld is.
 • Hugo Hamilton
 • Sheila Kellerman
 • Marietjie Craigg
 • Joe Meyer
 • Koot van Staden
 • Lidmate wat tans Covid het en ook vir die wat familie het wat tans Covid het.

Medelye word betoon met:

 • Willy Wilken na die afsterwe van sy suster.

Pulled Pork Bun Projek

Die Pulled Pork Buns is soos altyd, ‘n wenner. Weens die buitengewonde aanvraag, word daar nou meer gemaak. Bestellings sluit Donderdag 12:00.

Dankie aan almal wat reeds bestel het of ‘n donasie gegee het!

Navrae kontak dr. Jean (0835724886). Baie dankie vir jou ondersteuning.

 

 

 

 

 

 

Beste wense vir die res van die week!

  Vriendelike groete,
  Jean, Louis en Gerrit