ma: Gewapen vir die lewe!

Teks: Efesiërs 6:10 – 20

Boodskap: 

Meeste mense spandeer redelik baie tyd en geld daaraan om fisies veilig te wees. Ons het veiligheidsheinings om ons erwe, veiligheidshekke by die deure, diefwering voor die vensters, alarmstelsels wat baie keer aan gewapende reaksie gekoppel is.

Ongelukkig vergeet ons soms dat ons ook nodig het om onsself geestelik en emosioneel te beskerm. 

Baie mense sit baie goed in plek om hulleself fisies te beskerm, maar laat na om goed in plek te sit om hulle geestelik en ook emosioneel te beskerm.

Efesiërs 6:10-20 is die slotwoorde van Paulus in sy brief aan die gemeente in Efese.

Om hierdie gedeelte reg te verstaan, moet ons dit teen die agtergrond van die hele Efesiërs brief lees. Hierdie verse is in ‘n sekere sin ‘n opsomming van die sake wat hy in die voorafgaande bespreek het.

In Efesiërs 6 maak Paulus van ‘n beeld gebruik om vir ons te verduidelik hoe ons ook nodig het om onsself geestelik en ook emosioneel te beskerm. Vir die eerste lesers was hierdie beeld van ‘n Romeinse soldaat, ‘n bekende beeld gewees.

Paulus kom verduidelik vir die gelowiges was nodig is om staande te kan bly in ‘n wêreld vol uitdagings, geweld, magsmisbruik, versoekings, seerkry en verliese. Hierdie dinge het die vermoë om ons geloof te laat knak.

Hy kom waarsku teen die duiwel wat gelowiges nie met rus wil laat nie.

Hoe bly ons staande, hoe verdedig ons, onsself in hierdie wêreld?

 1. Vanuit God se krag.
 2. Vanuit Jesus Christus se oorwinning.
 3. Met die volle wapenrusting aan:
 4. Gordel van waarheid
 5. Vryspraak/Geregtigheid as Borsharnas
 6. Bereidheid om die Evangelie van vrede te verkondig as skoene
 7. Geloof as Skild
 8. Verlossing/Redding as Helm.
 9. Woord van God as Swaard
 10. Deur Gebed

Matin Luther het gesê dat hy niks self regkry nie. Al sy mag lê in die Here. Hy is totaal van Hom afhanklik. 

Kyk gerus na die volledige videoboodskap by https://www.youtube.com/watch?v=MUdkmSp8BLc

Gebed:

Dankie Hemelse Vader dat U vir ons die krag gee om staande te kan bly in hierdie wêreld. Dankie Here Jesus dat U reeds die oowinning behaal het. Heilige Gees help my om elke dag ook aandag te gee aan my geestelike welstand en veiligheid.

 

Verdere nadenke:

 1. Lees Psalm 84:12 en 2 Korintiërs 13:3-4. 

Waarom is dit belangrik om nie uit jou eie krag uit te probeer staande bly nie?  

 

 2.Lees Psalm 44:5-9 en Spreuke 21:31.

  Wat leer jy uit die gedeeltes uit? 

 

 1. Lees 1 Korintiërs 15:54-57 en 1 Petrus 3:19.

  Oor wat alles het Jesus Christus reeds die oorwinnig behaal?

  Wat beteken hierdie oorwinnings van Christus vir ons vandag?

  Hoe kan ons uit God se oorwinning uit leef?

 

 1. Lees Psalm 86:11.

  Hoekom is dit belangrik om in God se waarheid te leef?

 

 1. Lees Efesiërs 2:8.

  Wat leer die gedeelte jou?

 

 1. Lees Psalm 1:1-3 en Matteus 4:1-11.

  Wat leer hierdie gedeeltes jou oor God se Woord?

 

 1. Watter rol speel gebed in jou daaglikse lewe?

  Hoe kan jy jou gebedslewe verbeter?

 

 1. Hoe kan julle as gesin/vriende mekaar help om elke dag staande te kan bly?

 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat ongesteld is, herstel na operasies of tans in die hospitaal is:  

Marie Pretorius

Homer Neethling  

Magda Meyer

Koos Verwey

Lettie Minnie

Bid asb ook vir lidmate wat siek is. 

Mag elkeen, elke dag die Here se Sorg en Liefde ervaar.

Vriendelike groete,

Jean, Louis en Gerrit