Dankoffer bydraes

Geen gemeente kan funksioneer sonder fondse nie – dit is ‘n gegewe.  Afgesien van vergoeding van personeel, instandhouding van die perseel en geboue, reik ons gemeente ook uit na waar die nood groot is. Om dit te kan doen, is ons aangewese op gemeentelede wat deur middel van dankoffers ‘n gereelde bydrae kan maak.

Daar is verskeie wyses waarop u as lidmaat op ‘n maandelikse basis u dankoffer kan gee.

  1. U kan ‘n “maandelikse koevert” by die kerk neem en dit daarin plaas. Die koeverte is by elke deur op die blaaie beskikbaar. Plaas u bydrae in die koevert en gooi dit in die kollekte sakkie op ‘n Sondag.
  2. U kan ‘n “EFT” (Elektroniese oorbetaling) doen direk in die kerk se bankrekening. Die rekeningbesonderhede is as volg: ABSA Bank, NG Kerk Nelspruit-Suid, Rek nr: 1070 580 051, Takkode: 334 252
  3. U kan deur middel van ‘n debietorder ‘n bydrae maak. Kontak die kerkkantoor (0137441925) indien u die opsie wil volg.

Baie dankie aan elke lidmaat wat maandeliks getrou hul bydraes gee.

 

 

Volg ons op Facebook

Argief…