Groepe verteenwoordigend in die gemeente

 

Elkeen van ons verskil, sommige wil in omgeegroepe/kleingroepe bymekaar kom. Ander verkies om eerder in ‘n formele Bybelstudiegroep te vergader. Dan is daar lidmate wat graag by een of ander belangegroep wil inskakel en op die wyse hulle geloof uitleef en toegerus word. Binne Nelspruit-Suid is daar verskeie groepe waarby jy kan inskakel en ons nooi jou om by een van hulle in te skakel sodat jy makliker inskakel in die gemeente en terseldetyd toegerus word. Kontak gerus die sameroeper van die groep waarby jy betrokke wil raak.

Bateleur Bybelstudie: Maandae om 10:00 (Dr. Jean Strydom 083 572 4886)

Broodbreek: Woensdae om 06:00 in die konsistorie (Faber vd Westhuizen)

Naomi Kuier Groep: Dinsdae om 10:00 (Susan van Huyssteen  084 964 2847)

Mannegroep: Dinsdae om 18:00 in die Lapa (Johan Kok 084 657 4851)

Woensdag oggend Bybelstudie: Woensdae om 10:00 in die Koinonia sentrum (Dr. Jean Strydom 083 572 4886)

Rubicon Bybelstudie: Donderdae om 10:00 by Rubocon Aftree-oord (Ds. Louis Pienaar 082 878 1743)

Phos Bybelskool: Donderdae om 18:00 in die Lapa (Ds. Gerrit Vosloo 071 859 5175)

Delf in die Woord: Donderdae om 18:00 in die Konsistorie (Faber vd Westhuizen)

Divorce Care: Woensdae om 18:00 – Soos wanneer daar ‘n kursus is (Dr. Jean Strydom 083 572 4886)

Grief Share: Donderdae om 18:00 – Soos wanneer daar ‘n kursus is (Dr. Jean Strydom 083 572 4886)

Bybelkuns: Sommige Saterdae in die Lapa (Marnelle van der Merwe  082 822 1923)

Elim groep vir vroue: Tweede Dinsdag van elke maand in die Lapa (Lieschen Odendaal   082 460 2126)

 

Kleingroepe / Omgeegroepe

Daar is verskeie groepe in die gemeente, maar ons is dringend op soek na nuwe leiers. Kyk gerus na hierdie video

 

 

 

Volg ons op Facebook

Argief…