Tema:  Ons en God se missie

Teks: Skriflesing vanuit Handelinge 2:42-47

Verlossing in Jesus moet gesien word as die begin van ‘n lewenslange reis en nie ‘n eindbestemming nie. Hoe meer ons betrokke raak in en met dissipels-maak, hoe meer helder sal ons die verskil sien tussen iemand wat net ‘n kerklike verbruiker is en iemand wat ‘n dissipels is.

Vir Sommige mense is die kerk niks meer as ’n spirituele bomskuiling nie – ’n plek om weg te kruip wanneer dit swaar gaan, maar sodra die bomme nie meer val nie dan keer hulle terug na hulle ou lewens. Vir ander is dit ’n geestelike terminaal, waar hulle niks meer doen as maar net om te sit en wag vir die volgende vlug hemel toe nie. Om ware of effektiewe volgelinge van Jesus te wees in ons tyd is dit noodsaaklik vir ons om goed in gelig te wees oor die wêreld waarin ons leef, maar ook om Jesus te ontmoet op Sy terme vir ’n slag en nie ons sin nie. Ons moet al daardie lae en lae van vroomheid wat op Jesus geverf is deur ons kultuur en die kerk deur die eeue afkrap, sodat ons die ware Jesus kan ontmoet. Sodat ons saam met Hom kan loop.

Verbruikers is toeskouers – Dissipels is deelnemers, bydraers, bedienaars. Baie Christene voel êrens in hulle lewe nie goed genoeg om God se koninkryk te bevorder nie. Dit is nie hulle skuld nie. Almal van ons is die byproduk van eeue van Christen tradisies waar dominees al die bedienings verpligte moes doen in afsondering, apart van lidmate van die gemeente. Soos die algemene kerk meer Romeins geword het, het die kloof tussen die preekstoel en die kerkbank ook verbreed.

Die eintlike magnetiese krag van die vroeë kerk as ’n alternatiewe samelewing waar mense God opnuut ontdek het, was waar armes versorg was en mense vir mekaar omgegee het en God se goedheid in die alledaagse dinge kon ervaar. En nie in die mag-sisteme en reëls van die hoogskerklikes nie. Die liefde van Jesus het verlore geraak in die burokrasie.

Jesus het die hele wêreld onderste-bo, van binne-na-buite kom omkeer. Vanaf sy geboorte was Hy in teenstelling gewees. Hy het stroom-op gegaan. Die rol van die klassieke Messias beeld, soos wat die Jode verwag het, het nooit vir Jesus gepas nie.

Hy is die Seun van God en Hy het gekom om vir ons die Vader se hart te wys. Dit is waarom Hy nie geklee was soos die tipiese leier nie, ster of cartoon hero nie. Deur ’n nederige lewe van omgee, gemeenskap, lojaliteit, opregtheid, genade en wysheid, het Jesus gepersonifieer die hart van die Vader se koninkryk, deur te lewe, te praat, te doen en te deel, die taal van God se liefde.

God se oorspronklike ontwerp vir die kerk word gevind in die boek Handelinge. Die boek Handelinge word die Handelinge van die Apostels genoem, want dit vertel van hulle handelinge – dit wat hulle as kerk gedoen het. As daar ooit ‘n kerkplanting, kerkgroei en kerklike evangelisasie plan was, wat gewerk het, dan was dit die een wat gebruik was deur die eerste eeuse kerk. Praat van effektiwiteit. Hierdie kerk het die geskiedenis verander! Hoekom? Want hierdie gelowiges het geweet hoekom hulle bestaan het en wat hulle veronderstel was om te doen en hoe hulle dit moes doen.

Handelinge 2:42-47 wys vir ons vier fundamentele eienskappe van die eerste kerk:

  1. Hulle was ‘n aan biddende gemeente.
  2. Hulle was ‘n evangelisasie gemeente.
  3. Hulle was ‘n lerende gemeente.
  4. Hulle was ‘n liefdevolle gemeente.

Hoekom kom jy kerk toe? Wat is die kerk vir jou? Hoe sal die kerk definieer? Hoe sal jy kerkwees aan iemand verduidelik wat nie weet wat ‘n/die kerk is nie? Hoe jy hierdie vrae gaan beantwoord, gaan bepaal hoekom jy glo, hoe jy glo, en hoe jy jou geloof gaan uitleef.

So ons lees van die eerste gemeente, word dit duidelik dat letterlik alles wat hulle gedoen het gekulmineer in evangelisasie. Om Jesus Christus as Verlosser te verkondig was nie gesien as opsioneel nie. Dit was nooit ‘n taak/opdrag wat uitgedeel wees aan ‘n spesiale komitee/bediening nie. Evangelisasie het spontaan en gereeld plaasgevind soos wat die vroeë gelowiges hulle lewens geleef het. Soos hulle dit gedoen het, het hulle nie net nuuskierigheid opgewek nie, maar ook bewondering en so het hulle ‘n gehoor verdien by ongelowiges. 

