Hierdie week se boodskap

 Tema: Grysareas in die lewe

As wedergebore kind van God het jou lewe verander. Jy het “nuwe lewe” van God af ontvang. Hy leef nou onder leiding van die Heilige Gees. Alhoewel jy verander het, beteken dit nie dat die wêreld rondom jou verander het nie. Die samelewing is steeds vol korrupsie, moord, kapings en verskeie ander vorme van misdaad en selfsug.

Een van die uitdagings waarmee kinders van God al hoe meer gekonfronteer word is grysareas. Dis die areas waar daar nie altyd so duidelike ja of nee is nie. Hoe jy as kind van die Here binne hierdie omstandighede reageer en besluite neem is bepalend vir jou verhouding met die Vader. Ons moet onthou dat die duiwel jou altyd wil wegrokkel van God af en grysareas is een van die terreine waar hy tans baie aktief is.

As kind van God, is jy Sy verteenwoordiger en is jy veronderstel om op te tree soos Hy. Een van die eienskappe van God is dat Hy heilig is en dat Sy heiligheid ook in jou lewe moet reflekteer. Ja, self in die keuses wat jy maak binne grysareas. Baie gelowiges word maklik geïndoktrineer deur die massas binne die breër samelewing, hulle besluite word nie altyd geneem op grond van hulle identiteit as kind van God nie. My vraag aan jou is hoe hanteer jy grysareas? Op grond waarvan neem jy ‘n besluit? Tot watter mate soek jy God se wil op binne sulke uitdagende omstandighede?

Kyk gerus na die videoboodskap ten einde jou verder te help met die onderwerp: https://www.youtube.com/watch?v=CuyPAvzt1Y4&t=19s

Gebed: Here, baie dankie dat ek weet my hulp kom van U af as ek binne moeilike omstandighede besluite moet neem. Amen

Vrae vir verdere studie:

  1. Wat is volgens jou grysareas in die lewe?
  2. Hoekom sukkel ons so om besluite te neem in grysareas?
  3. Wat is volgens jou die “groot grysareas” waarmee Christene gekonfronteer word?
  4. Dink jy gelowiges hanteer hierdie grysareas korrek?
  5. Hoe neem jy ‘n besluit as jy gekonfronteer word met ‘n grysarea?
  6. Een van God se eienskappe is dat Hy heilig is en dat Hy nie sonde duld nie. Lees die onderstaande teksgedeeltes en sien iets van God se heiligheid raak                                                                                                                                                                                                                                      a. 1 Joh. 1:5
   b. Jak. 1:13
   c. Jes. 6:3
   d. Op. 4:8
   e. Lev. 19:1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7.As kind van God moet ek dus ook Sy heiligheid reflekteer. Die onderstaande gedeeltes sal jou help hierin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            a. Rom. 12:1-2
  7. b. 1 Tess. 4:7
   c. 1 Pet. 1:14-15
   d. 1 Tess. 5:23
   e. Ef. 4:23-24

   8. Die volgende vrae kan jou dalk volgende keer help in jou besluitneming binne grysareas                                                                                                                                                                                                  a. Is dit grys omdat ek nie die lig wil sien nie?
         i.  Joh. 3:19
     b. Is dit grys omdat ek nog nie vir God se leiding gebid het nie?
         i. Spr. 3:5-6
     c. Is dit grys omdat ek nog nie die Bybel bestudeer het ten einde duidelikheid te kry nie?
         i. Ps. 119:105

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat ongesteld is, herstel na operasies of tans in die hospitaal is: 

 

Homer Neethling 

Lex Bester 

Bid asb ook vir lidmate wat siek is. 

Program vir die week

Hulp word benodig:

Die Vleisfees se poeding stalletjie benodig asb nog die volgende:

 

16 Koue poedings

10 Gebakte poedings(as dit moontlik is in foelie bakke)

5x2L Roomys

6x Enige soort volroom Yoghurt

Sjokolade blokke vir “Choclate Fountain”

10x Jellies(grootte van bak moet soos 2L roomysbak grootte wees met ‘n deksel)

Ou roomys bakke  

Kontak asb vir Cindy Buys by 081 353 4075  

 

Mag elkeen God se Liefde elke dag ervaar. 

Vriendelike groete,

Jean, Louis en Gerrit

Mag elkeen God se Liefde elke dag ervaar. 

Vriendelike groete,

Jean, Louis en Gerrit