kap: Ds Gerrit Vosloo 

Tema: Motiveringsgawes

Teks: Romeine 12:1-8

In die kerk en in gemeentes kry ons verskeidenheid en uiteenlopendheid wat die kerklike omgewing inkleur. Die kerk as liggaam van Christus is kleurvol en kreatief geskep.  Ons as gelowiges is vol van alle kleure, maar elk van hierdie kleure is ‘n geskenk aan die gemeenskap van gelowiges en dit is ‘n geskenk met ‘n doel.

Die doel van uiteenlopende gawes is dat ons saam sal groei tot ‘n volmaakte, gesonde en volwasse liggaam van Christus sodat ons bruikbare instrumente in God se hand kan wees. Hierdie gawes help ons ook om al nader aan Christus en aan mekaar te groei. Hierdie gawes word aan alle gelowiges gegee. Niemand word uitgesluit nie.

Dit is ‘n geestelike noodsaaklikheid dat gelowiges hulle geestelike gawes ontdek en dit gebruik in hulle daaglikse lewens. Ons geloof en godsdiens is kragteloos wanneer ons dit vanuit ons eie krag, wilsbesluit en insig wil doen.

Die gawes van die Heilige Gees was God se krag-toerusting en Sy bonatuurlike werking wat hulle in staat gestel het om herlewing te laat deurbreek. So genadegawes van die Heilige Gees is met ander woorde geestelike werkinge, geskenke en vermoëns wat God uit genade en liefde gee aan elke gelowige om die kerk op te bou, mense nader aan God te trek en Sy koninkryk uit te brei. “As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen, namate hy ‘n genadegawe ontvang het, die ander dien.” – 1 Petrus 4:10

Die doel van die gawes is nie in die eerste plek vir jouself nie, maar ter wille van die groei, toerusting opbou en seën van ander. ‘n Geestelike gawe is ‘n gawe van die Gees en kom nie vanuit ‘n mens self nie. “Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.” – Efesiërs 4:12

Hier in Romeine 12, sê Paulus vir ons dat ons is ‘n liggaam van gelowiges. “Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar” (Romeine 12:4-5).

Met ander woorde die kerk is nie ‘n versameling van mense wat bymekaar drom binne-in ‘n gebou nie. Ons is een Liggaam. Ons behoort aan mekaar. Selfs al moet hierdie kerk gebou ophou bestaan, sal ons steeds die kerk wees – een liggaam van gelowiges. En net soos wat die dele van ons fisiese liggaam saam werk, sodat ons liggaam gesond en reg kan funksioneer, so ook het ons mekaar nodig en ons verskeie gawes sodat die kerk gesond, sterk en lewenskragtig kan funksioneer. In Romeine 12, gee Paulus vir ons ‘n lys van sewe gawes, wat God aan ons as individue gee, sodat ons mekaar kan help en ondersteun en dat die kerk kan wees wat God dit bedoel het om te wees.

Hierdie sewe gawes is: Die gawe van profesie (dit is soos die oë van die liggaam van Christus); Die gawe om te dien (dit is soos die hande van die liggaam van Christus); Die gawe om onderrig te gee (dit is soos die verstand van die liggaam van Christus); Die gawe om mense te bemoedig (dit is soos die mond van die liggaam van Christus); Die gawe om te gee (dit is soos die arms van die Liggaam van Christus); Die gawe om leiding te gee (dit is soos die kop van die Liggaam van Christus); Die gawe om ander te /barmhartigheid (dit is soos die hart van die Liggaam van Christus).

Die lys gawes in Romeine 12 is soos werksklere, dit is rol op jou moue en doen die werk, maak jou hande vuil soort van gawes. Dit is asof God ‘n dryfkrag of passie binne-in gelowiges geplaas het om hierdie gawes uit te leef en toe te pas. Byvoorbeeld, die persoon wat die gawe van gee het, sal gemotiveerd wees om geld te gee, of wat dit ook al is wat mense in nood nodig het.

