Wie preek?

Nota:  Hierdie preekrooster bied die beplande preekbeurte tot en met 27 Maart 2022.  Dit mag egter gebeur dat die rooster sonder verdere kennisgewing kan verander weens omstandighede buite ons beheer.  Ons sal nietemin poog om wysigings aan hierdie preekrooster voortdurend by te werk.

 

13 Feb
Ds Gerrit Vosloo – Biddag vir Onderwys

20 Feb
Dr. Jean Strydom

 27 Feb
Ds. Louis Pienaar – Nagmaal (Lydensweke begin)

6 Mrt
Dr. Jean Strydom – Doop

13 Mrt
Ds Louis Pienaar – Doop

20 Mrt
Dr. Jean Strydom

27 Mrt
Ds. Gerrit Vosloo

 

Volg ons op Facebook

Argief…