ma:  Dissipelskap

Wat dink jy is God se agenda vir die wêreld? As ons oorsigtelik na die Bybelse boodskap kyk dan staan dit soos ‘n paal bo water dat, God se agenda vir die wêreld bo alle twyfel is dat mense Hom moet verheerlik en dien. Dat Sy glorie na vore moet kom. Lees jy Psalm 146-150 dan sien jy hoe die Psalmdigters die lof van God besing. Dit is vandag steeds God se droom, Sy visie, Sy Missio Dei, dat ons Hom sal eer.

Tog het die sondeval ‘n groot rol gespeel in die feit dat dit nie meer gebeur soos wat God beplan het nie. Van daardie dag af is God besig om uit te reik na die mensdom ten einde die verhouding te herstel sodat die mens weer ten volle tot Sy eer kan leef. Daar is ‘n lang geskiedenis in die Ou Testament oor die pad wat God volg sodat die mens Hom sal dien en eer. In die Nuwe Testament het Jesus vir ons die weg na God kom wys. Hy stel ook dissipels aan om ‘n voorbeeld vir mense te stel van hoe God wil dat ons moet leef. Ons as kinders van God moet dus dissipels wees, ons moet mense vertel van hoe wonderlik God is en die verskil wat Hy in hulle lewens kan maak. Dissipelskap is ‘n lewe vol uitdagings, maar dis een van die grootste voorregte om diensbaar te wees in God se Koninkryk. As jy meer te wete wil kom wat ware dissipelskap behels, kyk dan gerus na die boodskap. Mag dit jou lewe verander!  

Kyk gerus na die videoboodskap ten einde jou verder te help met die onderwerp: 

https://www.youtube.com/watch?v=iSZXDmOaukI&t=8s

Gebed: Vader, dankie dat ek U dissipel kan wees. Amen

 

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat ongesteld is, herstel na operasies of tans in die hospitaal is: 

Corrie Du Toit 

Homer Neethling

Marie Pretorius 

Bid asb ook vir lidmate wat siek is. 

Program vir die week

Mag die Heilige Gees elkeen lei om daagliks God se Missie uit te leef.

Vriendelike groete,

Jean, Louis en Gerrit