‘n Persoon met die gawe van onderrig sal gemotiveerd wees om ander te leer en om die waarheid van God se Woord aan hulle oor te dra. En so aan. Hierdie is die gawes wat ‘n tweede natuur by ons skep, ‘n instink – wat ons lei om te doen volgens ons gawes. Mense met die gawes bly om gefokus en gedryf te wees, deur dit wat die gawes hulle in staat stel om te doen. Daarom noem baie teoloë hierdie gawes die “motiverings gawes”, want dit is gawes wat mense motiveer om te doen, om hulle geloof prakties uit te leef. Ons leraars wil jou graag uitnooi om saam met ons die skilderdoek van Nelspruit-Suid te kom verkleur, soos wat ons ontdek wat is ons gawes en hoe en waar kan ons dit gebruik.

Gebed: Here, baie dankie, dat U elkeen van ons uniek geskape. Al verskil ons van mekaar is ons almal deel van U liggaam. Leer, help en lei ons dat ons ons gawes sal gebruik om ander te help, te ondersteun, te bemoedig, en te lei na U toe. Soos wat ons dit doen, mag U daardeur verheerlik word. Amen.

Om na die boodskap te kyk, gebruik hierdie skakel: 

https://www.youtube.com/watch?v=_vy3cv-S7W4

Vir verdere Bybelstudie: 

 

  • Soos wat jy Romeine 12:3-8 lees, wat is die doel van die geestelike gawes?
  • Wie is dit volgens vers 3, wat geestelike gawes ons gee?
  • In vers 3 lê Paulus die klem op die individu, van wie praat Paulus in verse 4-5?
  • Wie kry/ontvang die gawes?
  • Hoekom het nie almal dieselfde gawes nie?
  • Hoe sou jy die sewe gawes van Romeine 12 aan iemand verduidelik?
  • Lees 1 Korintiërs 12. Wat is die verskille en/of ooreenkomste met Romeine 12:1-8?

Lees 1 Petrus 4:7-11. Hoe sluit dit aan by wat Paulus ons leer oor geestelike gawes?       

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat ongesteld is, herstel na operasies of tans in die hospitaal is:  

Homer Neethling  

Heleen Boshoff

Piet Hugo

Magriet Coetzer

Dirk Van Rooyen

Christine Le Pen

Johan Fourie (Ehmkestraat)

Bid asb ook vir lidmate wat siek is. 

Cupcake Projek:

Ons stof weer ons Cupcake projek af en gaan by Laerskool Bergland en Laerskool Nelspruit, behoeftige kinders se verjaarsdag bietjie op vrolik.

Op of naby aan hulle verjaarsdag, gee ons namens hulle vir hulle hele klas Cupcakes om hulle verjaarsdag mee te kan vier.

Indien jy bereid is om op die manier ‘n verskil te maak in ‘n kind se lewe en graag betrokke wil raak, stuur ‘n Whatsapp met jou naam na:

Liesl Zietsman – 084 556 2754
OF
Ds Louis Pienaar – 082 878 1743

Die Seniors is bederf met ‘n Kersete. Dankie aan die Seniorbediening vir die mooi tafels en heerlike kos. So kon die seniorlidmate saam kuier en die Christusfees vier.  

Baie dankie aan elkeen wat deel was van Projek 500. Ons kon by verskeie Ouetehuise (o.a. Herfsakker, Laeveldrus, Silverdae ens.) pakkies gaan uitdeel. Daar is ook ongeveer 150 pakkies uitgedeel aan Senior persone wat onder uitdagende finansiële omstandighede woon. Op dié manier het ons Gemeente, Hoop en Liefde oor Kerstyd vir hulle kon bring.

Mag elkeen ‘n Geseënde Feestyd beleef!

Vriendelike groete,

Jean, Louis en Gerrit