‘n Verbruikers kerk kan nie ‘n missionale kerk produseer nie. En tegelykertyd kan ‘n missionale kerk ook nie ‘n verbruikers kerk produseer nie. Ons liefde vir mekaar is ons grootste getuienis aan die wêreld. Dit ondersteun alles wat ons sê en doen. Onthou in Handelinge was al die gelowiges eensgesind. Die respons was dat daar daagliks mense tot die getal verlostes gevoeg was. Mense het Jesus ontdek en hulle lewens oorgegee aan Hom, omdat hulle gesien hoe Christene lief is vir mekaar.

Kyk gerus na die videoboodskap ten einde jou verder te help met die onderwerp: 

https://www.youtube.com/watch?v=A4iovkHeOY0&t=799s

Gebed: Here, mag ons gehoorsaam wees aan U opdrag en U goeie nuus elke dag verkondig in die manier hoe ons leef. Soos wat ons dit doen mag U verheerlik word, en mag mense bely en getuig Jesus is Here. Mag ons U lig, hierdie week helder laat skyn. Amen.

 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat ongesteld is, herstel na operasies of tans in die hospitaal is: 

Cobus Craig Snr 

Homer Neethling

Marie Pretorius 

Bid asb ook vir lidmate wat siek is. 

Program vir die week

Lieschen Odendaal (lidmaat)

Lieschen Odendaal (née Oelofsen) is in Kroonstad in die Vrystaat gebore, maar het in Johannesburg opgegroei. Sy het matrikueer aan die Hoërskool Florida waar sy – na haar studies by NWU, destyds die PUK en POK, haar onderwysloopbaan begin het, naamlik by haar alma mater.

Lieschen en Elbie Odendaal verhuis na hul huwelik na Bethal. Daarna woon hulle ook in Tzaneen en Barberton waar sy by Hoërskool Merensky en Laerskool Barberton onderskeidelik skoolhou.

Hulle verhuis end 1983 na Nelspruit waar sy vir twintig jaar, tot en met haar aftrede, Departementshoof Tale by Laerskool Nelspruit was.

Sy is die tweede oudste van vyf kinders wat almal nog leef. Hulle is so bevoorreg dat hulle nog dikwels saam vakansie hou en saam tyd spandeer.

Na ‘n paar jaar in die motorhandel het Elbie Elmadré-kafee gekoop. In daardie tyd het hy Elmadré-vulstasie laat bou en tot groot sukses uitgebou. Hy het Lieschen in 2013 ontval.

Lieschen het vier dogters: Elza, onderwyseres op Carolina waar haar man die skoolhoof is, Lourené, wat saam met haar man die besigheid, Windovert, hier in Nelspruit bedryf. Christine-hulle woon in Durban waar hulle drie winkels besit. Die jongste is Lieschen (bietjie kort geraak aan meisiename!). Sy is die finansiële bestuurder van Limpopo Sitrus. Hulle woon op Vivo waar haar man bestuurder is van Vlieland, een van die grootste aartappelplase in Limpopo. Lieschen het elf kleinkinders waarvan een net na sy matriekjaar na ‘n kort, maar ernstige siekbed, hulle ontval het. Sy het ook nou twee agterkeinkinders, twee seuntjies. Hulle is die groot vreugde haar lewe! Haar nageslag (met al die “byvoegsels”) tel reeds meer as vyf-en-twintig. En almal maak seker dat Ouma(grootjie) nie ‘n vervelige dag beleef nie.

Lieschen is sedert hulle in Nelspruit kom woon het, deel van die Elim-omgeegroep wat reeds sedert die 70-jare in NG Suid gemeente bestaan. Vanaf 2008 tree sy as sameroeper op. Die groepie se getalle het egter baie afgeneem a.g.v. ouderdom, siekte, dood en verhuising. Soveel so dat die groepie se voortbestaan in die weegskaal is. Dié wat kan, kuier steeds elke tweede maand saam en ondersteun mekaar in alle opsigte. Enigeen is meer as welkom!

Om te reis, is Lieschen se groot vreugde en passie. Sy het pas vanaf Skotland teruggekeer wat sy saam met haar suster wat in Wallis woon, besoek het. Sy het nou dertig verskillende lande op haar kerfstok. Hartseer dat dit dalk die laaste keer sal wees, want reis raak moeiliker soos wat die jare aanstap.

Lieschen getuig: “Ek kan met nederigheid sê dat as dit nie was vir my geloof en die Here se krag wat ‘n groot werklikheid in my lewe is nie, daar geleenthede was waarin staande bly maar moeilik sou wees. Gelukkig raak die seer gou vergete in die vreugde wat nog elke dag my deel is. Ek is ook dankbaar-trots dat ek met alle oortuiging kan sê dat elkeen van my geliefde nakomelinge in my belofte deel: ‘Ek en my huis, ons sal die Here dien.’ (Josua 24:15)”

“Wat meer kan ek verlang …!”

 

Mag die Heilige Gees elkeen lei om daagliks God se Missie uit te leef.

Vriendelike groete,

Jean, Louis en Gerrit