1 Augustus 2018


Boodskap vir die week

Tema: Beleef God in ‘n stukkende wêreld en gebroke menswees

Teks: 2 Korintiërs 12:1-10 en Lukas 10:25-37

Boodskap

Almal van ons ken sekerlik die frustrasie as ‘n doring in jou hand of voet gesteek het en jy kry dit nie uit nie. Soms is die doring te diep of dalk sien jy hom nie raak nie. So doring belemmer baie keer ons optimale funksionering en as die doring erg genoeg pla, steel dit die meeste van ons aandag en fokus. Paulus gebruik hierdie beeld om iets van sy eie situasie te beskryf. Iets van sy eie stukkend wees wat maklik hom kon verhinder het om sy volle potensiaal te bereik. Mens kan so gefokus raak op dit wat sleg is in ons lewens, ons eie stukkend wees, dat ons nie behoorlik leef nie.

Gelukkig kies Paulus om God binne in sy stukkend wees raak te sien en te besef dat God se krag juis te voorskyn kom wanneer hy swak is en nie op sy eie sterk wees en heel wees staat maak nie. Paulus besef dat wanneer jy jou eie swakheid, jou eie stukkend wees erken en nie dit die heeltyd weg wens nie, dan kan jy God begin beleef. Dan kan God jou begin gebruik om juis ook ‘n verskil in die stukkende wêreld om jou te maak.

As ons egter hoogmoedig is en maskers op sit en maak asof ons glad nie ook ‘n stuk gebrokenheid in ons saam dra nie, dan raak ons soos die Priester en die Leviet wat verby die gebrokenheid van hierdie wêreld loop. Dan raak ons blind vir die stukkende mense om ons. God roep ons om vanuit ons eie stukkend wees, instrumente in Sy hand te wees wat ‘n verskil maak in die stukkende mense om ons. God roep ons om Hom te beleef in ‘n stukkende wêreld vanuit ons eie gebroke menswees.

Die Chinese het ‘n wonderlike gebruik wat Kintsukoroi genoem word.  Hulle gooi nie die gebreekte kleiware weg nie, maar maak dit reg met goud en soms met silwer. Hulle doen dit sodat die gebreekte item mooier kan lyk as wat hy gelyk het voordat hy gebreek het.
Dit is presies wat God vir jou en my kom doen. Hy maak ons stukkend wees reg met net die beste. Hy verwag van ons om ook net ons beste te gee wanneer ons met ander se stukkend wees besig is.

Gebed:
Hemelse Vader, dankie dat U my lief het met al my gebrokenheid en al my stukkend wees. Dankie Jesus Christus dat U gekom het sodat ons God in ons stukkend wees kan beleef. Dankie Heilige Gees dat U my wys hoe om ander te help wat gebroke en stukkend is. Amen

 

 

 

 

Versoek om bystand: Huis Betlehem

Ons het die volgende skrywe van Huis Betlehem ontvang:

Ons versorg tans 6 kinders in Nelspruit huis en 4 in Witrivier, van hierdie kinders is daar 5 wat kleuterskool toe moet gaan en 3 moet volgens hul ouderdom reeds in graad R wees. Al 3 die kinders se ontwikkeling is nie op standard nie en dus is dit regtig belangrik dat hulle Kleuterskool moet bywoon. Die Kleuterskole staan onafhanklik van die skole en dus is daar fooie wat moet betaal word – dit wissel tussen ‘n R1000 en amper R2000-00 per kind per maand. Van hierdie kinders gaan langtermyn by ons wees en dit kan ook wees dat hul teen die einde van die jaar nie skoolgereed is nie.

Huis Betlehem benodig maandelikse fooie om 2 kleuters in Nelspruit se kleuterskoolfooie te betaal. Beide die kinders is veronderstel om in graad R te wees en van die Kleuterskole kan help en het al selfs hul fooie verminder, maar hulle kan slegs geplaas word as ons borge vir julle het.

Kan jy dalk hier ‘n bydrae maak?

 

Seniorbediening

Dinsdae-kuier

Ons herinner alle seniors van alle ouderdomme om deel te word van die Dinsdagoggende kuier wat om 10:00 tot 12:00 in die konsistorie plaasvind. Ons brei, hekel, maak mooi goedjies en kuier heerlik saam. Ons kan ook reël vir vervoer as u nie self tot by die kerk kan kom nie.

Hierdie week se kuier was daar gebrei, gehekel, lief en leed gedeel en heerlik saamgekuier. Kom ontspan met ‘n koppie tee, kom ruil resepte en patrone uit, kom met idees en baie geesdrif!

Indien jy wil betrokke raak by die seniorbediening, kontak Susan van Huyssteen by 084 964 2847.

 

 

 

Verjaarsdae

Baie geluk aan tannie Sarie Engelbrecht wat 92 geword het op 5 Julie en tannie Betsie de Klerk wat 84 geword het op 24 Julie.

 

Gemeentekamp 14 – 16 September!

 

 

Jeugbediening

Daar sal hierdie week nie bybelskool (Invia) vir die tieners wees nie, maar die gebruiklike Juventas byeenkoms vind wel plaas.
Jeugbediening kuier!
Ons nooi ALMAL wat betrokke is by die Kinder- en Jeugbediening van die gemeente om eerskomende Vrydagaand saam te kom braai by die kerk. Dit is in die vorm van ‘n Bring en Braai. Kom kuier heerlik saam en kom ontmoet die eerste kandidaat en sy gesin wat aansoek gedoen het vir ons Jeugpos.
Vure sal verskaf word.
Ons begin 18:00.

Groete & seënwense,

Jean & Louis


Skielik iets onthou om te vra, te reël?

Kontak ons per epos:

Kerkkantoor, Jean, Louis.