Dankoffer bydraes

Eerstens wil ons dankie sê aan elkeen wat op hetsy watter wyse ookal, ‘n finansiële bydrae lewer tot die funksionering van die gemeente. Elkeen se bydra maak ‘n reuse verskil in die Koninkryk van God.

Daar is verskeie wyses waarop u as lidmaat op ‘n maandelikse basis u dankoffer kan gee.

  1. U kan ‘n “maandelikse koevert” by die kerk neem en dit daarin plaas. Die koeverte is by elke deur op die blaaie beskikbaar. Plaas u bydrae in die koevert en gooi dit in die kollekte sakkie op ‘n Sondag.
  2. U kan ‘n “EFT” (Elektroniese oorbetaling) doen direk in die kerk se bankrekening. Die rekeningbesonderhede is as volg: ABSA Bank, NG Kerk Nelspruit-Suid, Rek nr: 1070 580 051, Takkode: 334 252
  3. Op die kerkkalender is daar ‘n QR-code wat u kan gebruik vir betalings. Dit is ook by die deure beskikbaar.

                            EREDIENSKOLLEKTE                                                                                                       

           

 

                                               GELOOFSOFFER

 

                                                                     

 

Baie dankie aan elkeen wat maandeliks getrou hul bydraes gee.

 

 

Volg ons op Facebook

Argief…