Tema: Dankbaarheid vir nuwe lewe!

Boodskap: 

Van al die maniere om God te aanbid word dankbaarheid die meeste misgekyk. As ek en jy dit kan regkry om met dankbaarheid te leef, verander dit die wêreld vir ons. Ons begin verby die dinge kyk wat die lewe vir ons moeilik maak en sien ons die seën wat ons het raak. Ons kyk verby die donker wolke en begin die silwer randjie raaksien.

Dankbaarheid word ‘n realiteit in ons lewe as ons besef dat alles wat ons het ‘n geskenk van God is. Dankbaarheid is egter nie net ‘n emosie nie, maar gaan altyd oor tot aksie. Paulus sien dankbaarheid as ‘n opdrag wat gelowiges moet leef. “Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag” (1Tessalonisense 5:18) skryf Paulus.

Om met dankbaarheid te leef verander my lewe, dit leer my anders kyk, anders dink en anders optree.

Elkeen van ons is veronderstel om dankbaar te wees vir die nuwe lewe wat ons in Jesus Christus ontvang het. Ek en jy kan dankbaar wees vir die feit dat Jesus reeds vir my gesterf het toe ek ‘n sondaar was. Dit beteken dat die dag toe ek tot bekering gekom het ek nie hoef te gesterf het vit my sondes nie.

Die tweede ding waaroor ons dankbaar kan wees is dat ek onmiddellik vrygespreek is toe ek tot bekering gekom het. Nou kan ek leef vanuit my vryspraak wat ek gratis ontvang het.

Die derde ding waarvoor ons dankbaar kan wees is ons nuwe identiteit in Christus. Dit maak dat ek anders leef en dink.

Die laaste aspek is die feit dat ek nou ook saam met Christus ‘n ewige hemelse tuiste het. Dit laat my leef met dankbaarheid.

Jou dankbaarheid teenoor jou nuwe lewe in Christus kom na vore in die mate waarin jy jou nuwe ewe leef

Kyk gerus na die volledige videoboodskap by  https://www.youtube.com/watch?v=-E-g1LXGhbQ

Gebed: Vader baie dankie vir ‘n nuwe lewe. Help my om my dankbaarheid teenoor U altyd en in alle omstandighede uit te leef.

Verdere nadenke:

1. Waarvoor is jy dankbaar vandag?

2. Dink jy jou lewe is ‘n ware refleksie van die nuwe lewe wat jy in Christus ontvang het?

3. Hoekom dink jy is dit nodig dat dankbaarheid tot dade moet oorgaan en nie net ‘n emosie kan bly nie?

4. Paulus maak dit duidelik dat ons dankbaar moet wees

      a. 1 Tess. 5:18

      b. Kol. 2:6-7

      c. Kol. 3:15

5. Ons moet dankbaar wees vir die nuwe lewe wat ons in Christus ontvang het. Kom ons kyk saam      na sekere aspekte waaroor ons dankbaar moet wees vir hierdie nuwe lewe. Hoe kan jy jou dankbaarheid teenoor elkeen van hierdie aspekte uitleef?

    a.  Jesus het vir jou reeds gesterf toe jy ‘n sondaar was

           i. Rom. 5:8

          ii. Kol. 2:14

   b. Toe jy Jesus as Verlosser aanneem het jou status onmiddellik verander. Jy is ‘n vrygespreekte /         geregverdigde.

          i. Heb. 9:12

         ii. Kol. 2:13

        iii. Ps. 103:12

  c. Jy het ook ‘n nuwe identiteit gekry

         i. Rom. 6:11

        ii. 2 Kor. 5:17

       iii. Titus 2:14

d. Jou lewe het nou ‘n nuwe eindbestemming

       i. Joh. 14:1-3

      ii. 1 Pet. 1:4-7

6. Gaan lees Lukas 19, die verhaal van Saggeus en sien raak hoe sy lewe verander het en hoe hy sy      dankbaarheid vir sy nuwe lewe prakties gaan uitleef het.

 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat ongesteld is, herstel na operasies of tans in die hospitaal is:  

Marie Pretorius

Homer Neethling  

Magda Meyer

Lettie Minnie

Johan Fourie

Helette pretorius

Bid asb ook vir lidmate wat siek is. 

Mag elkeen, elke dag daarbaar leef.

Vriendelike groete,

Jean, Louis en Gerrit